maanantai 31. heinäkuuta 2023

Selittääkö mystinen marginaali naisiin kohdistuvan väkivallan ja koululaisten poissaolojen kasvun?

MTV3 teki jutun suomalaisesta henkeen ja terveyteen kohdistuvasta väkivallasta. Siinä poliisipäällikkö totesi kryptisesti, että "joku voi puhua marginaaleista ja yhteiskuntaan liittyy tietynlaisia marginaaleja ja varmaan se on viime vuosina jossakin määrin kasvanut ja jos tälläiset marginaalit kasvaa, niin ongelmat ja ääripäässä ne heijastuvat äärimmäisinä tekoina".

Lisäksi jutussa kerrottiin tilastollisena tosiasiana, että "Suomi on Euroopan mittakaavassa naisille väkivaltainen paikka" sekä siitä kuinka "meillä entistä enemmän yhtenäiskouluja, tehdään isompia kouluja jopa varhaiskasvatuksessa ja se johtaa väistämättä siihen, että opettajat eivät enää tunne kaikkia oppilaita".

Mutta itseäni jäi mietityttämään kuitenkin eniten tuo kryptinen virke. Eli mitä poliisipäällikkö tarkoitti mainitsemillaan kasvavilla marginaaleilla. 

Perinteisestihän suomalainen väkivalta on liittynyt alkoholin käyttöön, mutta ainakin virallisten tilastojen mukaan viinan juominen on Suomessa vähentynyt jo yli kymmenen vuoden ajan. Ja sen seurauksena se on pudonnut tänä aikana noin neljänneksellä. Siten poliisipäällikön marginaalit eivät taida liittyä ainakaan alkoholiin. 

Selvää on tietenkin, ettei minkäänlaisen väkivallan kasvu yhteiskunnassa ole toivottavaa. Eikä sellaista ole myöskään Ilta-Sanomien raportoima lapsien katoaminen koulusta. 

Jutussa kerrottu katoamisten mittakaava oli hätkähdyttävä. Sen mukaan "vuoden 2020 Kouluakäymättömyys Suomessa -kartoituksen mukaan Suomessa oli vuosittain 4 000 yläkoululaista, jotka eivät käyneet koulussa".

Kun otetaan huomioon, että Suomessa yhden ikäluokan koko on noin 50 000 lasta, on kouluissamme lähes ikäluokan kymmenenneksen suuruinen koulusta kadonneiden lasten joukko. Kyse ei siten ole mistään ihan olemattomasta marginaalista. 

Jutun mukaan oppilaiden poissaolot voivat johtua monenlaisista syistä. Sellaisia ovat psyykkiset haasteet, kiusaaminen, päihdeongelmat, vaikeudet kavereiden tai perheen kanssa sekä ulkomaille matkustaminen.

Tuosta viimeisestä asiasta IS sitten kertoikin jo pidemmin, joten se lienee erityisen merkittävä syy kouluista katoamiselle.  Asiaa on jutun mukaan vatvottu jo parikymmentä vuotta ja viranomaisten parissakin on jo kauan sitten toivottu, että "asianomaiset ministeriöt loisivat maahanmuuttajalasten vastentahtoisiin matkoihin puuttumiseksi valtakunnallisen mallin".

Jutussa kerrottiin, myös, että osa ulkomaille kadonneista lapsista oli tyttöjä, jotka on lähetetty ulkomaille pakkoavioliiton takia. Tästä sitten juolahtikin mieleeni, että johtuisikohan myös MTV3:n kirjoituksessa esiintyvän poliisipäällikön naisiin kohdistuvan lisääntyvän syy samasta kasvavasta marginaalista - eli maahanmuuttajaväestön lisääntymisestä. 

Ja jos näin on, niin miksi se jätettiin muuten ansiokkaassa jutussa mainitsematta?

sunnuntai 30. heinäkuuta 2023

Mustat naiset ratkaisevat

Naiset ovat äänestäneet demokraattisen ehdokkaan puolesta enemmän kuin miehet jokaisessa Yhdysvaltojen presidentinvaalissa vuodesta 1980 lähtien. Tuoreessa tutkimuksessa kuitenkin osoitettiin, että osa sukupuolten välisestä äänestyskuilusta johtuu siitä, että suurempi osuus naisäänestäjistä on mustia ja mustat äänestäjät valitsevat valtaosin demokraattiset ehdokkaat. 

Aiemmat tutkimukset olivat osoittaneet, että mustat miehet ovat erityisen usein menettäneen äänioikeutensa kuolemantapausten, vankeusrangaistusten ja rikostuomioiden takia. Sen seurauksena mustien miesten osuus äänestäjissä on alle puolet. 

Tutkimuksen mukaan rotujen välinen ero äänestävissä sukupuolissa selitti 24 prosenttia sukupuolten välisestä äänestyserosta USA:n suurten puolueiden välillä. Ero on erityisen suuri niiden keskuudessa, jotka eivät ole koskaan olleet naimisissa: heidän keskuudessaan miesten ja naisten erilainen rotukoostumus selitti peräti 43 prosenttia sukupuolten välisestä äänestyskuilusta. 

Tutkijat totesivat myös, ettei heidän havaitsemansa ero johtunut tulotasojen eroista sinkkumiesten ja -naisten välillä. Näin siksi, että vaikka sinkkunaiset ovatkin köyhempiä kuin sinkkumiehet ja alhaisemmat tulot ovat yhteydessä hieman suurempaan demokraattien puolesta äänestämiseen, tulosten ero ei ole tarpeeksi suuri selittämään merkittävää osaa sukupuolten välisestä äänestyskuilusta. 

Toisin sanoen amerikkalaisnaisten suuri into äänestää demokraatteja ei johdu naisten alhaisemmista tuloista, vaan siitä, että naisäänestäjissä on suhteellisesti enemmän mustia kuin miehissä. 

Kuinkahan mahtaa olla Suomessa. Meillähän naiset äänestävät miehiä useammin erityisesti Vihreitä, mutta täältä puuttuvat USA:n mustien kaltaiset suuret vähemmistöt. Tosin sellaisia on hyvää vauhtia muotoutumassa laajamittaisen humanitaarisen maahanmuuton myötä. Lisäksi heistä ainakin somalinaiset ovat usein niin sanottuja yksinhuoltajia eli miehensä kakkos- tai kolmosvaimoja. Mikähän mahtaa olla heidän puoluevalintansa? 

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Ylen julkaisema profilointi-juttu: pitäisiköhän Yle-veroa nostaa?
Aluevaalien tuloksesta
Moniavioisuuden korkea hinta

lauantai 29. heinäkuuta 2023

Keskustan petos mahdollisti arvottoman kesänäytelmän

Helsingin sanomien kirjoittelu Wille Rydmanin (ps) entiselle - mutta sitäkin kostonhimoisemmalle - tyttöystävälleen lähettämistä viesteistä on saavuttanut ainakin osittain tavoitteensa. Tämä tapahtui, kun RKP:n puheenjohtaja katsoi asialliseksi toivoa Rydmanilta julkista anteeksipyyntöä tämän yksityisissä viesteissä käyttämistä sanoista. 

Tarkoitan tällä sitä, että RKP:ssa katsottiin edelleen tärkeämmäksi jatkaa hedelmätöntä keskustelua vanhoista asioista, joita ei ole edes tarkoitettu julkisuuteen sen sijaan, että puolue asettuisi yksiselitteisesti hallituksen yhtenäisyyden taakse. Ymmärrän toki puheenjohtaja Henrikssonin vaikean tilanteen, sillä hänen puolueessaan vaikuttaa monenlaisia klikkejä, joista yksi hakeutui juuri julkisuuteen vaatimalla puolueen eroa hallituksesta. 

Pääministeri sen sijaan asettui tässä(kin) asiassa hallituksensa yhtenäisyyden puolelle, vaikkei malttanutkaan olla kommentoimatta Rydmanin käyttämiä sanavalintoja. Oleellista on kuitenkin se, että hän totesi selkeästi, että "hallitusohjelma ei pelkästään pistä Suomen asioita taloutta kuntoon, vaan se pitää sisällään erittäin hyvät linjaukset myös tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen ja oikeusvaltion vahvistamiseen".

Tämän näytelmän oikeudellisen ongelman lausui eilen tutkija Markku Ylisipilä, jonka mukaan "Perustuslakimme 10 § toteaa, että ´jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu´ ja että ´kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton´. Minusta on kestämätöntä, että tiedotusväline asettaa oman journalistisen harkintansa näiden perustuslain periaatteiden yläpuolelle." 

Jos HS:n nyt jatkamaa linjaa jatketaan, on edessä kalteva pinta, jolla - edelleen Jokisipilän mukaan "kenen tahansa sellaisen henkilön, joka joskus nousee riittävän merkittävään asemaan, on syytä varautua omien luottamuksellisten yksityisviestiensä julkaisuun. Tämä koskee myös vanhoja, vuosikausia ennen tuohon asemaan nousemista lähettyjä viestejä."

