perjantai 31. heinäkuuta 2020

Vihjeinä "Ruotsi" ja "kansainvaellus"

Jatkan vielä hiukan eilisestä aiheesta eli siitä kuinka Helsingin Sanomien julistama pyrkimys totuuteen toteutuu sen toimittajien jutuissa. Näin siksi, että tänään löysin kaksi tapaukseen liittyvää kirjoitusta.

Niistä ensimmäisessä kerrottiin järjestyshäiriöiden lisääntymisestä Helsingissä. Juttu loppui tunnetun poliisimies Jari Taposen kommenttiin, jonka mukaan "ne nuoret, joilla menee huonosti – heillä menee koko ajan huonommin. Se on pieni porukka nuorisosta, kun puhutaan ylisukupolvisesta syrjäytymisestä."

Tämä pitää varmasti paikkansa, mutta jälleen kerran olisi ollut ehkä syytä pohtia sitä, onko tuon yhä syvemmin syrjäytyvän porukan olemassaololle muitakin syytä kuin se, että - kuten jutussa aiemmin todettiin - nuorisotyöttömyys on ollut tänä vuonna erityisen korkeaa koronaviruksen takia. Kolmen pisteen vihjeenä - jonka toimittajat ja Taponenkin varmasti tietävät - annan sanat "Ruotsi" ja "kansainvaellus".

Toisessa aihetta valaisevassa jutussa kerrottiin kahden taksinkuljettajan ottaneen Helsingissä rajulla tavalla yhteen. Aseina olivat mm. nyrkit ja auto. Avoimeksi jutussa jäi kysymys siitä, miksi takinkuljettajat toimivat nykyisin yhä useammin nyt nähdyn kaltaisella tavalla.

Lienee selvää, että medioissa aiemmin syylliseksi nostettu Sipilän hallinnon taksilakiuudistus on vaikuttanut asiaan - mutta se ei yksin selitä nyt nähtyä kehitystä. Siksi annan tähänkin tapaukseen vihjeiksi sanat "Ruotsi" ja "kansainvaellus", enkä todellakaan tarkoita sanalla "Ruotsi" kantaruotsalaisia vaan jotain ihan muuta.

Minusta olisi hienoa, että Helsingin Sanomat olisi totuuteenpyrkimisuhonsa jälkeen ryhtynyt myös noudattamaan sen edellyttämää linjaa eli kertonut tasapuolisesti puheena olevien asioiden kaikki puolet. Tai ainakin ne, jotka noihin seikkoihin selvimmin liittyvät - etenkin kun me sijoitamme vuosittain miljoonakaupalla rahaa saadaksemme maahamme lisää samankaltaista kehitystä kuin tämän aamun lehdestä poimimissani jutuissa kuvattiin.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Pyrkiikö HS:n toimituskunta totuuteen
Demokratiavaje syö kansanvallan pohjaa
Aloittiko Helsingin Sanomat asiallisen maahanmuutto-uutisoinnin?

torstai 30. heinäkuuta 2020

Pyrkiikö HS:n toimituskunta totuuteen

Helsingin Sanomien toimittaja vakuutteli eilen, että maamme valtalehdistössä toimivat toimittajat pyrkivät aina totuuteen. Joskus ehkä epäonnistuen, mutta ei koskaan tahallaan lukijoitaan tarkoituksella harhaan johtaen.

Siksi minun on pakko kysyä, että miksi saman lehden toimittaja Katja Kuokkanen kirjoittaessaan alaikäisten raa´asta hyväksikäytöstä jätti oleellisia asioita kertomatta. Eikö juuri sellainen ole tarkoituksellista harhaanjohtamista?

Hän nimittäin puhui ensin pakkotöiden uhreista. Heistä annetaan hyvin tarkka etnis-kansallinen kuva, mutta jutusta ei löytynyt sanallakaan mainintaa minkälaiset ihmiset heitä käyttävät hyväkseen. Lukija ei siten voi jutun perusteella tietää ovatko nämä iljetykset kantasuomalaisia vai kenties esimerkiksi uhrien maanmiehiä tai muuten vain maahanmuuttajia.

Seuraavaksi hän kirjoitti pakkoavioliitoista. Siinä kyllä kerrottiin kyseessä olevan maahanmuuttajiin liittyvä ongelma - ehkä siksi, että asia lienee ilmeinen kaikille suomalaisille. Pieni epärehellisyyden maku jäi kuitenkin siitä, ettei tämän hyväksikäyttömuodon uskonnollista ulottuvuutta mainittu. Ehkä siksi, että asiaan liittyvä uskonto vaikuttaa usein olevan HS:n toimituksen erityissuojeluksessa.

Sen sijaan kolmantena ryhmänä puheena olleiden seksuaalisen hyväksikäytön uhrien osata jäi jälleen epäselväksi, ketkä heitä tuovat maahan seksityöläisiksi tai ketkä pakottavat seksiin ns. grooming-ilmiön osana. Eikö totuuteen pyrkivän journalistin olisi pitänyt valottaa meille lukijoille myös tämän uhriluokan hyväksikäyttäjien olemusta ja taustaa? Ellei muuten niin siksi, että kaikenlaiset maamme asukkaat etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai ihonväristä riippumatta osaisivat varoa heitä?

Minulle itselleni on pitkäaikaisena HS:n asiakkaana valitettavasti syntynyt sellainen käsitys, että lehti pyrkii kylläkin julkaisemaan totta olevia asioita, mutta jättää tarkoituksella kertomassa sellaisia seikkoja, jotka eivät sovi sen arvoliberaaliin agendaan. Viitaten eiliseen vakuuttelukirjoitukseen onkin kysyttävä, että onko tämä sellaista totuuteen pyrkimistä, joka lehden toimituskunnan mielestä vastaa sen lukijakunnan tarpeeseen luoda itselleen totuudenmukainen kuva maailmasta ja sen ilmiöistä.

En moiti tässä HS:n valintoja siksi, etteikö yksityinen toimija saisi välittää sellaista propagandaa kuin tahtoo. Sen sijaan moitin sitä ulkokultaisuutta, jonka antamalla varmuudella lehdessä vakuutetaan kirkkain silmin toimittavan yhdellä tavalla eli totuuteen pyrkien, mutta kuitenkin todellisuudessa ajetaan omaa agendaa totuutta vältellen.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Feministinen olkinukke vai valeuutinen?
Miksi HS julkaisi virheellistä tietoa?
HS:n seksuaalirikosjutussa jäi harmittamaan kaksi seikkaa

keskiviikko 29. heinäkuuta 2020

Suomalaisten tahdon mukaista politiikkaa

Olen kritisoinut tällä sivustolla EU:n elvytysrahastopäätöstä siitä, että sen myötä käveltiin yli sen elimen - eli perustuslakivaliokunnan - jolle kuuluu maassamme perustuslain valvonta. Samalla olen todennut, että mahdollisen lopullisen päätöksen seurauksena me siirrymme pitkän askeleen kohti federalistista tulonsiirtounionia.

Olen myös todennut, etten keksi millä tavalla lahjarahan antaminen Suomesta etelän rikkaisiin maihin olisi suomalaisille edullista. Etenkin kun suuri osa siitä siirtyy sikäläisten rikollisten pohjattomaan kassaan.

Tänä aamuna luin Verkkouutisista, että enemmistö suomalaisista on kanssani kovin eri mieltä. Lehden teettämän kyselyn mukaan vastaajista 24 prosenttia oli sitä mieltä, että ratkaisu oli oikea ja tarpeellinen, 42 prosenttia piti sitä välttämättömänä pahana, 24 prosenttia näki, että ratkaisu olisi hylättävä ja kymmenen prosenttia ei ollut vaivautunut ottamaan kantaa omien veromiljardiensa käyttöön.

Poliittisen kentän vasemmistossa ratkaisu sai enemmistön kritiikittömän hyväksynnän, kun taas oikeiston kannattajista tällä kannalla oli selvä vähemmistö. Eritysesti Perussuomalaisten kannattajat olivat kriittisiä ja lähes kaksi kolmasosaa heistä olisi hylännyt ratkaisun.

Tämänkin perusteella näyttää siltä, ettei maamme verovaroja viljalti sinne ja tänne huiskivalla hallituksella ole paineita asian suhteen ja se voi viedä rahanjakopäätöksen eduskunnassa läpi vaikka omin voimin. Samalla poliittinen kahtiajako syvenee kansan parissa luoden aatteelliset poterot, jotka aikanaan tulevat vaikeuttamaan niitä toimia, joilla Marinin hallituksen johdolla rakennettavan talousahdingon seurauksia korjaillaan.

* * *

Tänä aamuna oli MTV3:lla pikku-uutinen, jonka mukaan Espoon Matinkylässä oli jälleen polteltu autoja. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, vaan olen kirjoittanut aiheesta jo vuonna 2016 ja sen jälkeen vuosina 2018 ja 2019.

Näyttää siis siltä, että Matinkylä vahvistaa asemaansa Suomen autopyromaanien Mekkana. Se ei liene ruotsalaisen yhteiskunnan edelläkävijyyden antaman opetuksen valossa ihme, sillä kaupunginosan asukkaista oli jo vuonna 2017 reilusti yli 20 prosenttia vieraskielisiä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että myös Matinkylän autopalot ovat osa sellaista kehitystä, jolla on maamme kansalaisten tosiasiallinen tuki. Näin ainakin viime eduskuntavaalien tuloksen perusteella, koska maahanmuuttajataustaiset puolueet saivat parlamenttiimme yhteensä 161 paikkaa monikulttuurisuuteen kriittisesti suhtautuvien jäädessä vain 39 edustajaan.

Edelle kirjoittamieni havaintojen perusteella Suomessa tehdään juuri sellaista politiikkaa, jota maamme kansalaisten enemmistö haluaa. Tätä ei muuta miksikään se, etten minä tai muut kanssani samalla tavalla ajattelevat näe siinä mitään järkeä.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Liian vaikea yhtälö professorin ymmärrettäväksi
Euroopan Federalistinen Unioni
Matinkylässä roihuaa edelleen

tiistai 28. heinäkuuta 2020

Paavo Arhinmäki ja Italian talouden opetukset

Paavo Arhinmäki (vas) totesi alkukesästä, etteivät valtiot koskaan maksa velkojaan takaisin tarkoittaen, ettei ole syytä huoleen, vaikka hallitus ottaakin rajusti lisävelkaa ylläpitääkseen julkista sektoria täydessä koossaan. Samaa mieltä tunnutaan olevan myös maan hallituksessa, joka kieltäytyy pohtimasta menojen järkevöittämistä ja sen sijaan velkaannuttaa julkista taloutta varsin huolettomasti, kuten vaikkapa maahan juuri saapuneet 16 turvapaikanhakijaa osoittavat.

Olisikin hyvä, jos pääministeri Sanna Marin (sd) ja muut hallituksen ministerit lukaisisivat tutkija Timo Miettisen kommentin Italian talouden viimeaikaisesta kehityksestä.

Miettisen mukaan "ajatus siitä, että Italia olisi hoitanut valtiontalouttaan huonosti viime vuosina, on väärä. Italialla on yksi suurimmista ylijäämistä ennen korkomenoja Euroopassa, jos katsomme valtiontalouden tasapainoa. Toisin sanoen Italia säästää merkittävästi valtiontalouden tasolla."

