torstai 15. heinäkuuta 2021

Työstäkieltäytyjäliitto

Opin tänä aamuna, että Suomessa toimii sellainenkin järjestö kuin työstäkieltäytyjäliitto. Sen nettisivu alkaa isolla tekstillä, jossa vaaditaan "vastikkeetonta rahaa kaikille". 

Tähän on siis tultu suomalaisen sosiaalidemokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa. Meillä toimii henkilöitä - alussa linkittämäni jutun mukaan jopa yhteiskunnan maksaman tohtorinkoulutuksen saaneita - jotka vaativat kaikille ilmaista rahaa ja uhkailevat työstä kieltäytymisellä. 

En lähtenyt selvittelemään millä työsäkieltäytyjäliitto perustelee vaatimuksiaan, mutta epäilen niiden taustalla olevan tiettyjen suorittavan työn alojen alhaisen palkkatason, jonka he katsovat kohtuuttomaksi. Ymmärrän tietenkin hyvin vaatimuksen korkeammista palkoista, mutta muistutan samalla, ettei palkanmaksuvara - sen enempää kuin julkinen sosiaaliturvakaan - synny ilman tehdyn työn tuottamaa arvonlisää. 

Siten henkilö, joka jättää vapaaehtoisesti kantamatta oman kortensa kekoon on yhteiskunnan loinen eli verenimijä, joka kaventaa muiden työstään saamaa palkkiota. Tämän palkkion - myös matalapalkka-aloilla - katon muodostaa puolestaan työntekijän tuottavuus eli hänen toimijansa työnantajalleen tuottama taloudellinen lisäarvo sen jälkeen kun työn tuloksesta on poistettu työnantajan kulut. 

Tämän seurauksena alhainen palkka johtuu viime kädessä tekijänsä työn alhaisesta tuottavuudesta. Ja ainoa pidemmällä aikavälillä toimiva keino palkan nostamiseen on itse kunkin tekemän työn tuottavuuden nostaminen. Näin siis yhteiskunnan tasolla.

Todellisuudessa asia ei ole näin yksioikoinen, vaan yhteiskunta tukee matalapalkkaisia ihmisiä jo nyt monella tavalla rahoittaen toimintansa verottaen parempipalkkaisia ihmisiä raskaalla kädellä, jotta sillä olisi varaa tarjota pienipalkkaisille erilaisia etuja ja palveluita. Näiden puolestaan kannattaa maksaa ainakin johonkin rajaan asti, koska siten toimien heidän elinympäristönsä pysyy rauhallisena. 

Jos nyt sitten kaikenlainen työstä kieltäytyminen lisääntyisi oleellisesti, kasvaisi yhteiskunnan hyväosaisten verotustaakka entistä sietämättömämmäksi. Sen seurauksena he jossain vaiheessa katsoisivat parhaaksi siirtyä sellaiseen elinympäristöön, jossa tehdystä työstä käteen jäävä palkanosa on tyydyttävä. Samalla uutta hyvinvointia luovien innovaatioiden määrä vähenisi. Ajan myötä tämä kehitys johtaisi yhteiskunnan köyhtymiseen ja pitkään jatkuessaan jopa romahdukseen muiden sosialististen kokeilujen tavoin.

On siis erinomainen asia, että työstäkieltäytyjäliitto on marginaalinen järjestö. Ja sellaisena sen on hyvä pysyä myös tulevaisuudessa.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Veronmaksajan taksvärkkipäivä - vaiettu aihe
800 euron perustulo?
Kansalaispalkka

10 kommenttia:

 1. Taitaa käydä niin, että se talouden romahtaminen ja sitä kautta loisten elämättämisen loppu tulee euvostoliiton ympäristö-ohjelman kautta.
  Eilen julkaistuja tietoja ( metsien sosialisoinnista ilmoitetaan vasta huomenna) kun katselee ja ottaa huomioon Suomen edustajien historiallisen surkean neuvottelukyvyn niin taas maksetaan ja urakalla.
  Samalla elinolot Suomessa heikkenevät merkittävästi kun kaikki hinnat ml ruoka ja asuminen kallistuu poskettomiin hintoihin.
  Euvostoliitosta on muotoutumassa eräänlainen uusi neukkula ja jokainenhan tietää kuinka sen ihmiskokeen kanssa kävi.
  Täytynee pitää tässä kohtapuoliin eläköityvänä yllä sellaista lähtövalmiutta, että euvostoliiton periferia Suomi ei ainakaan kaikkea omaisuutta saa ryöstettyä.
  Onhan herra Harakka väläytellyt jo useamman kerran maastamuuttoveroa niille joille uuskommunismi ei napostele.
  Sillä "verolla" lienee tarkoitus ryöstää maasta lähtevä sakki putipuhtaaksi.
  Seuraava vaihe lienee malli DDR ettei työläismuurahaiset häivy lihottamasta eliittiä.