Itse kukin voi pohtia, lisääkö vai vähentääkö tällainen kalteva pinta ihmisten halua hakeutua poliittisiin tai muihin yhteiskunnallisesti merkittäviin asemiin. Ja olisivatko sellaiset ihmiset, jotka olisivat valmiit tekemään näin, juuri sellaisia, joiden haluamme päättävän yhteisistä asioistamme?

Omalta osaltani muistutan vielä siitä, että nyt nähdyltä kesänäytelmältä olisi todennäköisesti vältytty, mikäli Keskusta ei olisi vaalien jälkeen jälleen kerran pettänyt suomalaisia ilmoittaessaan jo ennen hallitusneuvotteluita jäävänsä oppositioon. Näin siksi, että mikäli puolue olisi ottanut toisen kannan, ei oppositiolla tai suomalaisen lehdistön vihervasemmistolaisella enemmistöllä olisi ollut toivoakaan hallituksen kaatamisesta nyt nähdyllä tavalla. Eikä nyt nähtyä arvotonta näytelmää olisi siitä syystä edes nähty. 

perjantai 28. heinäkuuta 2023

Miten vanhat tekstiviestit vaikuttavat Rydmanin, hallituksen ja Helsingin sanomien tulevaisuuteen?

Helsingin sanomat päätti jatkaa Wille Rydmaniin kohdistuvaa ajojahtiaan julkaisemalla hänen kostonhimoisen ex-tyttöystävänsä viestejä sivuillaan. Lehden mukaan Rydman on "yksityisviesteissään käyttänyt rasistista kieltä ja jakanut rasistisia sisältöjä".

Puheena ovat seuraavat viestit. 

1. "Mutta kun se kielonpentele on tälle tontille kerran tuotu, niin sitähän löytyy kaikkialta kun se leviää ja lisääntyy kuin somali. Eli jos haluat somalikieloja kukkapenkkiin, niin kyllä täältä löytyy ja siirtäminen onnistuu.

Väitettä voi tarkastella sitä taustaa vastaan, että Somaliassa naisten kokonaishedelmällisyysluku on Somaliassa 6,1 ja Suomessakin 3,4. Suomessa somaleiden määrä on kasvanut kolmessa vuosikymmenessä käytännössä nollasta yli 22 000 tuhanteen. 

Tilastojen perusteella Alankomaissa asuu 37 432 somalia, Ruotsissa 57 873, Tanskassa 19 707, Norjassa 36 651.  Britanniassa vuoden 2011 väestönlaskennassa kirjattiin hiukan yli 101 000 asukasta, jotka olivat syntyneet Somaliassa. 

Näillä perusteilla voidaan todeta, että somalit lisääntyvät ja leviävät erittäin tehokkaasti. Siten heidän käyttämisensä nopeasti lisääntyvien ja leviävien kasvien verranteena on tilastojen valossa asiallista. 

Vastaavasti voitaisiin sanoa huonosti leviävästä ja heikosti lisääntyvästä kasvista, että se lisääntyy ja leviää kuin japanilaiset. Ellei jälkimmäinen ole rasismia, ei sitä voi olla ensimmäinenkään - ja joka tapauksessa molemmat antavat asiasta oikean kuvan.

2. "Juuret jaivat maahan sen, lampiman ja poutaisen. Muijan lousin kuitenkin, sen puistikossa raiskasin. Minareetin kutsu soi, terveiset imaami toi: kuolo vaarauskoisen, taivaassa tuo neitsuen."

Tämän runon ensimmäiseen virkkeeseen on mahdotonta liittää minkäänlaista rasismia. Toinenkaan ei nähdäkseni sisällä sitä, koska sen syntymisen taustalla on epäilemättä se tosiasia, että muslimimaahanmuuttajilla on tolkuton yliedustus raiskauksissa. Tämän asian esille nostaminen ei ole rasismia vaan tosiasioiden tunnustamista. 

Kolmas virke viitannee islamilaiseen käsitykseen, jonka mukaan pyhässä sodassa - Jihadissa - menehtyneille taataan paikka paratiisissa neitsyiden seurassa. Teksti on kuitenkin sikäli virheellinen, ettei tämä edellytä vääräuskoisen  tappamista. 

Toisaalta Koraanin mukaan "vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään."

Siten tässäkään ei ilmene rasismia, vaan siihen on kiteytetty eräiden islamin pyhien tekstien väkivaltainen ja äärimmäisen uskontorasistinen luonne. Olisi kaikkien kannalta paras, jos muslimit ja etenkin heidän uskonnolliset johtajansa irtisanoutuisivat yksiselitteisesti näistä - ja eräistä muista - osista pyhiä kirjoituksiaan.

3. "Mä kieltäisin silti mieluummin huiveja käyttävät ihmiset kuin ne huivit".

Tämä lausahdus kuulostaa sellaisenaan yksiselitteisesti rasistiselta. Samoin ne viestien kohdat, joissa Rydman on kutsunut "Lähi-idän jeppejä" "käsittämättömiksi apinoiksi". On kuitenkin mahdollista, että Helsingin sanomat on jättänyt kertomatta jotain oleellista niiden viitekehyksestä, kuten se teki Riikka Purran vanhoja viestejä julkaistessaan

4. "Vaikka lisääntyisin pikimustan Nigerian neekerin kanssa, niin lapsella olisi silti 26% chanssi saada vihreät silmät".

Tämän väitteen todenperäisyyttä epäilen. Mitään rasistista viestissä ei kuitenkaan ole, ellei sellaiseksi lasketa sanan "neekeri" käyttämistä. Sen osalta on kuitenkin muistettava, että tämän sanan käyttäminen on aiemmin ollut Suomessa aivan neutraalia ja etenkin vanhempi polvi käyttää sitä edelleen neutraalina ilmauksena keskinäisessä kanssakäymisessään.

5. "Me natsit ei oikein tykätä semmoisista jutskujutuista."

Tämä kuulostaa huonolta läpältä, koska mikään muu ei viittaa siihen, että Rydman olisi todellisuudessa kansallissosialisti.

6. "Ne [natsimonumentit] ovat muistoja ikävästä menneisyydestä” ja ”[saksalaiset ovat] ihan umpidaijuja” 

Saksalaisten - samoin kuin kaikkien muidenkin kansojen - olisi tosiaan syytä säilyttää oman historiansa surkeimmista ajoista riittävästi muistomerkkejä, jotta he muistaisivat karmean menneisyytensä. Mikäli he eivät näin tee, voidaan heitä tosiaankin pitää tyhminä: historiahan ei muutu, vaikka sitä jälkikäteen peittelisikin. Siten tähän kohtaan ei sisälly mitään rasistista tai rankkaa. 

Nähtäväksi jää, mitä näiden seitsemän vuotta vanhojen viestien julkisuuteen nostaminen vaikuttaa Rydmanin poliittiseen tulevaisuuteen - ministerinpestiin ja kannatukseen - tai Petteri Orpon (kok) hallituksen tulevaisuuteen. Tai millä tavalla Helsingin sanomien asiakkaat ottavat lehtensä maamme toiseksi suosituimpaan puolueeseen kohdistuvan ajojahdin: hyväksyvätkö he lehden nykylinjan vai lopettavatko tilauksiaan? 

Tässä yhteydessä olisi syytä muistaa myös se, että maamme hallituksessa on aiemmin istunut myös rikoksia tehneitä henkilöitä ja jopa laillista valtiovaltaa vastaan kapinaan nousseita ihmisiä. Rydman taas ei ole näidenkään viestien valossa tehnyt sen enempää rikoksia kuin osallistunut kapinaankaan ja siksi olisi vähintäänkin outoa, mikäli hänen vanhat tekstiviestinsä vaikuttaisivat hallituksen toimintaan. torstai 27. heinäkuuta 2023

Halla-aho irtisanoutui rasismista ja Helsingin sanomat turkkilaisista apinoista

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps) kirjoitti eilen sosiaalisessa mediassa, että "irtisanoudun mielelläni rasismista! Rasismia on mm. se, että kielteisten ominaisuuksien saa sanoa olevan yhden etnisen ryhmän kansallinen, ehkä jopa geneettinen erityispiirre, mutta vastaavaa ei saa sanoa toisesta ryhmästä, esim. somaleista. Toivon, että myös media irtisanoutuu eriarvoisesta kohtelusta, ja että sanomalehti Kaleva pahoittelee väitettään, jonka mukaan ´päissään tappaminen on suomalaisten kansallinen, ehkä jopa geneettinen erityispiirre´".