Miettinen tulee siten sanoneeksi, että velkaannuttuaan liiaksi Italia ei enää pysty saamaan talouttaan kuntoon edes hyvällä taloudenpidolla, koska 1980-luvulla elvytykseen otettujen velkojen korot ovat liian suuria hallittavaksi ilman, että kansa käyttää demokraattista valtaansa ja vaihtaa hallituksen. Näin julkisten velkojen korot lisäävät maan velkaantumista vuosi vuodelta siitä huolimatta, että talous on muilta osin ylijäämäinen. Ja siksi maahan on sovittu siirrettävän myös suomalaista riihikuivaa rahaa jopa perustuslakivaliokunnan linjauksen vastaisesti.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Euroopan Federalistinen Unioni
Sanna Marin oikeusvaltiota murtamassa
Italian talous- ja muut opit

maanantai 27. heinäkuuta 2020

Kehitysmaalaiset ja korona

Kehitysmaalaisten kansainvaelluksella on erilaisia seurauksia raiskauksista ja muista väkivaltarikoksista naisten alistamiseen. Yksi niistä on kehitysmaalaistyyppinen keskinäinen välienselvittely.

Tällainen tapaus sattui Ruotsissa, missä taksia ajanut henkilö yritti murhata hänestä rikosilmoituksen tehneen miehen ajamalla tämän ylitse. Samassa rytäkässä loukkaantui myös sivullisia.

Myös Suomessa on nähty kehitysmaalaista välienselvittelyä, vaikka se ei olekaan yltynyt ruotsalaisiin mittoihin. On kuitenkin niin, että mikäli kehitysmaalaisten määrä kasvaa meilläkin Ruotsin mittoihin, on lopputulos samankaltainen - ainakin siinä tapauksessa, että toimimme heidän kanssaan jatkossakin samanlaisella hyysäysmentaliteetilla kuin läntinen naapurikansamme on tehnyt.

Tässä mielessä koronaepidemia on tehnyt meille palveluksen: siitä seurannut EU:n sisärajojen sulkeutuminen on hidastanut monikulttuurisen helvetin kehittymistä täällä Pohjanlahden itärannalla. Näin siitä huolimatta, ettei se ole vähentänyt kuin hiukan Välimeren yli pyrkivien ihmisten aktiivisuutta.

Rajoitukset kuitenkin loppuvat aikanaan ja ihmisvirrat pääsevät jälleen liikkumaan vapaasti. Siten on todennäköistä, että yksi ikävimmistä tulevan rokotuksen tai tehokkaan lääkehoidon seurauksista tulee olemaan kehitysmaalaisten turvapaikanhakijoiden uusi vyöry maahamme. Ja tämä siis aikana, jolloin meillä on heihin täysin kritiikittömästi suhtautuva hallitus.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Kuinka yhteiskunta muuttuu?
Egyptiläinen ennusti, imatralainen toteutti ja pietarsaarelainen vahvisti
Tällaista rikkautta, yrittäjähenkisyyttä ja seksuaaliväkivaltaako me haluamme?

sunnuntai 26. heinäkuuta 2020

Ylen toimintaa valaiseva metsäkeskustelu

Yle haastatteli toissapäivänä paria ympäristötutkijaa, joiden mukaan Suomen metsänhoidossa yleisimmän sertifikaatin (PEFC) mukaan toimiminen ei ota riittävästi huomioon luonnon monimuotoisuutta metsien hakkuissa. Tämä herätti mielenkiintoisen keskustelun Twitterissä.

Ensin PEFC Suomi jakoi uutisen neutraalilla saatteella. Siihen tarttui sen jälkeen MTK:n Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, jonka mukaan Ylen jutusta oli toimittajalta jäänyt "pois tieto, että metsien monimuotoisuutta kuvaava #uhanalaisuusindeksi on alentunut kokonaista 0,2% 2010-luvulla. Myös se, että #metsänomistajat jätttävät jo nyt säästöpuita 30 milj.€ arvosta/vuosi olisi ansainnut maininnan."

Sen jälkeen metsäteollisuustaustainen kommentoija ilmoitti näkemyksenään, että Yle ja sen haastattelemat tutkijat "tekevät taustatyötä FSC:n monopoliaseman puolesta. Mikään muu ei kelpaa, kuin FSC ja sen yhä kiristyvät vaatimukset?" FSC on ympäristöjärjestöjen lanseeraama alkujaan trooppisille plantaaseille tarkoitettu metsien sertifiointijärjestelmä, jonka mukaan maamme metsistä kasvatetaan noin 10 prosenttia.

Tähän jatkoi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja kommentoimalla, että "hyvää journalismia olisi verrata monimuotoisuuskehitystä esimerkiksi Ruotsiin". En tiedä mitä tuo vertailu toisi tullessaan, mutta joka tapauksessa Ruotsin metsänkasvusta hakataan vuosittain huomattavasti suurempi osa kuin Suomen.

Kantaa otti myös entinen metsäministeri Sirkka-Liisa Anttila (kepu), joka kirjasi näkemyksenään, että "Kaipasin metsän kokonaisvaltaisempaa käsittelyä. Tärkeiden tietojen puuttuminen johtaa väärään lopputulokseen. Oliko niin että uutisen sisältö ja tarkoitus oli päätetty ensin. Vaatiko se osan tiedoista pois jättämistä? Surullista jos on näin?"

Myös pari muuta nimellään kantaa ottanutta twiittailijaa ilmaisi pitävänsä Ylen uutisointia metsäasioista vinoutuneena, propagandana ja manipuloivana. Näin siis metsäasioissa.

Tämän blogin lukijat tietänevät, että samat sanat sopivat Ylen toimintaan myös eräissä muissa asioissa. Siksi onkin kysyttävä, että missä suhteessa veronmaksajien kustantama yleisradiotoiminta ei olisi vinoutunutta, propagandistista ja manipuloivaa? Ja ennen kaikkea, miksi suomalaiset veronmaksajat hyväksyvät tämän tilanteen ilman sen suurempia protesteja?

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Kelvoton analyysi
Ylen valeuutinen amerikkalaisesta farssista
Valeuutinen metsässä

lauantai 25. heinäkuuta 2020

Kelvoton ja poliittisten toimijoiden arvoa alentava näytelmä

Menossa on kelvoton ja poliittisten toimijoiden arvoa alentava näytelmä. Tarkoitan sitä keskustelua, jossa Ville Tavio (ps) on todennut, että pääministeri Sanna Marin (sd) on sopiessaan EU:n elvytyspaketista todennäköisesti rikkonut perustuslakia.

Kelvottomaksi keskustelun teki Sanna Marinin Twitterissä esittämä "tietämättömyys". Hänhän väitti, että "pitäisin kohtuullisena, että kun syytetään niin samalla täsmennettäisiin, missä kohdin olen toiminut vastoin Suomen perustuslakia".

Ville Tavio vastasi pääministerille vähemmän kohteliaasti, että "älä esitä tyhmää. Tiedät hyvin, että kyse on perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 16/2020) oikeudelliset reunaehtojen ohittamisesta".

Kyse on siis samasta asiasta, josta kirjoitin vajaa viikko sitten. Eli Marinin välinpitämättämyydestä perustuslakivaliokunnan tulkinnasta, joka on itsenäisen Suomen poliittisessa historiassa ollut ehdoton reunaehto poliittisessa päätöksenteossa.

Nyt puheena olevassa asiassa perustuslakivaliokunnan kannanotto kuului, että "valtioneuvoston ei tule asian käsittelyn tässä vaiheessa hyväksyä tai edistää nyt ehdotettua unionin lainanottoa ja jäsenvaltioiden siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä". Näin pääministeri Sanna Marin Suomen neuvottelijana kuitenkin teki perustellen toimintaansa suuren valiokunnan näkemyksellä, vaikka sillä ei lainsäädännössämme ole minkäänlaista roolia perustuslain tulkinnan suhteen.

Mutta niin. Tuosta kevottomuudesta ja poliittisten toimijoiden arvon alenemisesta. Siitä saanee käsityksen seuraavista edelle linkittämääni Marinin twitter-viestiä seuranneista kommenteista (kirjoitusvirheet ja kieliasu alkuperäisistä viesteistä).

 • Persut ovat yksinkertaisesti "huuhaa" porukkaa. Vastuutonta, asiatonta ja moraalitonta. Yli 80% suomalaisista myös tietää sen.
 • Höpö höpö.
 • Sanna, hän on "rohkea Suomalainen", varmaan hänen mielestä hän voi huudella ja sanoa mitä haluaa, ilman argumentteja.
 • Eikö nyt jumankauta aikuiset, Suomen asioista päättävät ihmiset osaa keskustella asioita halki järkevästi? Heitellään kuitteja, väitöksiä, arvailuja jne. puolin ja toisin. Helvetti että hävettää olla Suomalainen katsellessa eduskunnan piirileikkejä! Vaihtoon koko sakki.
 • Minäpä kerron, Brysselissä mentiin Suomen Suomen lippu perustuslain yli heti kun kirjekuori vilahti EU:lta
 • V**** sä olet tyhmä akka
 • olet myynyt meidät suomalaiset velkavankeuteen ilman suomenkansan lupaa ,pelkkä sinun mielipide ja teidän muutaman hassun mielipide ei ole Kansan mielipide ,olette ROSVONEET SUOMEN KANSAN
 • Etkös sinä taannoin syyttänyt Twitterissä Petteri Orpoa valehtelusta ilman sen kummempia päteviä perusteluita?
 • Tyhmäkin ymmärtää, valitettavasti meidän PM on täysi idiootti Ei ihme ettei edes kaupan kassalla pärjännyt.
 • Maanpetturuus plus miljardeja syitä löytyy. Tajuatko mitä vittua olet mennyt tekemään??? Paljonko sulle maksettiin? Mikä pesti odottaa EU:saa?
 • Tuki nyt jo turpasi, ääliö!!!
 • Kovaa puhetta vaativan tempun teit. Älä leiki tyhmempää kuin olet.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Liian vaikea yhtälö professorin ymmärrettäväksi
Euroopan Federalistinen Unioni
Sanna Marin oikeusvaltiota murtamassa

perjantai 24. heinäkuuta 2020

Liian vaikea yhtälö professorin ymmärrettäväksi

Perussuomalaiset yrittivät saada aikaiseksi eduskuntakeskustelua pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla otetusta Etelä-Euroopan tukipaketista maamme veronmaksajien piikkiin. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kepu) ei kuitenkaan aio kutsua parlamenttiamme koolle kesken kesän istuntotauon tällaisen asian takia.

MTV3 oli sillä aikaa seurannut maailman uutisvirtaa ja huomannut italialaisten tutkijoiden varoittaneen tukirahojen todennäköisesti valuvan suurelta osin mafialle. Tämä näkemys perustui peräti 900-sivuiseen raporttiin, joka oli luovutettu maan parlamentin hyödynnettäväksi. Ei siis liene syytä epäillä, etteikö pelko olisi aiheellinen.

Eilinen Nature-lehti puolestaan kertoi COVID-19 epidemian vauhdittaneen eri maiden perustulokokeiluja. Erityisesti esillä oli Espanjan päätös maksaa halukkaille 1 015 euron perustulo. Kuten muistamme, on Espanja yksi niistä maista, jotka hyötyvät eniten Marinin hyväksymästä rahansiirrosta EU:n pohjoisista maista eteläisiin valtioihin. 

Sivuseikkana todettakoon, että Nature kommentoi myös Suomen taannoista perustulokokeilua. Lehden mukaan se epäonnistui, eivätkä kansalaispalkan saajat olleet verrokkiryhmää innokkaampia työnhakijoita - ehkä siksi, että perustulo vähensi näiltä ihmisiltä yhteiskunnan muuta tukea.

Palataan kuitenkin asiaan. Eli miettimään sitä, mihin rahamme käytetään ja miten ne vauhdittavat omaa vientiteollisuuttamme. Ainakin on selvää, että jaettavat rahavirrat vievät EU:n suurista vientimaistamme kohti pienempiä vientimaita.