  VastaaPoista
 2. Ei ole röyhkeydellä mitään rajaa. Tämä tohtoritason hampuusi on sitä mieltä, että hänellä on oikeus kieltäytyä työnteosta, ja muiden on työllään mahdollistettava hänen loisimisensa. Ratkaisu tällaisten terveiden nuorten miesten työvieroksuntaan olisi, että tukien tulisi olla aina vastikkeellisia. Yhteiskunnan olisi järjestettävä "hätäaputöitä" niille, jotka eivät omatoimisesti työllisty. Tekemätöntä työtähän kyllä löytyy. Yhteiskunnan tulisi antaa siten pummeille selkeä signaali, että jokaisen on tehtävä työtä elatuksensa eteen, eikä siipeilijöitä siedetä.

  VastaaPoista
 3. "Taloudellisten realiteettien" nimissä voidaan kuvata, selittää ja tehdä miltei mitä tahansa, koska kyseessä eivät ole realiteetit, vaan pikemminkin maagisiin käsitteisiin palautuva uskonnollislaatuinen ajattelu, joka elättää ytimessään "rahaan" olemuksellisesti kuuluvaa -- pohjimmiltaan nimenomaan uskonnollislaatuista -- kaikkivoipaisuuskuvitelmaa.

  Huolimatta tämän ajattelun uskonnollis-maagisesta laadusta, "taloustiede" ottaa itsensä yhtä vakavasti kuin mitä tekevät uuden ajan luonnontieteet, joilla sentään on suureilleen ja mittayksiköilleen reaalitodellisuuteen kytketty todellisuusvaste. Kun "taloustieteilijä" puhuu, hän pystyy noitumaan ihmisten ymmärryksen yhtä täydellisesti kuin mihin ihmislajin alkulauman poppamies pystyi.

  Mutta kun jokin aikakausi elää jonkin suunnattoman rationaalisuuharhan vallassa, mitä sille kukaan voi tehdä? Tilannehan taloususkonnon kanssa on ihan sama kuin jos joku yrittäisi mennä primitiivisen kulttuurin piiriin ja kertaheitolla oikaista kaikki sen taikauskot -- yrittäisi väittää, että ehei, tehän ajattelette aivan kaiken ihan päin mäntyä.

  Ihminen on lajityypillisesti ja olemuksellisesti sosiaalinen laji, ja sosiaalisuuden ydin on kieli ja sen käsitekoneistot, jotka ovat niin sanotusti "sosiaalista muodostetta". Jos yrität horjuttaa yhteisöjen valta-ajattelua, tulet huomaamaan, että siinä vaiheessa jossa onnistut tekemään edes pienen vaikutuksen, sinut eliminoidaan pelkojen ja taikauskojen vaikutuksesta.

  Olisi mielenkiintoista, jos esimerkiksi jokaisessa talouskeskustelussa, jossa puhutaan -- missä mielessä tahansa -- "velasta", vaadittaisiin nimeämään ne toimijasubjektit, jotka omista varoistaan "velkaa" antavat. Siis sen sijaan, että nyt kaikkea katsotaan ikään kuin vain "velan" ottaminen olisi reaalitapahtuma.

  Ehkä sitä tietä sitten konkretisoituisi edes jonkin verran se tilanne, että itse asiassa kaikki "raha" on vain "velkaa", joka ei ole kuin äärimmäisen pieneltä osin palautettavissa esimerkiksi "reaalisten toimijoiden omalla työllään ansaitsemaan varallisuuteen".

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Raha on tosiaan vain velkaa, eikä sillä ole oikeastaan arvoa kuin ihmisten uskomuksissa. Siitä huolimatta rahan keksiminen oli yksi niistä innovaatioista, jotka johtivat meidät nykyiseen hyvinvointiin ja riippumattomuuteen satunnaisista luonnonilmiöistä.

   Jos tämä "maaginen" usko rahan arvoon katoaisi, kuten se on silloin tällöin joissain valtioissa tehnyt, seuraukset olisivat kuitenkin järisyttävät. Nähtäväksi jää, käykö näin myös yhä enemmän velkaunioniksi muuttuvassa EU:ssa.