Tämän ajatuksen Halla-aho ilmaisi aikanaan jo blogissaan juuri siinä kirjoituksessa, jonka perusteella hän sai tuomion (alkuperäinen teksti löytyy täältä). Hänen tarkoituksenaan oli tuossa kirjoituksessa osoittaa niin sanottu kaksoisstandardi eri ihmisryhmien kohtelussa. Minkä suomalainen oikeusjärjestelmä sitten osoitti tuomitsemalla Halla-ahon kirjoituksen siitä huolimatta, että käräjäoikeuden tuomari oli osannut tulkita kirjoituksen oikein. 

Halla-ahon eilinen päätös ilmaista sama asia suoremmin aiheutti jälleen kerran sydämentykytyksiä vihervasemmiston parissa. Niinpä hänen saamassaan palautteessa oli muutamia kommentteja, jotka paljastivat enemmän sanojastaan kuin niiden kohteista. Siksi päätin kopioida niistä mielestäni kaksi raflaavinta tähän. 

697 seuraajan Anna Suova-Hakala arveli, että "ei sinulla ole missään vaiheessa ollut mitään mahdollisuuksia presidenttikisassa, mutta että aikuisen miehen pitää ehdoin tahdoin olla julkisesti vielä rasistin, raiskausfantasistin ja pettäjän päälle tällainen kusimulkku. Senkin haittaisänmaallinen näivettynyt rukoilijasirkka." Mahtaisikohan tämä täyttää vihapuheen määritelmän (vihapuhe on  viestintää, joka lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan)?

Yhdeksäntoista seuraajan kmikaeltanninen puolestaan kommentoi, että "tää nöppömunaolmi jauhaa tätä samaa yli 10 vuotta". Nöppömunaolmia ei liene olemassa, mutta olmi on sokea salamanteri, joka elää maanalaisissa vesistöissä ja järvissä. Se on väriltään kalvakka ja siksi niljakkaan näköinen.

* * *

Useampikin kommentaattori pyrki oikeuttamaan Kalevan väitteen sillä, että Duodecim-lehdessä julkaistun tiedon mukaan toistuvaan väkivaltarikollisuuteen kytkeytyy monoamiinioksidaasi A -entsyymiä tuottavan MAOA-geenin vaimentunut muoto. Tämä geenimuoto esiintyi yleisenä suomalaisilla vangeilla, joten some-kommentaattorit arvelivat juuri sen olevan sellainen suomalainen geeni, joka oikeuttaa pitämään väkivaltaa suomalaisena erityispiirteenä. 

Etsin kirjallisuudesta tietoa tämän väkivaltaa aiheuttavan geenimuodon esiintymisestä eri väestöryhmissä. Lopulta löysin tällaisen tilaston, jossa yhtä tällaista geenimuotoa kerrottiin löytyvän 52-59 prosentilta afroamerikkalaisista miehistä, 48-62 prosentilta kiinalaisista miehistä, 62 prosentilta maorimiehistä, 57 prosentilta japanilaisista miehistä, 33-37 prosentilta eurooppalaisista miehistä. Lisäksi toinen vastaavanlainen geenimuoto löytyi 5,2 prosentilta mustista miehistä, 0,1 prosentilta eurooppalaisista miehistä ja 1,3 prosentilta aasialaisista miehistä. 

Tilaston perusteella näyttäisi siten siltä, ettei kyseistä MAOA-geenimuotoa voi pitää erityisesti suomalaisena vaan pikemminkin ei-eurooppalaisena geenimuotona. Siten sitä ei voi myöskään pitää millään tavalla perusteena sille, että Kaleva aikanaan kirjoitti päissään tappamisen olevan suomalaisten kansallinen, ehkä jopa geneettinen erityispiirre. 

Näin ollen Kalevan olisi syytä täyttää Halla-ahon esittämää pyyntö ja lopultakin pahoitella suomalaisiin kohdistuvaa rasistista kirjoitustaan. Voisikohan julkisen sanan neuvosto auttaa Kalevan toimitusta ymmärtämään tämän asian? 

* * *

Kokonaan toinen asia on se, että Helsingin sanomat korjasi lopulta virheellisen uutisointinsa Riikka Purran turkkilaiseen apinaan liittyvästä kirjoituksesta. Se ei kuitenkaan vieläkään kertonut nimityksen ansainneen henkilön tuijotuksesta, munien kaivelusta tai sepaluksen avaamisesta. Olisiko julkisen sanan neuvostolla tähänkin huomautettavaa? 

keskiviikko 26. heinäkuuta 2023

HS:n Paavo Teittinen on tekemässä juttua Wille Rydmanin viesteistä vuodelta 2016

Tänä aamuna en voi olla kirjoittamatta Wille Rydmanin tapauksesta. Hän nimittäin kertoi eilen sosiaalisessa mediassa Helsingin sanomain hänestä aiemmin valheellisia väitteitä julkaisseen ja siksi rikostutkinnassa olevan toimittajan Paavo Teittisen ottaneen yhteyttä. 

Teittisen viestin sisältö oli seuraava: "olin sinuun yhteydessä pyytääkseni kommenttia mahdollista juttuani varten. Selvitän tietoja, jotka liittyvät entiselle puolisollesi vuonna 2016 kirjoittamiisi viesteihin. Näissä viesteissä olet käyttänyt muun muassa rasistista kieltä. Pyydän olemaan yhteydessä tämän päivän aikana, jos haluat kommentoida ko. viestejä ja niiden sisältöä."

Rydman totesi viestissään, että "on HS:llä pokkaa. Toimittaja ja hänen lähteensä, jotka ovat jo valmiiksi rikostutkinnassa minuun kohdistuvasta törkeästä kunnianloukkauksesta, lähtevät uuteen hyökkäykseen. Ei ole niin matalaa rimaa, ettei HS sitä alittaisi. Jos rima on maassa, Teittinen kaivaa tunnelin sen ali."

Asiaan otti kantaa myös Suomen Kuvalehden toimittaja Mikko Niemelä kirjoittamalla, että "@PaavoTeittinen saat tästä ministerin tviitistä hyvän siteerauksen juttuun. Kertoo olennaisen hänen suhtautumisestaan koko asiaan".

Nähtävästi kahden suomalaisen ns. "laatulehden" toimittajat ovat vaipuneet niin alas, että ryhtyvät jätetyksi tulleen naisen koston välikappaleiksi. Ja vielä jatkavat tässä roolissa siitä huolimatta, että nainen oli syöttänyt jo aiemmin niin paksua pajunköyttä, että tämän työkaluksi ryhtynyt Teittinen on joutunut rikostutkinnan kohteeksi - ja toivottavasti saa aikanaan myös rikostuomion.  

Ihmettelen syvästi suomalaisen ns. laatulehdistön kadonnutta tasoa. Kun ei enää osata kirjoittaa oikeista asioista, kelpaavat jopa seitsemän vuotta vanhat yksityisviestit toimittajan aiheeksi ikään kuin niiden julkaisufoorumi olisi jokin roskalehti. Säälittävää.

* * *

Ei yhtä vanhaa asiaa ilman toista, joten kirjoitan tähän loppuun myös ilmastoasiaa. Näin siksi, että Helsingin sanomat otti pääkirjoituksessaan kantaa ministeri Kaj Mykkäsen (kok) kommenttiin, jonka mukaan keskeisin ilmastotoimi Suomessa on tehtaanpiippujen tulppaaminen. Otin pari päivää sitten itsekin kantaa asiaan huomauttamalla ihmiskunnan edistyksen perustuneen tieteeseen ja teknologiaan - ja muistuttaen, että metsien hiilinieluja uhkaavat lämpenevässä ilmastossa hyönteistuhot.

Ilmastonmuutosta on kommentoinut myös Petteri Taalas, jonka mukaan Kreikan saaristossa nähdään nyt ilmastotutkijoiden jo 1980-luvulla ennustamia ongelmia. Tämä sai minut jälleen kerran katsahtamaan pohjoisen merijään laajuuden kehitystä. Senhän voisi kuvitella sulavan juuri nyt todella rivakasti, koska Pohjoisen Atlantin pintavesi on lämpöisempää kuin koskaan mittaushistorian aikana. 

Yllätykseni oli melkoinen kun havaitsin, että pohjoisen merijään laajuus on ajankohtaan nähden (heinäkuun 24. päivä) tilaston kymmenenneksi pienin. Taakse jäävät vuodet 2007, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 ja 2021.

Totta on kuitenkin se, että kun viimeksi kirjoitin aiheesta merijää oli laajimmillaan sitten vuoden 2014 eli sen suhteellinen laajuus verrattuna lähivuosiin on pienentynyt. Sen sijaan ennätysvuoteen 2012 verrattuna pohjoisen merijään laajuus on reilut viisi prosenttia suurempi - viimeksi kirjoittaessani ero oli hiukan alle viiden prosentin - joten siihen nähden se on pikemminkin laajentunut kuin supistunut. Tämä voi toki johtua myös vuoden 2012 anomalian poikkeuksellisuudesta. 