Tilastojen mukaan Saksa on vientitilastomme sijalla 1, Ruotsi sijalla 2, Alankomaat sijalla 4 ja Belgia sijalla 8. Suurista tuensaajista Ranska on parhaana sijalla 9, Puola sijalla 11, Italia sijalla 14 ja Espanja sijalla 15.  

Ehkä joku arvoisista lukijoistani osaa kertoa, millä logiikalla esimerkiksi valtionvarainministerimme Matti Vanhanen (kepu) on päätynyt siihen, että suurten vientimaiden rahavirtojen siirtäminen pienempiin lisää maamme vientiä, kun en itse tätä ymmärrä. Päinvastoin, minusta näyttäisi loogiselta, että tähän suuntaan tapahtuvan varainsiirron vaikutus on pikemminkin vientimahdollisuuksiamme heikentävä kuin parantava. 

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:

torstai 23. heinäkuuta 2020

Nyt jännittää!

Ihmistä jännittävät monenlaiset asiat. Yksi sellainen on oman ajatuksen eli kirjoituksen asiallisten argumenttien pysyvyys sen jälkeen, kun se on saatettu julkisuuteen.

Juuri nyt minua jännittää se, kuinka käy pohjoisen napajään. Onhan nimittäin niin, että viimeksi kun sen koosta kirjoittelin, se oli parissa kuukaudessa supistunut merkittävästi oltuaan sitä ennen vuodenaikaan nähden suurempi kuin aikoihin.

Edellisellä kerralla kirjoittaessani näytin myös kuvan, jossa ilmastonmuutoksen tai ainakin napajään sulamisen vuodenaikaisvaihtelu näkyi selvästi. Muutos on talvisin pieni tai jopa olematon, kun taas kesällä ja etenkin alkusyksystä aina lokakuulle saakka sulaminen on ollut vuosi vuodelta vauhdikkaampaa. Siten jonkinlainen jään sulamisen nopeutuminen suhteessa aiempiin vuosiin oli hyvinkin odotettavissa.

Nyt napajään sulaminen on kuitenkin edennyt aivan poikkeuksellisen vauhdikkaasti ja juuri tällä hetkellä pohjoisen merijään laajuus on merkittävästi pienempi kuin vastaavana ajankohtana kertaakaan vuodesta 1979 alkaneessa mittaushistoriassa. Itseäni jännittävä kysymys on siten, että jatkuuko tämä ennenäkemätön tai ainakin aiemmin mittaamaton sulaminen aina syyskuun lopulle asti ja saammeko jälleen ihmetellä mittaushistorian pienintä napajäätä. Edellinen ennätyshän tehtiin kahdeksan vuotta sitten eli syksyllä 2012.

Samalla voimme jännittää sitä, että syntyykö napajään pinta-alan ja Mauna Loalta mitatun ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden välille jälleen tilastollisesti merkitsevä korrelaatio aiempaa lyhyemmässä ajassa kuin edellisellä kerralla asiaa tarkastellessani. Näin oma pitkäaikainen ilmastonmuutoksen ja kasvihuonekaasujen falsifiointiyritykseni kääntyisi taas ainakin hiukan paremmin yhteensopivaksi ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kanssa.

Yksi iso kysymys tietenkin liittyy tuon pohjoisen napajään sulamisen syihin. Miksi juuri nyt ja miksi vielä niin nopeasti sen jälkeen kun se vielä äskettäin näytti olevan laajenemassa lähes entisiin mittoihinsa. Tähän muutokseen lienevät syynä Siperian ennätykselliset lämpötilat ja niihin liittyvät valtavat metsäpalot arktikselle asti leviävine ja jään sulamaista nopeuttavine nokilaskeutumineen.

Onko siinä sitten kyse ilmastonmuutoksen etenemisestä vai satunnaisesta ekstreemivuodesta? Jääkäämme siis jännittämään kuinka Siperian, napajään sekä Elmon, Suomen ja Kainalniemen käy. Ja tietenkin jääkarhujen, jotka uusimman tiedon perusteella ovat häviämässä miltei kokonaan sukupuuttoon tällä vuosisadalla.

Ja niin. Onko skeptisyyteni ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen siis sittenkin vailla pitäviä perusteita?

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Huhtikuussa jää sulaa
Helmikuussa napajää oli suurempi kuin vuosina 1980-1982
Kasvihuonekaasut eivät liity napajään koon muutoksiin

keskiviikko 22. heinäkuuta 2020

Euroopan Federalistinen Unioni

Sanna Marin sopi Suomen puolesta EU-paketin ja oli yllättynyt kuinka hyvä lopputuloksesta tuli. Näin siitä huolimatta, että koronaelpymispaketista Suomi arvioi saavansa 3,2 miljardia euroa vuosina 2021–2023 ja maksavansa paketista 6,6 miljardia euroa vuosina 2021–2058.

Vähemmän yllättävästi hallituspuolueiden suunnasta on kuulunut lähinnä hymistelyä ja oppositiosta taas on ammuttu täyslaidallisia. Itseäni kiinnosti erityisesti, mitä asiaa kommentoineet suomalaistutkijat ovat sanoneet. Niinpä kokosin heidän eilisiä lausuntojaan tähän.

Tapausta kommentoi Twitterissä Turun yliopiston professori Matti Viren seuraavalla jutulla: "törmään Alkon nurkalla alkoholisoituneeseen ystävääni. Sanaillaan: ´Anna satanen, niin pääsen kuiville. Ei ole! Anna nyt. Ei ole, olen itsekin velkaa.´ Lopulta annan 50. Kotona kerron, että tein upean diilin, voitin 50 euroa. Miksi sanovat minua hulluksi?"

Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta puolestaan totesi samassa yhteydessä päätetystä EU:n seuraavien vuosien budjetista, että "Suomenkin esillä pitämät tavoitteet budjetin uudistamisesta jäivät aikalailla saavuttamatta. Se on iso tarina, joka keskustelussa on jäänyt syrjään."

Koronapaketista hän totesi, että 100 miljoonan aluekehitystuella ja 400 miljoonan maataloustuella "ikään kuin ostettiin Suomen hyväksyntää". Samalla hän totesi muutamien maiden saamia jäsenmaksualennuksista, että "ei voi pitää erityisen hyvänä tavoitteena Suomen tai EU:n kannalta, että budjetin sisällä jatketaan tällaista kahden tason järjestelmää."

Politiikan tutkija Antti Ronkainen kiinnitti huomiota siihen, että "Unionin toimintaa on alettu rahoittaa velalla, ja sen lisäksi velalla on luotu kriisi-instrumentti. Ne ovat suuria, periaatteellisia päätöksiä." Hän kertoi myös, ettei paketti olisi toteutunut, mikäli Iso-Britannia olisi edelleen EU:n jäsen.

Professori Vesa Vihriälä totesi EU-sopimuksesta, että "se sisältää useampia ongelmia". Hänen mukaansa "iso periaatteellinen kysymys on, että nyt EU ryhtyy velkaantumaan ensimmäisen kerran merkittävästi itse. Aikaisemmin tämän on katsottu olevan mahdotonta perussopimuksen nojalla." Nyt tämä päätös tehtiin ilman siihen liittyvää periaatteellista ja laajaa keskustelua.

Vihriälä totesi myös sen itsestäänselvyyden, että sopimuksen suurimpia hyötyjiä olivat Italia, Ranska ja Espanja. Hän kuitenkin piti tärkeänä nyt nähtyä solidaarisuuden osoitusta näitä maita kohtaan, koska "Suomikin voi joskus olla sellaisen tuen tarpeessa".

Nähtäväksi jää, toteutuuko sovittu budjetti, vai tuleeko siihen vielä muutoksia. Mikäli se toteutuu - kuten on todennäköistä - olemme astuneet pitkän matkaa kohti Euroopan federalistista unionia, jossa kulkee säännöllinen rahavirta ahkerasta ja rankasti verotetusta pohjolasta koti etelää, jonka veteliä elintapoja joku suomalainen höpöhöpötoimittaja kertoi eilen ihailevansa. Tähän todellisuuteen sopii hyvin myös se, että maamme perustuslain antama suoja hallitsijoiden mielivallan edessä nollattiin samassa yhteydessä.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Sanna Marin oikeusvaltiota murtamassa
Mistä EU:n komission ehdottamassa elpymisrahastossa on kyse?
Merkelin/Macronin yhteisvastuulainan hinta olisi Suomelle kova

tiistai 21. heinäkuuta 2020

Katajan pahoinpitely käy yhä hämärämmäksi

Pekka Katajan (ps) pahoinpitelytapaus käy yhä oudommaksi. Ensimmäisten tietojen mukaan - joiden perusteella kirjoitin asiasta aiemmin - vaikutti siltä, että hän joutui ulkomaalaistaustaisten henkilöiden pahoinpitelemäksi poliittisesti motivoituneen ryöstömurhan yhteydessä.

Ensin tarina muuttui siten, ettei tapaukseen liittynytkään omaisuuden anastamista. Ja viimeksi Kataja on arvellut, että pahoinpitelijät saattoivatkin olla äärioikeistolaisia. Ja kertoi etteivät he puhuneetkaan Suomea murtaen, kuten hän oli aluksi kertonut, vaan ainoastaan eri tavalla kuin paikkakunnalla on tapana.

Toivottavasti tarina ei elä enempää, sillä monet muutokset ovat alkaneet syödä sen uskottavuutta ainakin omissa silmissäni. En enää pidä täysin mahdottomana edes sitä, että pahoinpitelyn syyksi paljastuisivat nyt esillä olleen poliittisen motiivin sijasta jonkinlaiset henkilökohtaiset syyt.  

Joka tapauksessa on selvää, että pahoinpitely oli äärimmäisen vakava. Samoin se, että olivat tekijät keitä tahansa, ovat he sellaista yhteiskunnan pohjasakkaa, joille paras paikka on istua kaltereiden takana eristyksissä muita ihmisistä. 

Täytyy siis toivoa, että poliisi saa tekijät kiinni mahdollisimman pikaisesti. Ja että media uutisoi asiasta totuudenmukaisesti riippumatta siitä, keitä pahoinpitelijät lopulta olivat. Onhan selvää, että oli näiden motivaatio ja viiteryhmä mikä tahansa, on Suomen kansalla oikeus tietää mistä oli kyse ja tehdä sen perusteella omia johtopäätöksiään tapauksen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:

maanantai 20. heinäkuuta 2020

Sanna Marin oikeusvaltiota murtamassa

Verkkouutisten mukaan eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg on ottanut kantaa Suomen hallituksen ja erityisesti pääministeri Sanna Marinin (sd) toimintaan EU:n elpymispaketista esittämiä linjauksia. Syynä on se, että Marin on julkisuudessa asettanut suuren valiokunnan näkemyksen perustusvaliokunnan lausuntojen edelle.

Tämä on Suomessa ennenkuulumatonta, sillä perustuslakivaliokunnan kantoja ei ole menneinä vuosina yritetty ohittaa, vaan niiden edessä on monenlaista lainsäädäntötyötä jouduttu rajoittamaan siinä määrin, että on puhuttu jopa perustulakifundamentalismista. Leino-Sandbergin mukaan onkin niin, että perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenevät valtiosääntöiset arviot "sisältävät ehdottomana pidettävän ohjeen valtioneuvoston toiminnalle"

Suomen perustuslain 74 §:ssä on ilmaistu kuinka tapahtuu "perustuslainmukaisuuden valvonta". Sen mukaan "eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin".