   Poista
 4. Kieltäytyminen osallistumasta mihinkään nykyjärjestelmää tukevaan toimintaan edistää uuuden järjestelmän syntyä, lienee tuonkin tohtorin pääajatuksena. Lanseeraamansa paskaduuni ajatuksen, jota Arhinmäki tukee ja levittää kuvannee parhaiten nykyisen hyvinvointivaltion halveksuntaa. Kyse ei ole mistään muusta kuin halusta muuttaa yhteiskuntajärjestystä sosialistiseksi, jossa kaltaisilleen olisi kesktetty kaikki valta. Kuinka hyvin se uusi, uljas järjestelmä toimisi ei ole kenellekkään itsenäiseen ajatteluun kykenevälle mitenkään epäselvä, samaten kuin tieto siitä kenen rahoittamana tuokin tohtorinelää ja ajatuksiaan sorvaa.

  VastaaPoista
 5. vielä 1970-luvulla noin 95 prosenttia kaikista maailman rahaliikkeistä tapahtui reaalitodellisuudessa -- siis kun ostettiin ja myytiin tavaroita tai palveluja -- ja vain viisi prosenttia oli sellaisia, joissa ostettiin ja myytiin itse "rahaa", siis raha-arvoja.

  Nyt tilanne on enemmän kuin päinvastainen. Valtaosa -- itse asiassa muutamaa prosenttia lukuunottamatta -- miltei kaikki rahan liikkeet liittyvät raha-arvojen ostamiseen ja myymiseen. Ei ole enää mitään "reaalitaloutta" tai edes "reaalimaailmaa" joka olisi mitattavissa "raha-arvonmuodostuksen" mittarilla.

  Eli siis te kaikki, jotka omissa arkisissa kuplissanne puuskutatte teille sanallisesti -- käsittellisesti -- syötettyjen "taloudellisten realiteettien" kanssa --

  miettikääpä joskus ihan oikeasti sitä millainen ilmiö tämä taloususkonnon kaikkivoipaisuuskuvitelma, "raha", oikein on. Ja sitten kun talousajattelumme maagis-uskonnollinen perusluonne alkaa teille valjeta, ryhtykää sitten puhumaan siitä että helkutti soikoon, onko tosiaan ihmisen pakko elää edelleen maagisten taikauskojen vallassa.

  "Raha" on saattanut historiallisesti olla hyvä renki. Mutta jossain vaiheessa siitä on tullut ei vain huono isäntä, vaan taloususkonnon taikavoima. Jos "rahaan" kuuluvat uskonnollislaatuiset taikavoimat saataisiin edes jotenkin kirkastettua reaalimaailman realitteiksi, ihmisillä voisi olla edes jokin mahdollisuus järjestää elämänsä järjen eikä magian varaan.

  Nythän on tosiasiallinen tilanne se, että eurooppalainen uusi aika toi mukanaan luonnontieteellisen tiedon ja sivistyksen, mutta talousajattelu jäi keskiaikaisen ptolemaiolaisen uskonnon valtaan. Ja kun taloususkonnolta kaikista "rahaan" kuuluvista kaikkivoipaisuuskuvitelmista huolimatta puuttuu olennainen uskontojen ominaisuus -- maailmanlopun uhkakuvat, eskatologia -- niin niitä korvaaman sitten on kehittynyt näitä ekologisia katastrofikuvastoja, viimeisimpänä tämä "ilmastonmuutos".

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri mainitsemistasi syystä nykyinen hyvinvointimme on rakennettu ennen näkemättömän riskinoton varaan. Näin on EU:ssa, mutta myös muualla.

   Poista
 6. Olen jostain syystä ymmärtänyt työttömyyskorvauksen kuuluvan työttömälle työnhakijalle, joka on työmarkkinoiden käytettävissä;
  työkyvyttömälle puolestaan kuuluu eläke.

  Jos Preka-Eetu katsoo olevansa oikeutettu kieltäytymään työstä, se hänelle suotakoon. Mutta siinä tapauksessa hänelle ei myöskään kuulu työttömyyskorvaus eikä muukaan sosiaaliturvaetuus, vaan hänen on elettävä kuten opettaa ja rahoitettava työstäkieltäytymisensä itse.

  Muussa tapauksessa olkoon joko työmarkkinoiden käytettävissä tai työkyvyttömyyseläkkeellä.
  Ei kai tämän pitäisi tätä vaikeammin olla ratkaistavissa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Muutos nimeen: Työstä ja syömisestäkieltäytymisliitto!!!
   Joskus muinoin oöi että sen ei pidä syömän joka ei töitä tahdo tehdä. Tai jotenkin niin..
   Huru-ukko

   Poista
 7. Toi nyt taas parempipalkkaisete raskaasta verotuksesta täyttä paskaa se ei niille huonopalkkaisille siirry vaan ihan muille, pienipalkkainen joka polttaa tupakka ja juo kaljaa maksaa omaa isomman veroprosentin kun vaikka pullaposki pormestarimme joka ei koskaan ole tuottanut muuta kuin paskaa suustaan...

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!