Saa siis nähdä, virtaako Pohjois-Atlantin lämmin vesi lopultakin arktiselle alueelle ja ryhtyy sulattamaan pohjoista merijäätä. Ja sitä kautta tuo yhä lähemmäksi sitä päivää - joka ilmastotutkijoiden mukaan on väistämättä edessä - että arktinen jää sulaa kokonaan pois.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
HS katkeroituneen naisen työkaluna

tiistai 25. heinäkuuta 2023

HSL:n edustaja esitti autoilun matka-aikojen pidentämistä

Arvoisa lukijani muistaa varmasti sen, kun Helsingin kaupunki sumputti keskustansa liikenteen poistamalla molemmista Esplanadeista yhden kaistan. Samalla onnistuttiin pidentämään hälytysajoneuvojen vasteaikoja eli vaarannettiin ihmisten terveys ja jopa elämä punavihreän aatteen varjolla. 

Tämä kaikki oli jatkoa sille, että Helsingissä oli jo aiemmin suunniteltu autoiluun liittyviä lisämaksuja, tieliikenteen rajoitteita ja tuloväylien muuttamista liikennevaloin hidastetuiksi kaduiksi. Jälkimmäisen seurauksiahan on jo vuosia voinut käydä "ihailemassa" Laajasalon läpi kulkevalla väylällä, joka on yksi tämän ideologian koekentistä.

Eilen saimme sitten luettavaksemme Helsingin seudun liikenteen osastonjohtaja Mari Flinkin ajatuksia liikenteen järjestämisestä. Hänen mukaansa "joukkoliikennepalvelun muutoksilla (hinnat, palvelutaso, matkustusajat) ei pystytä tehokkaasti vaikuttamaan automatkoihin, mutta pidentämällä esimerkiksi autoilun matka-aikoja, saadaan isoa kasvua joukkoliikennematkoissa".

Tartuin tähän kommenttiin siksi, että se kertoo paljon pääkaupunkimme julkisista palveluista vastaavien ihmisten maailmankuvasta. Heille ei ole tärkeää se, että kansalaiset saisivat hyviä ja edullisia palveluita - vaan omien ideologisten tavoitteiden toteuttaminen keinolla millä hyvänsä. Siis vähän kuin muinaisessa Neuvostoliitossa.

Nähtäväksi jää, viheltävätkö helsinkiläiset pelin poikki esimerkiksi seuraavissa kunnallisvaaleissa, vai antavatko he vihreän aatteen politrukeille uuden mandaatin jatkaa pääkaupunkimme eristämistä muusta maasta. 

maanantai 24. heinäkuuta 2023

Kaj Mykkänen, Li Andersson ja vihervasemmistolainen logiikka

Suomessa on viime päivänä käyty erittäin valaisevaa keskustelua. Sen viimeisen vaiheen alku nähtiin, kun Helsingin sanomat julkaisi ympäristö- ja ilmastoministeri Kaj Mykkäsen (kok) haastattelun, jossa tämä totesi, että "on löydettävä ratkaisu, jossa EU ei rakenna vuosien 2030 ja 2040 tavoitteita siten, että Suomessa epäoikeudenmukaisuuden tunne kasvaa siitä, että meidät laitetaan maksamaan samalla kun Suomen metsät ovat EU:ssa paljon kokoamme suurempi nielu jo tällä hetkellä."

Siitä pillastuivat vihervasemmistolaiset, joista Li Andersson (vas) väitti, että "tällainen puhe on huolestuttavaa. Totta kai Suomen pitää kaikin keinoin pyrkiä saavuttamaan maankäyttö­sektorin ilmastotavoitteet. Vähintään siksi, että kukaan ei vielä tiedä, millainen lasku tavoitteista lipsumisesta tulee."

Käytännössä maankäyttösektorin ilmastotavoitteet tarkoittaisivat metsiemme hyötykäytön vähentämistä eli niiden taloudellisen vaikutuksen pienentämistä. Sillä olisi valtava vaikutus maassa, joka on velkaantunut korviaan myöden ja jossa yhteiskunnalle kaksi suurinta taloudellista hyötyä tuottavaa yritystä perustaa toimintansa metsiin. 

Tänään sitten ministeri Mykkänen totesi, että "hänen mukaansa teollinen talteenotto on luotettavampi keino kuin metsien ja maaperän hiilinielujen vahvistaminen". Tässä hän viittasi nopeasti muuttuviin laskelmiin metsien ja maaperän hiilinieluista, mutta ehkä vieläkin oleellisempi seikka tässä asiassa olisi ollut huomata Keski-Euroopassa nähdyt metsätuhot, jotka ovat aiheuttaneet erityisesti Saksassa ja Tshekin tasavallassa hiilinielujen romahduksen. 

Sama olisi todennäköisesti edessä myös Suomessa, mikäli metsät jätettäisiin vanhenemaan itsekseen. Tuhohyönteisethän eivät suinkaan ole mikään metsätalouden anekdootti, vaan tärkeä metsien luonnollisen uudistumisen ajuri

Mykkänen totesi myös, että "ministerinä olisin epärehellinen, jos en sanoisi suoraan, että meille on syntynyt ennen tätä hallitusta niin suuri nieluvelka, että sen lappaminen umpeen kahdessa vuodessa on käytännössä mahdotonta... Sanoin ikävän tosiasian ja sen tosiasian peittely ei vie eteenpäin, vaikka se olisi itsellenikin helpompi vaihtoehto."

Itse jäin tässä keskustelussa ihmettelemään sitä, kuinka vihervasemmisto ei näytä ymmärtävän sitä, että ihmiskunta on saavuttanut edistystä nimenomaan tieteen ja teknologian kautta. Ja tässä asiassa sitä ovat teollisuuden päästöjen talteen ottaminen ja niiden jatkohyödyntäminen. Sekä uusiutuvien luonnonvarojen - joita Suomessa ovat erityisesti metsät - kestävä hyödyntäminen.

Koko keskustelu toi jälleen kerran mieleeni Spede Pasasen taannoin lanseeraaman sketsisarjan naisten logiikasta, jota Maria Ohisalokin (vihr) taannoin harrasti. Tosin kyse ei liene niinkään ihmisten sukupuolesta vaan heidän poliittisista näkemyksistään. 

sunnuntai 23. heinäkuuta 2023

Kolmen lampaan luokka

Iltalehti on suurten jääkiekkokilpailuiden yhteydessä jakanut pelaajia leijoniin ja lampaisiin (esimerkki). Ensin mainittuun kastiin on nostettu peleissä onnistuneet ja jälkimmäiseen vaisusti kiekkoilleet. 

Tämä tuli mieleeni uutisesta, jossa kerrottiin Vantaan Seutulan kotieläinpihan lampaita häirityn öiseen aikaan. Lampaiden häirintä alkoi koronakesänä 2020 huutelulla, ja kiusanteko on sen jälkeen lisääntynyt vuosi vuodelta. 

Jutun mukaan vainoajat ovat nuorisoa, josta on tallessa valvontakameran kuvamateriaalia. Siten lampaita häiritsevien kiinnijääminen lienee vain ajan kysymys. 

Tyhmyys on tietenkin hyvin tavallista - ja siitähän tässäkin tapauksessa on kyse. Niinpä sijoitan Iltalehden luokittelua noudattaakseni kaikki lampaiden kiusaajat kolmen lampaan luokkaan. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tiedossa, ovatko kyseessä mustat vai valkoiset lampaat.

lauantai 22. heinäkuuta 2023

Vasemmisto ja anarkistit tekivät 85 prosenttia vuoden 2022 terrori-iskuista

Tänään on Norjan tunnetuimman terroriteon vuosipäivä. Näin siksi, että 22. heinäkuuta 2011 Anders Breivik räjäytti Oslon hallintokorttelissa autopommin, joka surmasi kahdeksan ihmistä sekä tappoi Utöyan saarella peräti 69 Norjan työväenpuolueen nuorta jäsentä.

Yle innostui tuoreessa jutussaan kertomaan - ehkäpä vuosipäivän takia - Lahden uusnatsistisesta neljän hengen porukasta, jota poliisi epäilee terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta, kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten sekä rasistisesta postilaatikon räjäyttämisestä. Joukko oli myös esittänyt tukea Kankaanpään epäillyille uusnatseille. Tämä kaikki on tietenkin ikävää.

En tiedä oliko Ylen tarkoituksena kääntää suomalaisten huomio pois muista terrorismiryhmistä vai jokin muu. Enkä tällä tahdo sanoa, etteikö niin sanottu äärioikeistolainen eli kansallissosialistinen terrorismi voisi olla äärimmäisen vaarallista. Osoittihan Utöyan tapaus, että se saattaa johtaa varsin suuren ihmismäärän hengenmenetykseen. 