Pykälässä ei siten sanota selvästi, että valiokunnan lausuntoa tulisi noudattaa. Siksi pääministerin ja hallituksen menossa olevat toimet perustuslain noudattamisen suhteen eivät ole perustulakia kirjaimellisesi tulkiten selvästi perustuslain vastaisia. Tämä kertoo lähinnä siitä, että vuonna 1999 lakia säädettäessä on tarkoituksellisesti tai huolimattomuudesta syyllistytty epämääräiseen lainsäädäntötyöhön.

Se ei kuitenkaan muuta sitä, että perustuslain tulkinnasta on olemassa vakiintunut käytäntö, joten jos Marinin ja hallituksen tahto menee nyt läpi, on jatkossa riskinä se, että tulevat pääministerit voivat Marinin toimintaan vedoten heittää perustuslailla vesilintua kaikenlaisissa muissakin hankkeissaan. Siksi on tärkeää, että perustuslakivaliokunta pitäisi nyt käsillä olevassa tapauksessa tiukasti kiinni omasta tulkinnastaan suhteessa suureen valiokuntaan ja hallitukseen.

Professori Leino-Sandberg ilmaisi asian merkityksen painottamalla, että "tämä on merkittävä oikeusvaltioperiaatteeseenkin liittyvä, perustavaa laatua oleva kysymys". Toisin sanoen Marinin pyrkimys muuttaa valtioneuvoston omalla päätöksellä vakiintunut tulkinta perustuslaista näyttää yritykseltä saattaa koko Suomen asema oikeusvaltiona kyseenalaiseksi.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Valmiuslain muuttaminen on monimutkainen juttu
Tähän on tultu: ministereiltä odotetaan rehellisyyttä ja totuudessa pysymistä
Keskusta ja Kokoomus lahjoittaisivat verorahamme EU:n käytettäväksi

sunnuntai 19. heinäkuuta 2020

Ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu kaikille sen maksajille

Blogin pitäminen on helposti negatiivisluontoista. Arvostellaan sitä ja kritisoidaan tätä, mutta harvemmin ollaan positiivisella mielellä.

Näin on valitettavasti tämänkin blogin kanssa. Niinpä ilahduin, kun sain hyvän syyn kehua suomalaisia puolueita.

Tuo kiitos on ansaittu siitä, että kaikki maamme puolueet ovat yhtä mieltä työmarkkinoihin liittyvän vääristymän poistamisesta. Siis pääosin kaikkien veronmaksajien kustantaman ansiosidonnaisen päivärahan jakamisten lopettamista pienen työttömyyskassoille maksettavan kynnysrahan perusteella.

Toistaiseksi puolueiden yhteisymmärrys ei ole ulottunut mainitun vääryyden korjaamisen keinoihin, mutta olisi peräti merkillistä, mikäli puheena oleva uudistus jäisi nähdyn yksimielisyyden jälkeen toteutumatta. Niinpä suhtaudun varsin luottavaisesti siihen, että tulevina vuosikymmeninä kenenkään ei tarvitse kustantaa sellaista työttömyysturvaa, josta ei itse pääse nauttimaan töiden syystä tai toisesta loppuessa.

Oikeastaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamisen kaikille työntekijöille voisi kaatua ainoastaan ammattiyhdistysliikkeen oman ansaintalogiikan varjelemiseen. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa, ettei etujärjestöillä ole parlamentaarisessa demokratiassa veto-oikeutta mihinkään asiaan. Ei etenkään silloin kun koko poliittinen kenttä on muutoksen tarpeesta yksimielinen.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
SAK oikein nauratti
Demokratian ja korporatismin yhteenotto - kansa maksaa
Laittomat lakot ovat valtiovallan erityisessä suojelussa

lauantai 18. heinäkuuta 2020

Monikulttuurista poliittista väkivaltaa

Helsingin vantaalaisen kaupunginvaltuutetun Suldaan Said Ahmedin (vas) perhettä uhattiin aseella. Uhkailija oli naapuri ja tekovälineenä ilmakivääri. Tekijästä ei ole muuta tietoa, kuten ei hänen motiiveistaankaan.

Tilanne johti uhkaajan huostaanottoon ja päätynee aikanaan oikeussaleihin. Ahmed puolestaan aikoo muuttaa perheineen pois nykyiseltä asuinalueeltaan Vantaan Martinlaaksosta.

Jämsänkoskella on puolestaan ryöstetty väkivaltaisesti kansanedustaja Jouni Kotiahon (ps) eduskunta-avustaja Pekka Kataja. Tapahtuma alkoi ovikellon soitolla ja henkilötodistuksen kysymisellä.

Sen jälkeen Katajan kimppuun käytiin väkivaltaisesti ja häneltä anastettiin omaisuutta. Motiivin epäillään olleen poliittinen, mutta MTV3 ei kertonut ryöstäjästä tämän enempää. Suomen uutisten mukaan tekijät olivat "arabialaisista maista kotoisin olevan näköisiä" ja henkilötodistusta kysynyt mies puhui suomea murtaen.

Poliisi ei ole saanut kiinni tekijöitä, mutta Kataja joutui tapauksen seurauksena sairaalahoitoon: häneltä murtui kolme kylkiluuta ja vasemman käden peukalo. Myös oikean käden sormissa on useita murtumia ja päässä havaittiin kallonmurtuma ja aivoverenvuoto. Lisäksi Katajan toisesta korvalehdestä irtosi palanen.

Jämsänkosken iskunkaan motiivia ei tiedetä, mutta tapahtumien kulku viittaa Perusssuomalaisia tai Katajaa itseään vastaan suunnitellulta poliittiselta iskulta. Näin arvelee myös Kataja itse.

Edelle kirjoittamistani tapauksista ensimmäinen kohdistui maahanmuuttajaan ja toisen tekijät olivat sellaisia. Siksi on syytä todeta, että molemmat teot olivat monikulttuurisia - tai ainakin niissä oli monikulttuurisen yhteiskunnan leima.

Nähtäväksi jääkin, millä tavalla monikulttuurinen yhteiskunta kehittyy meillä Suomessa väestörakenteen nopean muutoksen seurauksena. Ruotsissahan tämä kehitys on edennyt jo paljon pidemmälle, eikä saman kehityskulun toistuminen Suomessa liene kovinkaan monen toiveissa.

Valitettavasti maamme aikaisemmat ja nykyinen hallitus ovat kuitenkin tehneet kaikkensa toistaakseen ruotsalaisen kehityskulun. Siten pidän todennäköisenä, että nyt nähdyt monikulttuuriset väkivallanteot myös päättäjiä vastaan tulevat yleistymään ja valtavirtaistumaan siten, etteivät ne enää hätkähdytä ketään.

JK 19.7.2020 kello 7:36. Toisin kuin ensimmäisissä uutisissa kerrottiin, ei Katajalta ilmeisesti viety omaisuutta. Siten on entistä todennäköisempää, että hänen pahoinpitelyssään oli kyse puhtaasti poliittisin perustein tehdystä väkivallasta.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Lähes 38 % raiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä vuonna 2019
Hämeenlinnan murha on monesta syystä merkittävä
Ruotsalainen esimerkki velvoittaa

perjantai 17. heinäkuuta 2020

Kiristääkö vai laskea - kas siinäpä vasta kysymys

On selvää, että Sanna Marinin punavihreä hallitus tulee lisäämään rajusti verotusta ylläpitääkseen julkisen sektorin ja palvelut entisessä laajuudessaan. Lisäksi se ottaa huoletta velkaa eli tuleville vuosille siirrettyä verotusta. Taannoisen mielipidetiedustelun mukaan tällä linjauksella on vankka kannatus suomalaisten parissa.

Tätä taustaa vasten on suorastaan omituista, että Saksa ja Ranska aikovat alentaa omaa verotustaan parantaakseen oman teollisuutensa kannattavuutta ja kilpailukykyä. Eli lisätä tulojaan sitä kautta. Asiasta kertonut uutinen ei kuitenkaan maininnut supistetaanko Saksassa ja Ranskassa julkisia menoja vai turvaudutaanko velanottoon verotulojen ainakin väliaikaisesti laskiessa.

Tulevina vuosina näemme, kumman linja on oikea - olettaen, että kaikki edellä mainitut valtiot toimivat nyt näkyvillä olevien suunnitelmiensa mukaisesti. Eli kannattaako nyt käsillä olevan kaltaisessa kriisitilanteessa panostaa ihmisten kulutuskysynnän ylläpitämiseen julkisen vai yksityisen sektorin kautta.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Himoverotuksella on Suomessa vahva kannatus
Koronakriisi ja julkisten investointien vaikeus
Onko hallitukselta unohtumassa oleellinen?

torstai 16. heinäkuuta 2020

Sitä saa mitä tilaa

MTV3 kertoi, että sisäministeriössä on valmisteilla ulkomaalaislain muutos, jonka toteuduttua alaikäisiin perheenyhdistäjiin ei enää sovellettaisi tulorajoja, mikäli he ovat saaneet oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella. Ministeriötä johtavan Maria Ohisalon mukaan "nopea perheenyhdistäminen tukee menestyksekästä kotoutumista. Oikeus perhe-elämään on erityisen tärkeä maahan yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille."

Nähtäväksi jää, tapahtuuko uudistuksen voimaan saattamisen jälkeen sellainen ihme, että somalit ja irakilaiset nuoret miehet siirtyvät pikaisesti maahan saavuttuaan työelämään tai suorittamaan eri oppilaitosten tutkintoja, sekä luopuvat vaatimasta naispuolisilta sukulaisiltaan muslimitapojen mukaista pukeutumista ja käyttäytymistä. Tai käykö suorastaan niin, että heistä suuri osa luopuu islamista ja siirtyy länsimaisen sekulaarin kristinuskon kannattajiksi.

Erityisen suurella mielenkiinnolla odotan myös sitä, että innostaako aikanaan voimaan tuleva perheenyhdistämisen helpottaminen entistä innokkaampaan ankkurilasten lähettämiseen kehitysmaista Suomeen. Pianhan se on taas mahdollista, kun EU-maat ovat availemassa rajojaan koronaviruskriisin jälkeen - ellei tauti sitten jälleen lähde leviämään pakottaen valtiot sulkeutumaan uudelleen.

Kaiken kaikkiaan tämä(kin) hallituksen toimenpide osoittaa, että äänestämisellä on väliä. Jos antaa tukensa vihervasemmistolle tai aina pettävälle Keskustalle voi lopputulos hyvinkin olla sen mukainen. Tämä olisi meidän kaikkien hyvä muistaa myös seuraavien vaalien yhteydessä.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Vihreää hallituspolitiikkaa
Osoittiko juhannus, että jotain tarttis tehdä?
Työoikeus laittomasti maassa oleville

keskiviikko 15. heinäkuuta 2020

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen kyvyt eivät riitä

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen kansanedustaja Päivi Räsäseen kohdistuvan syytteeseen sisältyi keksittyjä perusteluita. Ne eivät sinänsä ole alkujaan Toiviaisen keksimiä, mutta siitä huolimatta on järkyttävää, että hän tekee päätöksen syytteen nostamisesta vastoin poliisin esitutkintaa tarkastamatta sen perusteluita.

Ottaen huomioon Toiviaisen aiemman ristiretken kansanedustaja Juha Mäenpäätä vastaan - niin ikään poliisin näkemyksestä poiketen - ja siinä yhteydessä syyttömyysolettaman unohtamisen, alkaa olla varsin selvää, että nykyinen valtakunnansyyttäjä on päässyt asemaan, johon hänen kykynsä eivät yksinkertaisesti riitä.

