tiistai 13. huhtikuuta 2021

Poliittinen kytkykauppa

Tuoreen mielipidetiedustelun perusteella suomalaiset eivät halua kytkeä kuntavaalien tulosta Sanna Marinin (sd) johtaman punavihreän hallituksen jatkoon. Tätä mieltä oli peräti 61 prosenttia kyselyyn vastanneista - ja vain 19 prosenttia olisi halunnut tehdä mainitun kytköksen. 

Kyselyn tulos on Suomen lainsäädännön mukainen, koska sen mukaan maan hallitus hallitsee niin kauan kuin sillä on eduskunnan luottamus. Eikä kunnallisvaalien tulos vaikuta siihen asiaan millään tavalla. 

Olenko siis ollut väärässä, kun olen kehottanut (esimerkki ja toinen) ihmisiä äänestämään, jotta Marinin koko Suomelle äärimmäisen vahingollinen kabinetti saataisiin pois vallasta? 

Tätä kysymystä pohdittaessa voidaan kuntavaalien ja hallituksen tulevaisuuden suhteen nähdä kahdenlaisia kytkentöjä. Niistä ensimmäinen on edellä mainittu juridishallinnollinen eli se, ettei maamme lainsäädäntö tunne kytkentää kuntavaalien ja hallituksen luottamuksen välillä.

Toinen kytkentä taas on reaalipoliittinen. Eli jos yhden tai useamman hallituspuolueen kannatus romahtaa vaalien perusteella, johtaa se väistämättä valtioneuvoston sisällä kasvavaan paineeseen. 

Tämä paine tarkoittaa sitä, että ongelmissa oleva puolue yrittää profiloitua asioissa, joiden se arvelee nostavan suosiotaan potentiaalisten äänestäjien parissa. Mikäli muut puolueet eivät kuitenkaan suostu toteuttamaan näitä asioita, on lopputuloksena se, että hallitus menettää toimintakykynsä, jolloin julkinen paine sen hajottamiseksi kasvaa.  

Silloin esille nousee ministeriauton takapenkin arvo. Mikäli se on kaikille valtioneuvoston jäsenille kovin korkea, ajautuu hallitus toimintakyvyttömäksi - mikä Marinin kabinetin suhteen ei välttämättä olisi heikennys nykytilanteeseen. Sen sijaan, jos joukossa on ministereitä, joille maan etu ja hyvä tulevaisuus ovat tärkeitä, jättää hallitus tehtävänsä omasta aloitteestaan. 

Edelle kirjoittamallani perusteella olen siis edelleen valmis suosittelemaan äänestämistä siten, että hallituspuolueiden ja etenkin Keskustan kannatus jäisi mahdollisimman alhaiseksi. Vain sillä tavalla toimien voimme äänestäjäkuntana vähentää nykyisen hallituksen aiheuttamaa tuhoa maallemme.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Yhdeksän hyvää ja ja kymmenen kaunista - mutta valtio maksaa
Vaikutusmahdollisuus
Yhtä järkevää kuin housuihin kuseminen pakkasella

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!