Tässä yhteydessä olisi kuitenkin muistettava, ettei uusnatsismi suinkaan ole Euroopan merkittävin terrorismia motivoiva aate. Ja siksi joudun paikkaamaan Ylen juttua kertomalla aiheeseen liittyvästä tuoreesta tilastotiedosta, jonka on julkaissut Euroopan Unioni. 

Tämän raportin suomalaisesta tiivistelmästä näemme, että EU:ssa kirjattiin 28 toteutettua, epäonnistunutta tai estettyä terrorismi-iskua. Niistä toteutui 16, joista valtaosa (13) liittyi vasemmisto- ja anarkistiterrorismiin, kaksi jihadistiterrorismiin ja yksi oikeistoterrorismiin. 

Toisin sanoen poliittinen vasemmisto toteutti noin 85 prosenttia kaikista vuoden 2022 terrori-iskuista. Viime vuonna kirjattiin kuitenkin vain neljä kuolonuhria, joista kaksi johtui jihadistien terrori-iskuista ja kaksi oikeistolaisesta terrori-iskusta. Näyttää siten siltä, että innokkaimmat terroristit ovat onneksi myös näistä kaikista ääliöistä tumpeloimpia.

Mielenkiintoista kyllä, viime vuoden aikana vasemmistolaisten ja anarkististen ääritoimijoiden väkivaltaisten hyökkäysten keskeinen kohde oli poliisi. Heitä kohtaan käytiin ennalta suunnitelluin ja kohdennetuin hyökkäyksin sekä palveluksessa että vapaalla - muun muassa iskuilla yksityisajoneuvoihin ja koteihin.

Omalta osaltani totean tästä kaikesta vain sen, että suomalainen verorahoitteinen media olisi voinut totuuden nimissä uutisoida tämän raportin nyt nähdyn artikkelin sijaan, jotta suomalaiset olisivat saaneet todenmukaisen kuvan Euroopassa esiintyvästä terrorismista. Nythän se on Ylen viimeaikaisen uutistarjonnan perusteella vääristynyt pahasti - ja sen tuore artikkeli vain lisäsi tätä vääristymää.

perjantai 21. heinäkuuta 2023

Ääri-ilmiöitä 1650-luvulta

Suomalaisen tutkija Hannele Korhosen mukaan ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä jatkossakin. Asia nousi esille jutussa, jossa ihmeteltiin Euroopan korkeita kesälämpötiloja. 

Artikkelin mukaan "helle on vallannut tällä viikolla Etelä- ja Keski-Euroopan. 40 lämpöasteen raja on rikottu esimerkiksi Ranskassa, Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa. Sardiniassa Villanovassa mitattiin maanantaina Euroopan vuoden korkein lämpötila: 45,7 astetta."

Mainitut lämpötilat ovat tosiaan varsin korkeita, mutta eivät ilmeisesti ainutlaatuisia, koska uutisessa puhuttiin vain vuoden korkeimmasta lämpötilasta. Myös USA:ssa odotettiin vähän aikaa sitten peräti maapallon kaikkien aikojen korkeinta lämpöä, mutta vielä ei ollut sen aika, vaan "tavoitteesta" jäätiin nelisen astetta. 

Aiempi ennätys - 56,7 astetta - ei tosin ole aivan tuore, vaan on mitattu peräti 110 vuotta sitten. Suomen korkein mitattu lämpötila -37,2 astetta on sentään vain 13 vuoden takaa, mutta sitäkään ei ole lähennelty kuluvana vuonna. Kiinassa sentään tehtiin kaikkien aikojen ennätys.

Tästä kaikesta tuli mieleeni jokin aika sitten lukemani kuvaus vuoden 1657 kesästä Euroopassa. Se on ruotsalaisen historioitsija Peter Englundin mainiosta kirjanjärkäleestä "Voittamaton". 

"Aurinko paistoi päivästä päivään kuumana tasaisen siniseltä taivaalta ja sadekuurot olivat sekä harvinaisia että lyhyitä. Kaikkialla näkyi keltaisia auringon korventamia niittyjä, ja maiden kuivuessa levisivät myös metsäpalot. Sateen puutteen vuoksi myös vesistöjen pinta laski huomattavasti. Nyt monien jokien ja virtojen yli kahlaaminen oli helpompaa, mutta toisaalta tietyissä joissa, kuten Veikselissä, vedenpinta oli niin alhaalla, että suuremmat alukset ja proomut uhkasivat juuttua pohjamutaan. Lähes yhtä pahoja seurauksia oli sillä, että monet vesivoimasta riippuvat myllyt, sahat ja tuotantolaitokset joutivat lopettamaan toimintansa."

Näin siis vuonna 1657 keskellä pientä jääkautta. Onneksi Euroopassa ei ollut tuolloin vielä ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta, joka olisi pahentanut kesän tilannetta entisestään - vaikka olisikin saattanut helpottaa vuoden 1657-1658 talvea, joka oli poikkeuksellisen kylmä. 

Englund kuvasi kirjassaan sitäkin: "koko Eurooppa oli ollut joulukuun puolivälistä lähtien jäisessä ruuvipenkissä. Valtaosa Provencen oliivipuista paleltui kuoliaaksi. Roomassa satoi valtavia määriä lunta ja valtaosa pariisilaisista ei ollut omien sanojensa mukaan koskaan kokenut sellaista kylmyyttä: ´kaikki oli jäätynyt umpeen´. Rein jäätyi ja samoin myös Tonava, Dnepr, Elbe, Ems, Veiksel ja Weser. Italiassakin oli mahdollista ylittää umpeen jäätyneet joet raskailla vaunuilla."

Kuten arvoisa lukijani havaitsi, oli noita säiden ääri-ilmiöitä jo lähes viisisataa vuotta sitten. Ja koska ne nyt siis yleistyvät, niin olisikohan käsillä viimeinen hetki varautua siihen, että Välimeren rannalla sijaitsevan Provencen oliivipuut paleltuisivat tai Keski- ja Etelä-Euroopan joet jäätyisivät jälleen ensi talvena?

torstai 20. heinäkuuta 2023

Suomella ei ole varaa ylläpitää korkeaa veroastetta

MTV3 teki mielipidemittauksen, jonka mukaan 47 prosenttia suomalaisista haluaisi valtionvarainministeri Riikka Purran (ps) eroavan hallituksesta. 40 prosenttia oli eri mieltä ja lopuilla ei ollut asiasta näkemystä. Kyselyn tulosta voi verrata muutaman vuoden takaiseen mielipidemittaukseen, jonka mukaan 50 prosenttia suomalaisista halusi silloisen ulkoministerin, Pekka Haaviston (vihr), eroavan hänen toimittuaan lainvastaisesti.

Haavisto ei tuolloin eronnut eikä saanut edes syytettä rikkomuksestaan. Eikä myöskään Riikka Purra tule eroamaan, vaikka Helsinkiin kertyikin eilen muutama tuhat mielenosoittajaa vaatimaan sitä. Tai jos eroaa, kaatuu samalla koko hallitus. 

Nykyisen hallituksen kaatuminen olisi erittäin huono uutinen Suomelle, koska Sanna Marinin (sd) kabinetin tuhlailupolitiikan seurauksena maan julkinen talous on erittäin huonossa kunnossa. Ja lisäksi sen sisäistä turvallisuutta on noussut vastustamaan maahanmuuttajataustainen rikollisuus. Hallitusohjelmassa on kuitenkin päätetty toimista, joiden voi olettaa helpottavan molempia ongelmia. 

Ihmisillä näyttää kuitenkin olevan vaikeuksia ymmärtää, missä tilanteessa Suomi on. Siitä hyvänä esimerkkinä oli aamun lehden juttu siitä, kuinka "Suomen veroaste on laskemassa tasolle, jota ei enää voi sanoa korkeaksi". 

Siinä toimittaja pohdiskelee, että "julkisen talouden näkökulmasta veroasteen lasku sen sijaan on huono uutinen. Siihen ei olisi periaatteessa varaa. Nimittäin niin korkea kuin Suomen veroaste nykyisellään onkin, riittävän korkea se ei ole. Sen pitäisi tosiasiassa olla korkeampi, jotta julkinen talous pysyisi tulojensa puolesta tasapainossa pitkällä aikavälillä."

Tämän väitteensä perusteluna toimittaja käyttää valtionvarainministeriön arviota, jonka mukaan "ilman tehokkaita toimia, jotka hidastaisivat menojen kasvua tai kasvattaisivat tulopohjaa, nykyinen kokonaisveroaste ei riitä rahoittamaan menoja tulevaisuudessa". Mutta jättää vertaamatta sitä hallitusohjelmaan, jossa on listattu joukoittain julkisia menoja karsivia sekä yrittämisen edellytyksiä parantavia toimia. 