Siksi olisi hienoa ja tarpeellista, että hän ymmärtäisi itse edes erota paikaltaan ja tekisi tilaa jollekin, jonka kyvyt riittäisivät valtakunnansyyttäjän korkean tehtävän hoitamiseen.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Toiviaisen ristiretken jälkinäytös ja johtopäätökset
Martin Scheininin tapauksen analyysi
Päivi Räsänen, Raamattu ja homoseksuaalisuus

tiistai 14. heinäkuuta 2020

Srebrenican verilöylyn siemen kylvettiin jo lähes sata vuotta aiemmin

Helsingin Sanomat muistutti pääkirjoituksessaan Srebrenican verilöylystä 25 vuotta sitten. Silloin serbit surmasivat yli 7 000 bosniakkia osana Jugoslavian hajoamissotien kauhuja.

HS:n mukaan Srebrenica oli pohjimmiltaan seurausta rasistisesta sorrosta, jota edelsi etnistä vihaa lietsova propaganda. Ja siten etninen rasismi ja nationalismi.

On tietenkin totta, että Jugoslavian hajoamissodan taustalla oli nationalismi: entinen sosialistinen liittovaltiohan koostui moniin eri slaaviryhmiin ja uskontoihin kuuluvista ihmisistä, joita suurin ryhmä eli serbit pyrkivät hallitsemaan Josip Broz Titon sosialistihallinnon kaaduttua.

Siinä tilanteessa muut kansallisuudet lähtivät hakemaan tasavertaisuutta ja lopulta itsenäisyyttä, mitä maan serbijohto tietenkin vastusti - ja teki sen lopulta väkivaltaisesti. Tämä kierre johti sitten sisällissotaan, joiden kulku ei liene koskaan ollut kovin sivistynyt eikä puhtoinen. Ei myöskään Suomen sisällissodissa 1500-luvun lopulla tai vuonna 1918.

Jugoslavia oli toki vapaaehtoisesti yhteen liittyneiden eteläisten slaavikansojen muodostama liittovaltio. Sen taustalla oli kuitenkin jo alun alkaen itsenäinen Serbia, johon muut Jugoslavian osavaltiot aikaa myöten liitettiin. Siten serbien ylivallalle oli vankat historialliset syyt.

Itse asiassa Jugoslavia lienee yksi niistä harvinaisista esimerkeistä, joissa monikulttuurinen yhteiskunta on näyttänyt toimivan kohtuullisesti pitkähkön aikaa. Todennäköisesti kuitenkin lähinnä siksi, että ennen toista maailmansotaa maa oli vielä nuori - ja kuten todettu - vapaaehtoisen slaavikansojen yhteenliittymä. Tosin tyytymättömyys serbeihin alkoi kasvaa jo ennen toista maailmansotaa.

Sotien jälkeen Jugoslaviaa piti yhtenäisenä Titon ankara sosialistinen diktatuuri, jossa hallitsemisessa noudatettiin kepin ja porkkanan taktiikkaa. Wikipedian mukaan "Tito puhdisti maata vastustajistaan, erityisesti... yhteistyötä miehittäjien kanssa tehneitä... tapettiin tuhansittain ilman oikeudenkäyntiä, mutta vainojen uhreiksi joutui myös muun muassa kuningasmielisiä četnikkejä ja muita Titon hallintoa vastustaneita ideologiasta tai sodanaikaisesta taustasta riippumatta... Tito tyrehdytti aikaisemmin serbijohtoisessa Jugoslaviassa kyteneet kansallisen itsemääräämisoikeuden vaatimukset kaikki slaavilaiset väestöryhmät huomioineella vallanjakopolitiikallaan ja myös pienempien väestöryhmien oman kulttuurin edistämistä tuettiin. Toisaalta Jugoslaviaa vastustavia kansallismielisiä pyrkimyksiä ei kuitenkaan sallittu."

Kuten edeltä voidaan lukea, ei jugoslavialainen kansallismielisyys seurannut varsinaisesti mistään erityisestä etnisestä rasismista tai nationalistisesta vihapuheesta, vaan se oli läsnä koko liittovaltion olemassaolon ajan. Erityisesti sitä ruokki vahvimman kansan eli serbien hankkima asema maan johdossa.

Siksi HS:n näkemys kansallismielisyydestä monikulttuurisen liittovaltion hajoamisen taustalla pitää sinänsä paikkansa, mutta analyysi jää vajaaksi eikä tavoita perimmäistä syytä. Se oli kylvetty jo liittovaltiota synnytettäessä eli Srebrenican kauhut johtuivat ennen kaikkea monikulttuurisen valtion luomisesta noin sata vuotta aiemmin - ja tuon valtion epäonnistumisesta uuden jugoslavialaisen identiteetin ja kulttuurin luomisessa. Etniset identiteetit olivat sittenkin vahvempia kuin lähes sadan vuoden yhdessäolo tai sosialistinen keppi ja porkkana.

* * *

Jugoslavian sisällissodasta olisi paljon oppimista myös monikulttuurisuuteen punavihreän hallituskabinetin johdolla pyrkivässä Suomessa. Ennen kaikkea olisi ymmärrettävä, ettei monikulttuurinen yhteiskunta voi olla tavoite, vaan sen sijaan yhteen saatetut ihmiset olisi aina saatava identiteeteiltään, kulttuuriltaan ja tavoiltaan niin samankaltaisiksi, ettei eri ryhmien nationalismin kytemiselle ja aikanaan liekkeihin leimahtamiselle olisi syytä eikä sytykkeitä.

Tämä tehtävä on tietenkin mahdollista vain, mikäli tulijoita on niin vähän, että heidän on pakko sulautua valtakulttuuriin. Ja siinäkin tapauksessa ainoastaan silloin, kun tätä sulautumista ei pyritä torjumaan tukemalla kunkin tulijaryhmän omia kulttuurisia tapoja ja käytänteitä, vaan sen sijaan korostetaan valtakulttuuriin sulautumisen etuja. Valitettavasti Jugoslavian historia osoittaa tämänkin tien vaikeuden.

Jostain käsittämättömästä syystä Suomen johdossa asia on kuitenkin nähty toisin päin. Tulijoille saarnataan heidän oikeuksistaan ja rahaa jaetaan runsaasti maahanmuuttajien omien kulttuureiden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Jopa työelämältä vaaditaan sopeutumista tulijoiden kulttuurisiin vaatimuksiin sen sijaan, että pidettäisiin itsestäänselvyytenä palkansaajien velvoitetta noudattaa työnteon kannalta luontevia ratkaisuja esimerkiksi pukeutumisessaan.

* * *

Eräänlaisen varoittavan esimerkin meille tarjosi eilinen Iltalehti kertoessaan vihamyrskystä, joka oli nostatettu sosiaalisessa mediassa tarkastajien pysäytettyä liputta matkustaneen tummaihoisen nuorukaisen pakomatkan. Väitteen mukaa häntä kohdeltiin eri kriteerein kuin valkoihoista kaveriaan, joka matkusti niin ikään ilman matkalippua.

Näiden kahden tapauksen välillä oli kuitenkin selvä ero: valkoinen henkilö antoi tarkastajille henkilötietonsa, kun taas tummaihoinen lähti karkumatkalle. Tästä huolimatta hän itse ja lisäksi sosiaalisessa mediassa metelöivä joukko IL:n mukaan väittivät tapauksessa ilmenneen rasismia.

Tällaiset tapaukset ovat paljon vakavampia kuin väitetty rasismi. Sen sijaan ne nimittäin kielivät maahanmuuttajiemme integroitumisen epäonnistumisesta ja maailmalta tulleen tummaihoisten ihmisten ryhmäidentiteetin houkuttelevuudesta yli suomalaisen integraation. Tämä johtunee siitä, että maahanmuuttajien uhriutuminen on kerta toisensa jälkeen tuonut heille etuja.

Tämä on kuitenkin juuri se kehityssuunta, joka ei saisi Suomessa muuttua valtavirraksi mikäli haluamme välttää "suomalaisen srebrenican". Erityisoikeuksien sijaan kaikkia ihmisiä pitäisi kohdella tasavertaisesti kaikissa tilanteissa (kuten tässäkin tapauksessa IL:n kuvauksen mukaan tapahtui) eikä kenellekään tule suoda etuoikeuksia minkäänlaisen ihonvärin perusteella.

Toisin sanoen kaikkia maassamme eläviä ihmisiä tulee kannustaa - ja velvoittaa - kehittämään omia asenteitaan, taitojaan ja kykyjään sellaisiksi, että yhteiskunnassa vastuun ottaminen omasta elämästä on mahdollista. Ja painottaa, että juuri - ja vain - sitä kautta voi löytää hyvän tulevaisuuden itselleen ja jälkeläisilleen.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Verikoston kieltävä sopimus
Paavo Rautio osoittaa syvällistä ymmärtämättömyyttä
Likaista peliä terrori-iskun liepeillä

maanantai 13. heinäkuuta 2020

Myös John Waynesta BLM-uhri

Kirjoitin pari päivää sitten siitä, kuinka poliittisesti epäkorrektit mielipiteet ovat osoittautuneet monien tieteen suurmiesten kohdalla merkittävämmiksi kuin heidän varsinaiset ansionsa tutkimuksen parissa. Tämän päivän Helsingin Sanomat kertoi, ettei näin ole käynyt Yhdysvalloissa pelkästään tieteen edustajille.

Lännenelokuvien kulta-ajan suurin näyttelijäsankari eli John Wayne on nimittäin kokenut saman kohtalon. Hänen entinen opinahjonsa eli Etelä-Kalifornian yliopisto on nimittäin päättänyt poistaa hänestä kertovan näyttelyn.

Syynä on se, että näyttelijä oli kymmeniä vuosia sitten tullut sanoneeksi kannattavansa valkoista ylivaltaa "siihen asti, että mustat on opetettu vastuullisiksi". Lisäksi hän oli pitänyt Amerikan mantereen valtausta alkuperäisasukkailta oikeudenmukaisena.

Suomi on pysynyt kohtuullisen hyvin järjissään tässä suhteessa ja esimerkiksi patsaat ovat saaneet pysyä paikallaan ajoittaisista vaatimuksista huolimatta. Nyt ovat ajat kuitenkin muuttuneet myös täällä, kuten taannoinen ihmisten ryömiminen eduskuntatalon edessä osoitti.

Nyt onkin jännittävä nähdä, katoavatko meilläkin Waynen klassikkoelokuvat Ylen ja muiden mediayhtiöiden TV-kanavilta samaan tapaan kuin muutama vuosi sitten päätettiin jättää näyttämättä komedia "Pekka ja Pätkä neekereinä", koska kyseiset antisankarit olivat filmissä mustanneet naamansa.

Odotan suurella mielenkiinnolla myös sitä, kuinka käy Suomen rikkaan populaarikulttuuriperinnön, jossa esitellään monenlaisia näkemyksiä tummaihoisista ihmisistä. Joutuvatko esimerkiksi olympiavoittaja, menestyslaulaja ja elokuvatähti Tapio Rautavaara, viihdeteollisuuden takavuosien suurmies Reino Helismaa tai kaikkien aikojen tanssiorkesteri Dallapé poliittisen korrektiuden uhreiksi - syyt jätän kiusallanikin punavihreiden itse etsittäväksi.

Jos näin käy, en voi muuta kuin todeta että elämme mielettömiä aikoja, jossa ihmisten huumorintaju on sammunut ja historiallinen ymmärrys halutaan tuhota sensuroimalla siihen liittyvät faktat yksi toisensa jälkeen. Nähtäväksi jää, syntyykö jonain päivänä vastaliike, jossa tosiasiat, kohtuullisuus ja selväjärkisyys nousevat jälleen oikeaan arvoonsa.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Onko poliittisen korrektiuden arvo suurempi kuin tieteen
Pieni flirtti on kadonnut harmauden edeltä
Poliittinen korrektius tuhoaa kansakunnan tietoisuuden

sunnuntai 12. heinäkuuta 2020

Kanootilla Amerikkaan

Polynesialaiset ovat kansoja, jotka asuttavat suurta osaa Tyynen valtameren saarista Havaijilta Uuteen Seelantiin ja Pääsiäissaarille. He siis kehittivät jo ammoin kyvyn matkata suurilla purjekanooteillaan pitkiä etäisyyksiä. Heidät tunnetaan myös denisovalaisista geeneistään.