Siis toimia, jotka kasvattavat tulopohjaa. Lisäksi verotuksen tasoa laskemalla voidaan lisätä innovaatioita ja ihmisten työnteon motiivia, mitkä myös lisäävät verotuksen tulopohjaa. Toisin sanoen maahan on lopultakin saatu hallitus, joka keskittyy talouden kuntoon saattamiseen. Eikä velaksi otetun julkisen rahan jakamiseen.

Siksi toimittajan olisi kannattanut nyt nähdyn kommentin sijasta todeta vaikkapa näin: "julkisen talouden näkökulmasta veroasteen laskeminen on aivan erinomainen uutinen. Vaikka siihen ei näyttäisi olevan varaa, se on välttämätöntä, sillä Suomen järjettömän korkea veroaste tuhoaa talouskasvun edellytykset. Siksi sen pitäisi olla oleellisesti nykyistä matalampi, jotta julkinen talous pysyisi tulojensa puolesta tasapainossa pitkällä aikavälillä".

keskiviikko 19. heinäkuuta 2023

Vihervasemmisto pyrkii heikentämään köyhemmän kansanosan elinolosuhteita

Yle julkaisi sisäministeri Mari Rantasen (ps) haastattelun, jossa tämä pohti hallitusohjelman tavoitteita oman vastuualueensa osalta. Jutun luettuani tunsin tyytyväisyyttä siihen, mitä hallitusneuvotteluissa oli päätetty, mutta samalla vihervasemmiston pyrkimykset hallituksen kaatamiseksi - eli sen ohjelman toteuttamisen estämiseksi - harmittivat entistä enemmän. 

Rantasen mukaan ohjelmassa kaavaillaan tiukennuksia esimerkiksi pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamiseen. Lisäksi pakolaiskiintiö aiotaan puolittaa ja maahanmuuttajien ja Suomessa pysyvästi oleskelevien sosiaaliturva ja etuudet eriyttää toisistaan. Ja kaikessa tulee huomioida suomalaisen yhteiskunnan etu. 

Myös pääosin maahanmuuttajista koostuvien nuorisojengien hallintaan on luvassa uusia keinoja, kuten erikoistiedustelulainsäädäntö, jonka kautta voidaan päästä kiinni asioihin jo ennen kuin rikokset ovat tapahtuneet. Samaan aikaan tehostetaan myös ankkuritoiminnan kaltaista moniviranomaistoimintaa, jolla torjutaan nuorisorikollisuutta.

Tämän kaiken luulisi olevan vahvasti kaikkien suomalaisten etu - ja erityisesti niiden, joiden varallisuus ei riitä asumiseen maahanmuuttajavapailla alueilla. Siis erityisesti perinteisen poliittisen vasemmiston äänestäjien. 

Viime viikkojen vuosien takaisten kirjoitusten ympärillä pyörinyt keskustelu on kuitenkin osoittanut, etteivät Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Sosialidemokraattien johtajat ymmärrä tätä. Sen sijaan he ajavat muualta maailmasta meille ajautuneita agendoja, jotka toteutuessaan heikentäisivät köyhemmän kansanosan elinolosuhteita entisestään.
  
Nähtäväksi jää, milloin tämä ymmärretään laajemmin poliittisen vihervasemmiston äänestäjien parissa. Tai ehkä se on jo ymmärrettykin, koska viime eduskuntavaaleissa edellä mainittujen kolmen puolueen saama äänisaalis jäi vaivaiseen 34 prosenttiin. 


tiistai 18. heinäkuuta 2023

Hallituksella on kansan vahva tuki

Olen viime aikoina kiinnittänyt huomiotani punavihreän opposition ja valtalehdistön hyökkäyksiin Petteri Orpon hallitusta ja erityisesti sen perussuomalaisia ministereitä vastaan. Ja nytkin voisin kirjoittaa siitä, kuinka Farim Diarra (vihr) halusi välttämättä väärinymmärtää Riikka Purran muutaman vuoden takaisen kirjoituksen joidenkin musliminaisten pakottamisesta pukeutumaan mustaan burkhaan. 

Jätän kuitenkin Diarran kirjoituksen arvioimatta, sillä tänä aamuna saimme ensimmäisen viitteen siitä, kuinka vasemmiston ja valtalehdistön kampanja on vaikuttanut ihmisten näkemyksiin hallituksesta ja erityisesti perussuomalaisista. Helsingin sanomat nimittäin julkaisi puoluekannatuskyselyn tämän päivän numerossaan. 

Sen mukaan Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7 prosenttiyksikköä ja Perussuomalaisten vastaavasti laskenut 1,1 prosenttiyksikköä. Oppositiopuolueiden kannatus oli noussut yhteensä 0,2 prosenttiyksikköä sisältäen 0,4 prosentin kannatuksen siirtymisen Keskustalta vasemmistopuolueille. 

Koska kyselyn virhemarginaali oli 2,0 prosenttiyksikköä, ei mikään näistä muutoksista välttämättä vastaa todellisuutta ennen kuin ne mahdollisesti saavat vahvistusta seuraavasta puoluekannatuskyselystä. Jos numeroita kuitenkin halutaan tulkita, voidaan spekuloida lievästä äänestäjien siirtymästä perussuomalaisista muihin hallituspuolueisiin sekä Keskustan näivettymisen jatkumisesta - eli maaseudun väestön vaaleissa nähdyn siirtymisen Keskustasta Perussuomalaisten kannattajiksi vakiintuminen.  

Gallup tehtiin ajalla 19.6.–15.7. eli vasemmiston ja lehdistön lokakampanja ei ollut vielä päässyt vauhtiin sen alkaessa, mutta Vilhelm Junnilaan (ps) kohdistuva hyökkäys alkoi jo ennen kyselykauden puoliväliä. Mari Rantaseen (ps) tähdännyt lyhyehkö sanailu sisältyi kokonaisuudessaan tähän jaksoon ja lisäksi siihen osui ainakin Riikka Purran ajojahdin alkuosa. 

Siten tässä kyselyssä näkyi varsin selvästi suomalaisten suhtautuminen esille nostettuihin väitteisiin. Ja koska puoluekannatusten muutokset ovat varsin tavanomaisia gallupeille voidaan päätellä, että kansa tukee edelleen selkein numeroin nykyistä hallitusta ja haluaa sen jatkavan työtään maan pelastamiseksi edellisen punaviherhallituksen aiheuttamilta talouskriisiltä ja sisäisen turvallisuuden heikkenemiseltä. 

Siksi myös opposition tai ainakin lehdistön olisi syytä lopettaa vanhojen kaivelu sekä keskittyä raportoimaan hallituksen ja opposition nykyisistä edesottamuksista. Ja toivoa, että hallitusohjelman toteuttaminen pääsisi vauhtiin ja johtaisi Suomen talouden uuteen nousuun sekä sisäisen turvallisuuden kohentumiseen. Se olisi koko kansan etu.

maanantai 17. heinäkuuta 2023

Miljardeja EU:sta etelään

Humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan on kuvattu olevan kuin kalevalaisen sammon, joka tuo maahan osaamista, degneroituneihin perintötekijöihimme geneettistä terveyttä ja yrityksiin sammuvia suomalaissukuja korvaavia työntekijöitä. Hienoa, jos asia on todellakin näin. Mutta onko se?

Jäin nimittäin ihmettelemään Ylen uutista, jonka mukaan EU haluaa maksaa Tunisialle peräti miljardi euroa siitä, ettei se päästäisi näitä hyvän tuojia Välimeren yli. Onkohan Unionimme johto päättänyt saattaa Euroopan lopullisen katoon, vai tulisiko meidän sittenkin suhtautua edelle kirjoittamiini kuvauksiin kriittisesti ellei peräti epäuskoisesti? 

Lisäksi Unionilla on jo samankaltaiset miljardeja maksavat sopimukset Turkin, Libyan ja Nigerin kanssa ja Italialla on kahdenvälinen sopimus Libyan kanssa tulijoiden palauttamisesta Välimeren yli. Toisin sanoen humanitaarinen maahanmuutto on EU:n näistä sopimuksista pääteltävän arvion mukaan äärimmäisen haitallista koko Unionille. 

Tähän johtopäätökseen voi hakea tukea myös esimerkiksi eilisestä kirjoituksestani tai tämän päivän Helsingin sanomista, joissa on kerrottu EU:n ja Suomen harjoittaman maahanmuuttopolitiikan seurauksena maassamme vaikuttavien Abdinashirin ja Jamshidin rikollisista edesottamuksista. Mikäli heidän tapansa ovat maahanmuuttajien parissa selvästi yleisempiä kuin kantaväestön - ja nehän ovat - on selvää, että tässä puheena ollut miljardien rahavirta EU:sta kehitysmaihin on kannattava sijoitus. 

Tosin vielä kannattavampaa olisi, mikäli EU yksinkertaisesti poistaisi alueelleen tulevalta elintasopakolaisuudelta kannusteet eli huolehtisi siitä, etteivät heidän etunsa Unionin alueella ylittäisi sitä, mihin nämä ihmiset ovat tottuneet kotimaissaan. Ei ainakaan ennen kuin he ovat saaneet oikeuden oleskella unionin alueella - eikä tuota oikeutta annettaisi ennen, kuin niiden hakija olisi itse kiistattomasti osoittanut turvapaikan tarpeen.

sunnuntai 16. heinäkuuta 2023

Abdinashirin jengin tuomio oli vain jäävuoren huippu

Yksi Suomessa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista on ollut etnisesti ei-suomalaisten johtamien järjestäytyneiden katujengien syntyminen. Yhden sellaisen johtaja - 24-vuotias Abdinashir Mohamud Ali - tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa törkeästä ryöstöstä, törkeän kiristyksen yrityksestä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Lisäksi oikeus tuomitsi yksitoista muuta ihmistä erilaisiin rangaistuksiin. 

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin mukaan tuomiot olivat merkittäviä siksi, että niissä sovellettiin järjestäytyneen rikollisuuden koventamisperustetta, minkä ansiosta rikollisille oli mahdollista langettaa ankarampi tuomio kuin olisi ollut mahdollista muuten. 

On tietenkin erinomaista, että maahanmuuttajien harjoittamaan rikollisuuteen on päästy puuttumaan. Mutta samalla tämä ja aiempi Milan Jaffin saama tuomio ovat vain jäävuoren huippujen tapaisia merkkejä siitä negatiivisesta muutoksesta, joka on rantautunut Suomeen sen jälkeen, kun maamme siirtyi realistisesta turvapaikkapolitiikasta arvoliberaaliin maailmanparannukseen. 

Tämän siirtymän seurauksena Suomen edessä on jo pidempään häämöttänyt niin sanottu Ruotsin tie eli yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden monitasoinen heikentyminen (esimerkki). Nähtäväksi kuitenkin jää, onnistuuko Suomi siinä, missä läntinen naapurimme on epäonnistunut - eli pitämään kehitysmaalaisen menon kurissa. 

Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että tähän asiaan vakavasti suhtautuva Petteri Orpon (kok) hallitus pystyy toteuttamaan ohjelmansa valtamedioidemme tukemasta vastuuttoman vihervasemmiston raivokkaasta vastustuksesta huolimatta. 

lauantai 15. heinäkuuta 2023

Tieteellis-tekninen kehitys ja taide

Huomasin tänään otsikon, jonka mukaan "taide menee tänä kesänä komeasti metsään, joka onkin nerokas paikka esittää ympäristökriittistä nykytaidetta". Näin varmasti onkin, mutta sen luettuani jäin pohtimaan taiteen syvintä olemusta. 

Nähdäkseni sen tarkoituksena on synnyttää oivalluksia ja ehkäpä myös esteettistä nautintoa kohteensa mielissä. Ja näin se varmasti tekeekin - viime aikoina yhä useammin poliittisen punavihreyden viitekehyksessä. 

Näin ollen taide luo ihmisille vääristynyttä kuvaa, josta puuttuu paljolti viime vuosisatojen tieteellis-teknologisen kehityksen luoma hyvä. Me länsimaiset ihmisethän emme enää elä äärimmäisessä köyhyydessä eivätkä katovuodet aiheuta väestöjen huomattavien osien kuolemista 1600-luvun suurten kuolonvuosien tapaan. Näin ei käy edes heikoimmin asiansa hoitaneissa kehitysmaissa, joiden väestö pelastetaan katastrofiavun kautta. 

Tieteellis-teknisen kehityksen seurauksena me länsimaalaiset emme myöskään elä kummallisten henkiolentojen pelossa, eikä ihmisen elämä määräydy siitä, mihin yhteiskuntaluokkaan hän sattuu syntymään. Saati että vanhemmat määräisivät lapsilleen puolison näiltä kysymättä tai taudit tappaisivat neljätoista prosenttia syntyvistä pikkulapsista.

Eikö siis olisi vähintäänkin kohtuullista ja oivaltavaa, että tätä tieteellis-teknistä muutosta juhlistettaisiin myös taiteen kautta? Ja sitä kautta muistutettaisiin ihmisille, että juuri nykyisin elävät ihmiset saavat nauttia koko maailmanhistorian parhaasta ajasta elää elämäänsä. 

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Vain Perussuomalaiset ja Liike Nyt ovat kansan linjoilla kulttuurikysymyksessä
Pienten kansojen luonnollisesti alisteisesta asemasta suhteessa suurvaltoihin
Suomen historian kurjin aika

perjantai 14. heinäkuuta 2023

Hyväksyttävää rasismia ja sovinismia?

Viime päivien poliittisen kiehunnan yksi omituisuus on ollut vihervasemmiston kyvyttömyys lähettää sähköpostia eduskunnan puhemiehelle. Tästä esimerkkinä Antti Kurvinen (kepu) vaati eilen Twitterissä, että "eduskunnan pitää ylimpänä valtioelimenä päästä arvioimaan hallituksen luottamusta ja hallituksen toimintakykyä case @ir_rkp  #purra rasismikohun osalta. Tilanne on vakava. Puhemiehen tulisi kutsua eduskunta koolle. @keskusta  eduskuntaryhmä esittää, että istuntotauko keskeytetään."

Tähän vaatimukseen puhemies vastasi ohjeistamalla Kurvista "Hyvä! Pankaa vaikka sähköpostia tulemaan, niin päätyy kirjoihin ja kansiin. Pelisäännöistähän meillä on yhteisymmärrys: viestit kulkevat suoraan, eivät julkisuuden välityksellä."

Kansanedustaja Kurvinen on istunut eduskunnassa vuodesta 2015 eli kahdeksan vuotta. Siitä ei ole enää kuin noin seitsemän vuotta täyteen kansanedustajan eläkkeeseen. Nähtäväksi jää, ehtiikö hän siihen mennessä oppia eduskunnan menettelytavat, jotka vastaavat yhteiskunnan yleisiä käytäntöjä. 

Tätä voidaan verrata vaikkapa tilanteeseen, jossa haluan työnantajani vaihtavan käytössä olevaa matkalaskujärjestelmää. Arvoisan lukijani tehtävänä on arvata, mikä on se menettelytapa, jolla voin saada asian organisaation harkittavaksi.

1. Kirjoittamalla Twitterissä, että haluan sitä.
2. Kirjoittamalla blogiin, että haluan sitä.
3. Lähettämällä organisaatiossani asiasta päättävälle henkilölle viestin, että haluan sitä.
4. Etsimällä sanomalehden toimittajan ja pyytämällä tätä kirjoittamaan, että haluan sitä.

Aivan oikein. Melko tarkasti 100% lukijoistani näyttäisi valinneen vaihtoehdon 3. Se on siis ilmeisesti myöskin se tapa, jolla asioita hoidetaan suomalaisissa organisaatioissa. 

Näin myös eduskunnassa - siitä huolimatta, että Kurvinen näyttäisi kannattavan kohtaa 1. Ja Tarja Filatov (sd) puolestaan kohtaa 4

Se tosin jää avoimeksi, että ovatko nämä henkilöt todellakin näin tyhmiä, vai ovatko he vain olevinaan sitä, koska haluavat päästä paistattelemaan päivälehtien otsikoihin? 

* * *

Samaan aikaan jatkuu myös lehdistön työ Petteri Orpon hallituksen kaatamiseksi. Tällä kertaa keppihevosena on valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) muutaman vuoden takaisen kirjoituksen väittäminen rasistiseksi. 

Kyseisessä kirjoituksessa on Ilta-Sanomien mukaan sanottu, että "pääkaupunkiseudulla kävelee tunnistamattomia mustia säkkejä, jotka tunnistaa ihmisiksi vain siitä, että ne yleensä vetävät perässään pieniä ihmisiä. Espoolaisessa kirjastossa yksi musta säkki asettelee kirjoja hyllyyn. Kirjastossa – meidän hyvinvoinnin ja tasa-arvon instituutiossamme."

Kun etsii kyseisen blogimerkinnän, huomaa, että IS on jättänyt - jälleen! - tekstin viitekehyksen pois. Siteerattua kohtaa edeltävät nimittäin seuraavat kaksi lausetta: "Suomessa on aivan pieniä tyttöjä, jotka joutuvat käyttämään huivia. Päiväkodeissa, kouluissa, kaduilla." Sen samasta aiheesta tehty Helsingin sanomien uutinen sentään nosti esille. 