Science-lehdessä kerrottiin polynesialaisten genomista löytyneistä Amerikan alkuperäiskansojen geeneistä. Toisin sanoen polynesialaisten esi-isät olivat matkanneet kanooteillaan vielä kauemmaksi itään kuin aiemmin on luultu.

Myös rantautumisen tai ainakin intiaanien kanssa pariutumisen sijainti on saatu selville. Polynesialaisten amerikkalaiset geenit ovat nimittäin eniten samankaltaisia erään nykyisen Kolumbian alueella elävän intiaaniheimon geenien kanssa. On siis todennäköistä, että muinaisten merenkulkijoiden retki oli suuntautunut juuri sinne.

Lisäksi intiaaniperäisten geenialueiden pilkkoutumisen asteesta polynesialaisten genomiin voitiin päätellä, että risteytyminen oli tapahtunut 28 sukupolvea eli lähes tuhat vuotta sitten. Tämä tarkoittaa, että merenkulkijat ulottivat matkansa Etelä-Amerikkaan samoihin aikoihin, kun he muutenkin asuttivat Tyynen valtameren saaret.

Noilta retkiltä toki jäi muistoksi muutakin kuin geenejä. Polynesialaiset nimittäin viljelivät saarillaan bataattia - joka on kotoisin Keski- ja Etelä-Amerikasta - jo silloin kun ensimmäiset eurooppalaiset saapuivat. Siksi polynesialaisten amerikkalaisgeenejä ei voi pitää varsinaisena yllätyksenä.

Kysymys tietenkin kuuluu, että mitä hyötyä tästä tiedosta on. Ja siihen oikea vastaus on, että se tyydyttää ihmisten tiedonhalua. Se taas on perimmäinen syy sille, ettemme edelleen kuljeskele harvalukuisena joukkona metsissä ja savanneilla etsiskellen ruuaksi kelpaavia marjoja, hedelmiä tai raatoja.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Onko poliittisen korrektiuden arvo suurempi kuin tieteen
Varhainen sukurutsa paljasti muinaisen mahtisuvun
Ihmiskunnan populaatiogenomiikkaa

lauantai 11. heinäkuuta 2020

Onko poliittisen korrektiuden arvo suurempi kuin tieteen

James Watsonin ansiot tieteentekijänä ovat valtavat, sillä hän selvitti 1950-luvulla yhdessä Francis Crickin kanssa DNA:n rakenteen. Tästä hänelle myönnettiin vuonna 1962 Nobelin palkinto.

Vuodesta 1968 hän toimi yhden maailman parhaan tutkimuslaitoksen eli Cold Spring Harborin laboratorion johtajana. Tänä aikana laboratorion tutkijat ansaitsivat useita Nobelin palkintoja. Watson erosi sen johdosta vuonna 2007 herätettyään kohun ottamalla kantaa ihmisryhmien välisiin älykkyyseroihin. 

Tuore Science-lehti kertoi, että Cold Spring Harborin biologian laitoksen nimestä on poistettu James Watsonin nimi näiden ihmisryhmien älykkyyteen liittyvien näkemysten takia. Näyttää siis siltä, että nykyaikana poliittinen korrektius on amerikkalaisessa tutkimuslaitoksessa tärkeämpää kuin tieteellinen meriitti.

Ronald Fisher oli puolestaan keskeisessä roolissa nykyaikaisen tilastotieteen syntyessä 1900-luvun alkupuolella. Häntä on jopa sanottu neroksi, joka lähes yksinään loi nykyaikaisen tilastotieteen perustan.

Samainen Sciencen juttu kertoi, että myös Fischerin näkemykset rotujen välisistä eroista ovat johtaneet häntä esittäneen lasimaalauksen poistamiseen Cambridgen yliopistosta. Tämä osoittaa, että myös Iso-Britanniassa poliittinen korrektius on tärkeämpää kuin tieteelliset ansiot.

Edward Cope oli kolmas tutkija, jonka kunnia on viime vuosien poliittisen korrektiuden kiimassa vedetty lokaan. Hän oli amerikkalaisen paleontologian uranuurtaja, jonka nimestä jo johdettu arvostetun amerikkalaisen tiedelehden nimi, "Copeia".

Nyt tuo nimi on päätetty muuttaa muotoon "Ichthyology and Herpetology", koska poliittinen korrektius näyttää olevan lehden toimituksessa merkittävämpää kuin tieteelliset saavutukset, koska perusteluna oli Copen aikanaan esittämä näkemys, jonka mukaan muut ihmisryhmät kuin valkoiset ovat näitä apinamaisempia.

Edellisten lisäksi Sciencen juttu kertoi siitä, että eliöiden luokittelun perustaja Carl von Linnén nimi poistetaan Amerikan hyönteistieteellinen yhdistyksen järjestämän opiskelijakisailun nimestä, joka on tähän asti ollut "Linnaean Games". Syynä oli se, että Linné oli aikanaan liittänyt joihinkin ihmisryhmiin negatiivisia ominaisuuksia. Näin myös amerikkalainen tiedeseura on osoittanut näkemyksensä, jonka mukaan poliittinen korrektius on arvokkaampaa kuin tiede.

Lopuksi on vielä todettava, että Science lehti kertoi näistä muutoksista erittäin neutraalisti. Toisin sanoen se ei lähtenyt millään tavalla puolustamaan tieteen suurmiesten muistoa, vaan hyväksyi mukisematta näkemyksen, jonka mukaan tieteellä ei ole samanlaista arvoa kuin poliittisella korrektiudella.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Kulttuurisia eroja
Miksei poliittisen korrektiuden hinnasta keskustella?
Tiede totuudenjälkeisen yksisilmäisten maailman poliittisena uhrina

perjantai 10. heinäkuuta 2020

Onko EIT oppivainen?

Kuten muistamme, veti irakilainen turvapaikanhakija Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen taannoin retkuun väärennetyillä todisteilla. Sen seurauksena Suomen hallituksen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sai sätkyn ja lopetti joksikin aikaa elintasopakolaisten palautukset Irakiin.

Uusimman tiedon mukaan EIT on ollut oppivainen oikeuselin, sillä viimeisessä tapauksessaan se ei  tapaukseen tutustuttuaan ottanut edes käsiteltäväkseen afgaanimiehen valitusta oman nyyhkytarinansa hylkäämisestä. Tapauksesta ei ole tiedossa, oliko afgaanimies todellisuudessa kotoisin täysin turvallisesta Iranista - josta suurin osa afgaaniturvapaikanhakijoista saapuu pohjoismaihin - vai hiukan epävakaammasta, mutta niin ikään turvallisesta Afganistanista.

Ei myöskään sitä, onko mies jo lähtenyt Ranskaan, jossa afgaaneja erään tiedon mukaan ymmärretään paremmin kuin täällä Pohjolan perukoilla. Kaikkien eurooppalaisten - ja myös mahdollisten oikeasti turvapaikkaa tarvitsevien - kannalta olisi toki parasta, mikäli kyseinen henkilö olisi jo lähtenyt pois koko EU:n alueelta.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Pitäisikö iraninafgaani palkita seikkailustaan?
Viisi kysymystä irakilaismiehen ylösnousemuksesta Ohisalon tulevaisuuteen
Veikö irakilainen Suomen hallitusta ja EIT:tä kuin pässiä narussa?

torstai 9. heinäkuuta 2020

Poliisin epäily pudotti Haaviston pois presidenttipelistä

Helsingin Sanomien mukaan ulkoministeri Pekka Haavistoa on syytä epäillä virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Seuraavaksi asiaan ottaa kantaa poliisin raportin perusteella perustuslakivaliokunta, minkä jälkeen Haaviston joutumisesta syytteeseen päättää koko eduskunta.

Mikäli oikeuteen asti mennään, se ei tapahdu normaalissa oikeudenkäynnissä, vaan asian ratkaisee valtakunnanoikeus, jossa ovat edustettuina kansanedustaja Johannes Koskisen (sd), oikeustieteen kandidaatti ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen (sd), kansanedustaja Leena Meren (ps), kansanedustaja Antti Häkkäsen (kok), kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen (kok) ja asianajaja Anssi Kyllösen.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Haaviston syyllisyydestä ei näyttäisi olevan varteenotettavia epäilyjä, mutta myös häntä koskee syyttömyysolettama. Toisin sanoen ISIS-järjestön naisten tukijana tunnettu vihreä veteraanipoliitikko on syytön kunnes toisin osoitetaan.

On kuitenkin selvää, että esillä olleet tapahtumat ovat jo tyrmänneet Haaviston haaveet presidentiksi nousemisesta siitä huolimatta, että hän on edelleen gallupjohtaja. Toki terroristinaisten Suomeen hakemisen järjesteleminen on saattanut entisestään vahvistaa hänen asemaansa äärimmäisen vihervasemmiston piirissä, mutta tolkun ihmisille se on luonnollisesti ylikäymätön este miehen valitsemiselle valtakunnan ykkösvirkaan.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Tarja Halosen möläytyksestä
Ilta-Sanomat jihadistin asialla
Retorinen kysymys?

keskiviikko 8. heinäkuuta 2020

Helmiä ja sammakoita #V

Tässä tulee osa V blogini kommenteista kokoamiani helmiä ja sammakoita ottamatta kantaa siihen kumpaan kategoriaan mikäkin kommentti liittyy. Eli olkaapa hyvä - arvoisat lukijani - tässä annos omia ajatuksianne.

Seppo Oikkonen liiasta ruotsalaisuudesta: "kulttuurinen kehittymättömyys on traaginen juttu, kun ei voida edes ääneen sanoa, ettei kehittymättömyydessä ole mitään säilyttämisen arvoista. Tai, no, eipä sen ääneen sanominen tosiasiassa paljoa auttaisi. Silloin pitäisi vain myöntää sekin, ettei kehittymättömyydestä löydy keinoja nousta kehittymättömyydestä."

Valkoinen hetero faktantarkastajien todistusvuorosta: "ilmastovouhotuksesta pystyy jopa kaltaiseni "persvakoäijät" haistamaan kusetuksen ja rahastuksen".

Nimetön kommentoija naudanlihadebatista: "Kallion päästöihin vaikuttaisivat eniten suukapulat".

Strix Senex italialaisten lypsylehmistä: "nykyisenä puurakentamista suosivana aikana Finlandia-talon julkisivut tulisi tehdä kelopaneleista".

Nimetön kommentoija 4 800 000 000 eurosta: "jos jokainen ihminen islamilaisessa maailmassa auttaisi lähimmäistään, apua ei tarvitsisi lähteä hakemaan kristillisen perinteen muovaamista länsimaista".

Nimetön kommentoija hutkimisesta ja tutkimisesta: "Ruotsin poliiisn pitäs palkata muutama sata Omonin miestä hillitsee niitä mallekoita Göteporiin".

Pauli Vahtera siitä, mitä tapahtuu Ruotsille: "on mahdotonta uskoa, että ruotsalaiset tieten tahtoen haluavat jäädä vähemmistöksi".

MikkK siitä, mitä tapahtuu Ruotsille:"eurooppalaisperäisten maiden yhteiskunnat ovat ainutlaatuisia saavutuksia maailmanhistoriassa. Rasisimihysteriasta huolimatta ne houkuttelevat väitetyn rasismin kohteena olevia ihmisiä massoittain. Rasismikortilla he ja antifan tapaiset kansankiihottajat koettavat kompensoida tulijoiden sopeutumiskyvyttömyyttä ja syyttävät siitä kantaväestöä.

Pauli Vahtera yhdestä kuvasta: "suomalaisilla ei ole missään asiassa näin mittavaa oikeusturvaa ja silti hallituksen mielestä maahanmuuttajien oikeusturvaa on lisättävä".

Nimetön kommentoija käsittämättömästä kieroilusta: "Tuppuraisen logiikalla S-ryhmän kannattaa antaa asiakasomistajilleen ilmaista rahaa, koska he ostavat ketjun tuotteita merkittävässä määrin".

Vasarahammer Ylen uudistumisesta: "ei ole mitään syytä olettaa, että Yle tai mikään muukaan vasemmistolaisen identiteetttipolitiikan mädättämä mediainstanssi muuttuisi. Siksi on parempi jättää nämä toimijat vaille huomiota, jota he eivät omalla tekemisellään edes ansaitsisi."

Seppo Oikkonen raiskaustoiveesta: "noitaoikeudenkäynnithän olivat tällaisesta historiallinen esimerkki. Oikeudenkännit keskittyivät selvittämään kysymystä oliko syytetty noita vai ei, eikä kukaan pysähtynyt kysymään, mahtaako maailmasa sellaista asiaa ollakaan kuin noituus."

Nimetön kommentoija juhannuksen tekemisestä: "itse jouduin viranomaisten, nk. ystävien ja monen sylkykupiksi vaihdettuani demareista persuihin".

Nimetön kommentoija juhannuksen tekemisestä: "sisäministeri laatinee uudet säännöt ilotulitteidn käytöstä hyvän asian ajamiseen tähtäävissä yleisötapahtumissa".

Risto Jääskeläinen tutkimattomasta: "oikein täydellisessä yhteiskunnassa mainittua rikollisen naaman tunnistusohjelmaa käytettäisiin ihmisten auttamiseen rehellisyyden tielle antamalla tarvittavaa ohjausta".

Nimetön Kalergi-suunnitelma Toiviaisen ristiretkestä: "maaginen sana ´asylum´ täytyy riisua taikavoimastaan!"

Nimetön kommentoija vihreästä hallituspolitiikasta: "Suomea voidaan hallita ilman vihreitäkin".

Nimetön kommentoija vihreästä hallituspolitiikasta: "jotenkin olen alkanut epäilemään, viimeaikaisten tapahtumien johdosta, että tuo naissukupuoli on todellakin ´heikompi astia´".

Seppo Oikkonen kahdesta kansainvälisestä sopimuksesta: "luulenpa, että Montesquieun ajatuskin oli pohjimmiltaan sellainen, että valta-ajattelu ja oikeudellinen ajattelu ovat eri asioita. Edellinen tarvitsee auktorisoituakseen joko voimaa tai luottamusta, jälkimmäinen palautuu tapaan jolla "oikea" ja "väärä" koetaan. Ja jos nämä yritetään nähdä eri asioina ja pitää sosiaalisen organisaationkin eri lohkoina, tilanne on terveempi kuin jos niiden annetaan sulaa yhteen.

Nimetön kommentoija Viron vakavasta viestistä: "hauskinta tietty tässä on se että nämä tulonsiirtojen saajat aiheuttavat muutoksen, jossa heidän tulonsa romahtavat".

Pauli Vahtera kelvottomasta analyysistä: "jos maahanmuuttajat olisivat jääneet kotiinsa rakentamaan omaa maataan, olisivat nämä maat ohittaneet jo eurooppalaisen hyvinvoinnin. Ainakin YLEn toimittajien mielestä, koska maahanmuuttajat ovat ylivertaisia suomalaisiin verrattuna."

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:

tiistai 7. heinäkuuta 2020

Suru-uutisia maailmalta

Eilen iltapäivällä MTV3 toi julkisuuteen kaksi murheellista uutista, jotka kertovat meille jotain tästä ajasta ja ehkä myös omasta tulevaisuudestamme.

Niistä ensimmäinen koski USA:n länsirannikolla tapahtunutta mielenosoitusta, jonka keskelle syöksyi auto tappaen yhden henkilön. Kuljettajan kerrottiin olevan "27-vuotias afroamerikkalainen", joka oli kiertänyt poliisin tiesulun ajamalla yksisuuntaista katua väärään suuntaan. Tässä vaiheessa voimme vain arvailla tämän kuljettajan motiivia teolleen.

Toinen eilisen iltapäivän suru-uutinen koski ranskalaista julkista liikennettä. Siellä bussikuski oli kieltäytynyt ottamasta matkaan kyytiinpyrkijöitä, joilla ei ollut esittää matkalippua. Tästä närkästyneinä nämä pahoinpitelivät kuljettajan aivokuolleeksi.

Tekijöistä ei toistaiseksi ole annettu minkäänlaisia muita tuntomerkkejä kuin se, että heitä on ollut useampia henkilöitä, joista pidätettynä on toistaiseksi vain yksi. Toivottavasti loputkin saadaan kiinni, vaikka tämänkään tapauksen motiiveista ei ole vielä tietoa - tai ainakaan sellaisista ei ole uutisoitu.

Kertomatta MTV3:lta jäi samaan sarjaan kuuluva SVT:n uutisoima eteläruotsalainen yhteenotto, jossa kaksi tarkemmin määrittelemätöntä joukkiota otti toisistaan mittaa. Aseina oli mm. viisi autoa, joilla ajettiin vastapuolen taistelijoiden päälle - sairaalaan näistä vietiin kolme, joista kaksi vakavasti loukkaantuneina. Yhteenoton motiiveista ei ole kerrottu, mutta samat osapuolet olivat nahistelleet jo juhannuksena.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Osoittiko juhannus, että jotain tarttis tehdä?
USA:n levottomuuksista
Jumala osoitti jälleen suuruutensa arabian kielellä

maanantai 6. heinäkuuta 2020

Kelvoton analyysi

Yle teki suomalaisia kovin sanoin syyllistävän jutun siitä, kuinka maahanmuuttajataustaiset nuoret menestyvät kantaväestön jälkeläisiä heikommin kansainvälisissä PISA-testeissä. Se on tietenkin ikävä juttu, eikä kenenkään kannalta hyvä asia - kaikkein vähiten tavallisen suomalaisen veronmaksajan, joiden kontolle jää kaikkien niiden maahanmuuttajien elättäminen, jotka eivät pysty hankkimaan omaa elantoansa.

En tässä ala referoida seikkaperäisesti kaikki jutussa esitettyjä näkemyksiä ja väitteitä, koska arvoisa lukijani löytää ne Ylen nettisivulta. Haluan kuitenkin nostaa esiin muutaman seikkan.

Ensinnäkin kaikki jutussa haastatellut asiantuntijat ja ilmeisesti myös maahanmuuttajat olivat naisia. Avoimeksi jäi, miksi näin oli nykypäivänä, jolloin puhutaan niin paljon tasa-arvosta. Kuin myös se, että olisivatko miespuolisten asiantuntijoiden tai edes maahanmuuttajien näkemykset tuoneet juttuun erilaista näkökulmaa?

Toiseksi jutussa puhuttiin maahanmuuttajista yhtenä joukkona, eikä heidän menestystään eritelty etnisen taustan tai edes maahamme tulosyyn perusteella. Ainakin itse epäilen, että nämä tekijät selittävät suuren osan PISA-testeissä nähdyistä eroista suhteessa kantaväestöön.

Onhan nimittäin kiistatonta, että kaikista maahanmuuttajista heikoimmin ainakin työelämässä menestyvä kansanryhmä on Suomessa muihin OECD-maihin verrattuna suhteettoman suurilukuinen. Toisaalta maamme vetovoima etnisesti länsimaalaisten ihmisten joukossa on ollut varsin heikko, joten myös niistä saapuneiden maahanmuuttajien määrä on varsin pieni.

Tarkalleen ottaen epäilen, että humanitaaristen kehitysmaalaisten ja työperäisten länsimaisten maahanmuuttajien välinen suhdeluku on merkittävä selittäjä maahanmuuttajien PISA-tuloksille - ja että se on Suomessa poikkeuksellisen korkea. Lisäksi jutussa mainittuun maahanmuuttajien menestykseen suhteessa kantaväestöön vaikuttaa jälkimmäisen väestönosan menestys, joka Suomessa on tunnetusti huippuluokkaa.

Noin yleisesti ottaen olisi myös Ylessä syytä huomata, että minkä tahansa mahdollisen selitystekijän pois jättäminen esimerkiksi poliittisen korrektiuden nimissä on kelvotonta analysointia. Siten Ylen jutussa nähty ihmisryhmien mahdollisten geneettiseen ja kulttuuriseen kyvykkyyteen liityvien selitysten "unohtaminen" vesittää koko jutun.

Lopuksi haluan vielä kiinnittää arvoisan lukijani huomiota jutussa mainittuun ilmeisesti itäeurooppalaista etnistä taustaa edustavaan ja koulussa erinomaisesti menestyneeseen henkilöön, jolle opettaja oli suositellut lähihoitajaksi ryhtymistä, vaikka tämä itse oli kertonut haluavansa lääkäriksi. Jos opettaja on näin tehnyt, on se tietenkin väärin ja lisäksi tyhmää. On kuitenkin syytä huomata, etteivät tällaiset epärelevantit opettajien "suositukset" mitenkään rajoitu maahanmuuttajiin - tästä asiasta minulla on kokemusta jopa aivan lähipiiristäni.

Kiinnitin myös huomiotani siihen, että mainittu henkilö ei koulumenestyksestään huolimatta hankkiutunut lääkäriksi. Sen sijaan hän opiskelee nyt 28-vuotiaana maisterintutkintoa sosiaalisesta syrjäytymisestä ja toimii EU:n parlamentissa Heidi Hautalan (vihr) harjoittelijana.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Liiankin ruotsalaista
Se on laatu eikä määrä - mutta miten lasku maksetaan?
Miksei poliittisen korrektiuden hinnasta keskustella?

sunnuntai 5. heinäkuuta 2020

Virosta vakava viesti

Helsingin Sanomat julkaisi jutun virolaisesta hallituspuolue Ekrestä. Siihen sisältyi yksi virke, joka kaikkien suomalaisten olisi hyvä huomata.

Puolueen puheenjohtajan mukaan virolaisten pitää nimittäin unohtaa pohjoismaat, sillä "niiden poliittinen paradigma ja yhteiskuntamalli on otettava varoituksena, ei esimerkkinä". Tämä tuli tietenkin monille pohjoismaalaisille yllätyksenä, koska yleensä täkäläistä yhteiskuntamallia on totuttu hehkutettavan - ainakin omissa medioissamme.

Virolaispoliitikon kommentti osoitti, että pohjoismaisuuden voi nähdä myös toisin kuin meillä on totuttu ajattelemaan ihan syystäkin: ovathan pohjoismaat usein kärjessä monenlaisiin kriteereihin perustuvissa hyvinvoinnin listauksissa. Herää siis kysymys siitä, miksi Ekren puheenjohtaja on päätynyt näkemykseensä.

Itse epäilen kyseessä olevan sen tosiasian havaitsemisen, ettei kovan verotuksen varassa toimiva hyvinvointiyhteiskunta voi toimia sillä tavoin avoimena kuin pohjoismaissa on vasemmistoliberaalissa hengessä toimittu. Siinähän käy niin, että tarjotut etuudet vetävät hyödyntäjiä globalisoituneesta maailmasta niin pitkään, että niiden tarjoajilta loppuvat resurssit.