Sen sijaan myös HS jätti kertomatta Purraan varsinaisen asian, eli seuraavat kysymykset: "miksi meidän pitäisi hyväksyä tällaista erilaisuutta? Miksi erilaisuus siitä, että nainen ei ole vapaa, nainen on huonompi, heikompi, tahdottomampi, kykenemättömämpi ja vaaraksi, pitäisi hyväksyä? Puhumattakaan, että sitä pitäisi korostaa, juhlistaa, suosia, kannattaa? Täällä, Suomessa?"

Niin, miksi Ilta-Sanomat, Helsingin sanomat, maamme poliittinen vasemmisto, Keskusta sekä arvoliberaali oikeisto haluavat suosia ja kannattaa uskonto- ja kulttuuriperusteista naisten alistamista? Eikä edes pääministeri näytä ymmärtävän toistuvan irtisanoutumisensa Purran teksteistä tukevan juuri tätä. Maahanmuuttajanaisten alistamista.

Vai kuvitteleeko hän tosissaan, että musliminainen on niin erilainen kuin valkoihoinen nainen, että hän pukeutuu kesähelteellä vapaaehtoisesti mustaan kaapuun samalla kun kantaväestön kauniimpi sukupuoli vähentää ihoaan peittävää vaatetusta sitä vähäisemmäksi, mitä korkeammalle elohopea kiipeää lämpömittarissa? 

Näitä juttuja lukiessani tuli mieleeni, että mahtoivatkohan Petteri Orpo - tai erkkomedian toimituskunta, vihervasemmisto ja Keskusta - ymmärtää, että heidän harjoittamalleen etnis-kulttuuriseen erotteluun perustuvalle ihmisten poikkeavalle kohtelulle on olemassa myös nimi. 

Sen kolme ensimmäistä kirjainta ovat r, a ja s, ja kyse on eräästä ismistä. Lisäksi siihen liittyy toinenkin sana, jonka ensimmäiset kirjaimet ovat s, o, v, i ja n ja siinäkin on kyse ismistä.

torstai 13. heinäkuuta 2023

HS katkeroituneen naisen työkaluna

Olen viime päivinä ruotinut Helsingin sanomien kirjoittelua. Ensin ihmettelin lehden vaikenemista kehitysmaalaisten maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista, sitten huomautin sen pyrkimyksistä kaataa Petteri Orpon hallitus ja eilen hämmästelin sen takertumista syyteharkintaan johtaneeseen narratiiviinsa Wille Rydmanin (ps) mustamaalaamiseksi.

Eilisessä aihevalinnassani oli se hyvä puoli, että päätin lukea Rydmanin aiheesta kirjoittaman kirjan. Ja ymmärsin sitä kautta lopulta, että Helsingin sanomien toiminta oli vieläkin törkeämpää kuin julkisesta keskustelusta olisi voitu päätellä. 

Rydmanin mukaan kyse on lyhyesti siitä, että Helsingin sanomien "tähtitoimittaja" Paavo Teittinen oli tarttunut hänen entisen tyttöystävän sosiaalisessa mediassa levittämiin valheisiin ja kirjoitti artikkelinsa siitä huolimatta, että oli varmuudella tietoinen juttunsa valheellisuudesta. Prosessin aikana hän värväsi avukseen kollegansa Emil Elon, sarjarikollisena mainetta niittäneen Samuli Suonpään sekä ilmeisesti myös toimittaja Salla Vuorikosken. 

Teittisen toiminnan yksi keskeinen - mutta lähes huomiotta jäänyt piirre - oli hänen soittelunsa lukuisille ihmisille. Ja heille suoraan esitetty kysymys siitä, että onko Rydman  ahdistelija. 

Kuten arvoisa lukijani tietää, riittää tällaisissa asioissa pelkkä kysymyksen esittäminen siihen, että kohde joutuu ihmisten mielissä epäilyksen alaiseksi - jopa silloin, kun asianomainen tuntee tämän henkilökohtaisesti. Tämä tosiasia lienee vaikuttanut muutamiin keskeisiin lausuntoihin. 

Oma lukunsa oli Kokoomuksen johdon suhtautuminen kohujuttuun. Sen sijaan, että Petteri Orpo ja Kaj Mykkänen olisivat suhtautuneet HS:n jutun väitteisiin neutraalisti, he löivät lisää löylyä kiukaalle. Heistä jälkimmäinen vaati oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti jopa poliisitutkintaa, jotta "voitaisiin saada lisätietoja paitsi syyteharkintaa varten myös siitä, että meillä olisi viranomaisen tutkimaa tietoa pohjaksi arvioida, onko tässä moitittavaa käytöstä, joka ei ylitä rikoskynnystä". 

Ensin mainittu - nykyinen pääministeri - puolestaan katsoi HS:n esittämät epäilyt toteen näytetyiksi ja lausui, että "se mitä on tapahtunut, se on järkyttävää eikä hyväksyttävää. Eduskuntaryhmä ja puolueyhteisö tuomitsevat tapahtuneen täysin". Lisäksi hän keksi, että "tässä on selvästi ollut valta-aseman väärinkäyttöä".

Kokoomuksen ulkopuolelta Rydman sai kuitenkin jonkin verran myös tukea. Sitä tuli Johanna Ojala-Niemelältä (sd) ja Markus Lohelta (kepu). 

Sekä etenkin Jussi Halla-aholta (ps), joka jakoi Rydmanin blogitekstin Facebookissa ja kyseenalaisti Helsingin Sanomien toiminnan kuvaten myös omia kokemuksiaan Paavo Teittisestä. Hänen mukaansa ”mikään ei ole Hesarin toimittajille pyhää. Mikään rima ei ole liian matalalla. Jos rima lojuu maassa, Hesarin toimittaja kaivaa tunnelin sen ali."

Tässä yhteydessä on syytä mainita vielä Iltalehden Lauri Nurmi, joka julkaisi oman juttunsa otsikolla "Poliisin esiselvitys: näin Rydman puhui 14-vuotiaille seksikkyydestä ja ´kuumuudesta´". Näin siitä huolimatta, ettei poliisi ollut edes selvittänyt kyseisen henkilön väitettä havaittuaan sen käytännössä mahdottomaksi.

* * *

Kuten muutama päivä sitten uutisoitiin, on Rydmanin kirja tällä hetkellä KRP:n pyynnöstä tutkittavana. Syynä eivät ole epäilyt siinä julkaistujen tietojen oikeellisuudesta, vaan sen sisältämien - salaiseksi merkittyjen tietojen - julkaiseminen. 

Tämä tosiasia vahvistaa käsitystäni siitä, että Rydmanin kirjassa ei ole oleellisia asiavirheitä, vaan se antaa oikean kuvan siitä, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Samaan viittaa myös se, että syyttäjät päättivät olla syyttämättä Rydmania HS:n artikkelissa esitettyihin valheisiin liittyen.  

Lopuksi tähän kirjoitukseen on syytä lainata Rydmanin yhteenveto jutussa esiintyneistä naisista. 

"Jutussa väitettiin, että ´yhdeksän naista´ kertoisi minun käyttäytyneen ´ahdistavalla tavalla´. Väite oli täyttä roskaa. Yksi lehden ´yhdeksästä´ oli se minulle tuntematon henkilö, jolle väitetysti olin esittänyt kahvikutsun. Toinen oli ´Anna´, joka oli poliisipuhutuksessa kiistänyt edes tuntevansa minua ja joka oli yrittänyt kieltää HS:ää siteeraamasta tuota puhutusta. Yhdeksään oli laskettu myös ne kaksi satunnaista biletuttavuutta, jotka olivat olleet luonani jatkoilla vuonna 2016. Heistä kumpikaan ei näkynyt antaneen HS:lle haastattelua. Toinen heistä ei ollut vuonna 2020 lausunut poliisillekaan mitään ja toinen heistä oli nimenomaisesti sanonut, etten ollut yrittänyt kumpaakaan heistä lähestyä fyysisesti. Silti hekin olivat HS:n mielestä kokeneet käytökseni ´ahdistavaksi´.

Viiteen muuhun sisältyi vuoden 2016 naisystäväni ja hänen uudet ystävänsä Carolina Nystén ja Adele Botty, jotka olivat aiemmin kuvatulla tavalla maaliskuussa lyöttäytyneet yhteen. Adele esiintyi jutussa ´Oonan´ nimellä, kaksi muuta omilla nimillään. Lisäksi mukana oli vuoden 2019 vaalikampanjaani osallistunut ´Petra´ ja pahaenteisen ennakkoaavistukseni mukaisesti myös ´Milja´. Kun muutamaa viikkoa myöhemmin sain viimein käyttööni vuoden 2020 poliisipuhutukset kokonaisuudessaan, niistä kävi ilmi, että myös Miljan kielteisiin käsityksiin minusta oli vaikuttanut se, mitä vuoden 2016 naisystäväni oli minusta hänelle kertonut."

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Helsingin sanomat jatkoi valheellista uutisointiaan

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!