Tarkoitan siis ihmisiä, jotka ovat kyllä valmiit ottamaan vastaan tarjolla olevat edut, mutta eivät tekemään osaansa niiden ylläpitämiseksi. Pisimmällä tässä kehityksessä on Ruotsi, jota olen itsekin pitänyt (esimerkiksi täällä) meille suomalaisille varoittavana esimerkkinä.

Lyhyesti sanottuna ongelma on siis se, ettei yhteiskunta voi olla samanaikaisesti sekä sosiaalidemokraattisia etuja tarjoava että kaikille tulijoille avoin. Tämän totesi myös Riikka Purra (ps) Ilta-Sanomien haastattelussa.

Hänen mukaansa "melkein 20 vuotta sitten havaitsin, että länsimaihin kohdistuva massasiirtolaisuus tulee muuttamaan yhteiskuntaamme, jossa korkean veroasteen avulla pidetään yllä hyvinvointijärjestelmää. Kun siitä tulee paljon muita nauttimaan, niin on selvää, että syntyy ongelmia."

Siksi ehdotan, että myös Suomen hallitus kiinnittää huomiota Virosta tulleeseen viestiin ja valitsee kumpaa se haluaa meille tuottaa: verovaroin kustannettuja laajoja palveluita vai hillitsemätöntä maahanmuuttoa, jossa turvapaikanhakemisen oikeus ajaa kaiken muun ohi. Tosiasia kun on, ettei molempia voi saada, vaan sellaisen kuvitteleminen on puhtaasti älyllistä epärehellisyyttä.

* * *

Muuten olen sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi lukea professori Timo Vihavaisen eilinen blogimerkintä. Näin siitäkin huolimatta, että hän ehti viedä sen aiheen, josta olin aikeissa kirjoittaa tänään - mutta teki sen niin hyvin, ettei itselleni jäänyt mitään lisättävää eikä korjattavaa.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Yle uutisoi maahanmuutosta
Virosta hieno esimerkki Suomelle
Uhka ja sen sivistynyt torjunta

lauantai 4. heinäkuuta 2020

Meritaksiliikennettä turvallisista maista

Tänä aamuna useat suomalaismediat (yksi, kaksi, kolme) julkaisivat uutisen, jonka mukaan Välimerellä ihmissalakuljettajien toimintaa tukevaa taksiliikennettä harjoittavan järjestön laiva tulisi päästää johonkin EU:n satamaan. Perusteluina mainittiin, että siirtolaiset ovat yhä epätoivoisempia maihin pääsystä, eivätkä saa yhteyttä perheisiinsä kertoakseen olevansa kunnossa. Lisäksi laivalla on esiintynyt tappeluita ja itsemurhan yrityksiä.

Keitä sitten ovat nämä EU:n alueelle väkisin pyrkivät ihmiset? Se jäi muuten epäselväksi, mutta kaikissa suomalaisuutisissa mainittiin heidän joukossaan olevan ainakin tunisialaisia, marokkolaisia ja egyptiläisiä.

Siis ihmisiä sellaisista maista, joiden kansalaisilla ei ole tarvetta kansainväliselle suojelulle: esimerkiksi Suomen maahanmuuttoviraston tilastojen perusteella maassamme ei myönnetty viime vuonna yhdellekään marokkolaiselle tai tunisialaiselle turvapaikkaa ja egyptiläisistäkin vain yhdelle. Tämä siis tilanteessa, jossa turvapaikkapäätökset tehdään aina hakijan eduksi, mikäli asiaan ei saada selvyyttä.

Voidaan siis hyvällä syyllä kysyä, miksei ihmissalakuljettajien taksiliikenneapuri käytä järkeään ja hakeudu laivalla esiintyvien ongelmien takia esimerkiksi jonkin edellä mainitun valtion satamaan, vaan pyrkii väkisin Italiaan tai Maltaan. Toivottavasti ei ainakaan siksi, että se saisi palkkion jokaisesta onnistuneesta ihmistoimituksesta EU:n alueelle.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
YK, Lesboksen pormestari ja Oxfam EU:ta vastaan
Mistä humanitaarisessa maahanmuutossa tapahtuneet muutokset kertovat?
Johtiko EU:n, Rinteen ja Ohisalon aktiivisuus kuolonuhreihin?

perjantai 3. heinäkuuta 2020

Varhainen sukurutsa paljasti muinaisen mahtisuvun

Ihmisen kulttuurievoluution varhaiset vaiheet ovat kiehtoneet mieltäni alakoululaisesta asti. Niinpä olen kirjoitellut aiheesta vaihtelevasti myös tässä blogissa. Tässä siis jatkoa aiheeseen.

Tällä kertaa uutta tietoa on saatu irlantilaisesta varhaishistoriasta. Tarkemmin sanottuna ihmisjäänteistä, jotka ovat löytyneet Newgrangen käytävähaudasta, joka on keinotekoiseen hautakumpuun tehty luolamainen megaliittihauta Irlannissa noin 40 kilometrin päässä Dublinista pohjoiseen.

Newgrangen käytävähauta on massiivinen 200 000 tonnia maata ja kiviä sisältävä rakennelma. Sen rakentaminen noin 5 200 vuotta sitten on siis vaatinut valtavan voimainponnistuksen. Itse rakennelman avulla on ilmeisesti määritetty talvipäivän seisauksen ajankohta.

Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin 44 varhaisten irlantilaisen perimää. Yksi tutkittavista ihmisistä oli Newgrangen rakennelmasta löytynyt miespuolinen vainaja.

Tutkimuksessa havaittiin tämän henkilön olevan äärimmäisen sukurutsan tulos: hän oli joko vanhemman ja lapsen tai vaihtoehtoisesti sisarusten jälkeläinen. Näin siitä huolimatta, ettei muista tutkituista saman ajan ihmisistä löytynyt merkkejä tämäntapaisesta käyttäytymisestä, mikä osoittaa sukurutsan olleen sanktioitu tuonaikaisten irlantilaisten keskuudessa.

Tutkijoiden mukaan tällaista sukurutsaa ei juurikaan tavata muualla kuin jumalankaltaiseksi kohonneiden itsevaltiaiden joukossa - esimerkkinä tästä olivat muinaisen Egyptin faaraot. Tämä tarkoittaisi, että Irlannissa oli jo yli 5 000 vuotta sitten äärimmäisiä "verensä puhtautta" vaalivia johtomiehiä, toisin kuin aiemmin oli ajateltu.

Tutkimuksessa selvitettiin myös analysoimalla käytävähaudasta löytyviä jätöksiä, jotka viittasivat runsaaseen lihansyöntiin. Se poikkesi muiden tuonaikaisten irlantilaisten ruokavaliosta ja sopi käsitykseen siitä, että löydetyllä vainajalla olisi ollut erityisen merkittävä asema yhteisössään.

Tätä käsitystä vahvisti vielä se, että 150 kilometrin päässä sijaitsevasta toisesta megaliittisesta löytöpaikasta löytynyt ihminen oli Newgrangen miehen sukulainen. Kyse ei siis ollut vain yksittäisestä mahtimiehestä vaan aikansa mahtisuvusta, jonka jäsenet hallitsivat laajoja alueita.

Näyttää siis siltä, että heti kun ihmiset siirtyivät pois metsästäjä-keräilykulttuurista maanviljelyyn, muodostivat he myös äärimmäisen epätasa-arvoisia yhteisöjä. Newgrangen osalta valta on saattanut perustua kykyyn ennustaa talven kääntymiseen kevääksi - ja sitä kautta uskonnollis- tai magiatyyppiseen vallankäyttöön.

Niin tai näin. Löydös vahvistaa ihmisten epätasa-arvolla olevan hyvin vanhat juuret. Samaa osoittivat jokin aika sitten julkaistut - ja täällä välittämäni - tiedot Tonavan sivujoen yhteisöstä, jossa tietyt suvut hallitsivat maita sukupolvesta toiseen ja heitä palvelevat henkilöt vaihtuivat jokaisessa sukupolvessa.

Nähtäväksi siis jää onko nykymaailmassa kovasti kaikenlaista tasa-arvoa vaativilla poliittisilla liikkeillä voimaa muuttaa tämä monituhatvuotinen epätasa-arvon perinne. Vai käykö sittenkin niin, että lopulta vain koirat haukkuvat ja valta sekä hyvinvointi jakautuvat myös tulevaisuudessa epätasaisesti ihmisten kesken?

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Tuhat vuotta integroitumatonta maahanmuuttoa
Suurmiehiä maahanmuuton avulla
Viikinkien retket perustuivat teknis-taloudelliseen vallankumoukseen


torstai 2. heinäkuuta 2020

Valikoiva uutisointi vääristää

Ilta-Sanomat kertoi, että Tukholmassa käydyssä joukkotappelussa oli puukotettu kolmea ihmistä, joista yksi oli kuollut. On tietenkin sinänsä hyvä, että asia uutisoitiin.

Tosiasia kuitenkin on, ettei uutisoitu tapaus juurikaan poikennut Ruotsin lähes jokapäiväisestä menosta, jota meille ei uutisoida. Niistä voi lukea PT-Mediasta, jonka eilisessäkin jutussa kerrottiin useista Tukholman alueen väkivaltatapauksista.

Vuosia tätä uutisten valikointia seurattuani en ole voinut välttyä ajatukselta, että suomalainen valtamediamme julkaisee naapurimaamme uutisia harvakseltaan, jotta niitä ei voisi syyttää vaikenemisesta, mutta niitä seuraaville ihmisille syntyisi kuitenkin vääristynyt kuva maahanmuuton vaikutuksista länsinaapurimme yhteiskuntaan.

Tätä näkemystäni tukee myös valtamediamme vaikeneminen Eskilstunan dementiahoitokodin tapauksesta, josta kerrottiin Aftonbladetissa ja jonka PT-Media välitti meille suomalaisille. Siellä maahanmuuttajataustainen henkilökunta ei ollut pystynyt tai halunnut huolehtia dementoituneista asiakkaistaan, minkä seurauksena lähes puolet näistä on kuollut.

Tämänkin tapauksen olisi voinut kuvitella nousevan merkityksensä takia suomalaisen valtamedian julkaisukynnyksen yli. Koska näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, on syynä täytynyt olla tarkoituksellinen tapauksen salaaminen.

Motivaatio tuolle salaamiselle lienee se, että tapaus osoittaa ongelmalliseksi sen erityisesti poliittisen vasemmiston hellimän mantran, jonka mukaan Suomi tarvitsee humanitaarista maahanmuuttoa paikkaamaan supistuvan kantaväestön vähenevää työvoiman tarjontaa. Tähän narratiiviin ei sovi totuus kehitysmaalaistaustaisten ihmisten osaamattomuudesta, kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta hoitaa työnsä kunnolla.

Omalta osaltani ihmettelen, millä tavalla valtamediamme vastuulliset päätoimittajat ja heidän toimittajajoukkonsa nukkuvat yönsä jos ja kun he pyrkivät työssään ohjaamaan Suomea kohti samanlaista monikulttuurista helvettiä, joka on länsinaapurissamme jo pitkällä. Vai onko niin, että heidän poliittinen sitoutuneensa sumentaa kokonaan heidän kykynsä nähdä mihin tämä salailu ja valikoiva uutisointi ajan myötä johtaa?

JK kello 16:12

PT-Median mukaan tämän kirjoitukseni alussa mainitussa Ilta-Sanomieen uutisessa oli kyse ilmeisesti afgaanien keskinäisestä välienselvittelystä.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Väkivalta Saksan poliisia kohtaan lisääntyy
Miksi media vaikenee kasvihuonepäästöistä?
Miksi ruotsalaiset muuttavat Ahvenanmaalle?

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!