maanantai 26. heinäkuuta 2021

Suomen- ja arabiankielisten asenteista muita etnisiä ryhmiä kohtaan

Iltalehti uutisoi kyselystä, jonka mukaan monilla suomalaisilla on ennakkoluuloja romaneja sekä tiettyjä maahanmuuttajaryhmiä kohtaan. Suurin osa suomalaisista ei haluaisi romaneja, somaleita tai ylipäänsä muslimeja tai turvapaikanhakijoita naapureikseen. Eivätkä sen enempää jonkun perheenjäsenensä avioituvan näihin ryhmiin kuuluvien ihmisten kanssa. 

Tältä osin kyselyn tulos ei yllättänyt muilta osin kuin sikäli, että ihmiset suhtautuvat vielä somaleitakin kriittisemmin romaneihin. Olin luullut, että suhde olisi toisin päin - mikä olisi vastannut myös omaa asennettani. 

Toki omalta osaltani naapurin tai perheenjäseneni puolison etnisyydellä ei sinänsä ole merkitystä, mikäli hän käyttäytyy suomalaisen kulttuurin mukaisesti. Tämä arvelen olevan myös yleisen asenteen, mutta IL:n raportoiman tutkimuksen kysymyksenasettelu oli sellainen, että vastaukset todennäköisesti heijastelevat yleisiä käsityksiä mainittujen ryhmien kulttuurista. 

Vielä hankalammin tulkittava oli kysymys, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä erilaisiin maahanmuuttajaryhmiin liitetyistä väitteistä. Sen seurauksena tutkimuksen lukijan on mahdoton sanoa, mitä maahanmuuttajaryhmää kukin vastaaja ajatteli: ehkäpä vuosaarelainen vastaaja ajatteli turvapaikkaprosessin maahan tuomaa muslimia kun taas rakennusalan yrittäjä pohdiskeli mielessään virolaista ammattimiestä ja Itä-Suomen yliopiston professori kiinalaista jatko-opiskelijaansa. 

Toisin sanoen kyselyn tulos ei tältä osalta tarkoita oikeastaan mitään. Paitsi, ettei kyselyn laatija ole vielä herran vuonna 2021 huomannut suomalaisen maahanmuuton koostuvan monenlaisista ja jyrkästi toisistaan poikkeavista ryhmistä.

* * *

Samassa tutkimuksessa tehtiin kysymyksiä myös eri maahanmuuttajaryhmille, vaikka IL ei niistä raportoinutkaan. Niistä selvisi mielenkiintoisia asioita. 

Esimerkiksi arabiankieliset löytävät viranomaistietoa ilman internetiä oleellisesti helpommin kuin muut väestöryhmät. Samoin he löytävät ilman nettiä muita paremmin ohjeita valitusten tekemiseen sekä tietoa omista oikeuksistaan ja eduistaan.

Arabiaa puhuvat ottaisivat myös huomattavasti mieluummin naapurikseen muslimin kuin muita ihmisryhmiä. Heillä ei näyttäisi - ainakin itselleni yllätyksenä - olevan ennakkoluuloja myökään juutalaisia kohtaan.   

Perheenjäsenen puolison etnisen taustan suhteen he sen sijaan olivat hyvin valikoivia. Muslimi kyllä kelpaisi, mutta muihin väestöryhmiin suhtauduttiin varsin kriittisesti. Muslimeistakin somaleihin suhtauduttiin kriittisemmin kuin muihin islamin harjoittajiin.

Suorastaan huvittava oli arabien kaikista muista tutkituista ryhmistä poikkeava näkemys siitä, etteivät maahanmuuttajat lisää lainkaan rikollisuutta Suomessa. He myös lähes yksimielisesti arvelivat maahanmuutolla olevan positiivinen vaikutus Suomen talouteen. 

Tässä viimeisessä kysymyspatteristossa on arabienkin kohdalla tehtävä kuitenkin samat varaumat kuin koko väestön kohdalla. Eli koska kysymysten laatija ei ole osannut erotella eri maahanmuuton lajeja toisistaan, emme voi tietää minkälaisia maahanmuuttajia vastaaja on mahtanut ajatella. Ehkäpä rikollisuuden ja talouden osalta he ajattelivat Nokian intialaista tietotekniikkainsinööriä?

Kyselyssä selvitettiin myös sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita. Mielenkiintoinen oli kysymys siitä, pitäisikö juuri äidin jäädä pois töistä hoitamaan sairastunut lasta. Koko väestön tasolla oltiin varsin yleisesti eri mieltä, mutta yli kaksi kolmesta arabiaa puhuvasta jättäisivät ongelman äidin hoidettavaksi. 

Merkittävää oli myös arabiankielisten muista vastaajaryhmiä myönteisempi näkemys väitteeseen, jonka mukaan työpaikoilla kiinnitetään liikaa huomiota seksuaaliseen häirinnän kaltaisiin asioihin. Arabiankielisiin on kyselyn mukaan myös kohdistunut muita enemmän seksuaalista ja muuta häirintää sekä suoranaista väkivaltaa.

Arabiankieliset ovat kokeneet vastaustensa mukaan myös muuta väestöä enemmän etnistä syrjintää työnhaussa. Ja vähäisemmässä määrin myös ihonvärinsä ja uskontonsa takia. Samoista syistä heitä on oman kertomansa mukaan syrjitty myös kaupoissa, kahviloissa tai vapaa-ajan ja urheilutiloissa. 

* * *

Edelle kokosin kyselystä ne seikat, jotka kiinnostivat itseäni. Kannustan arvoisaa lukijaani kuitenkin perehtymään koko tutkimukseen (tässä vielä linkki), mikäli hän on aihepiiristä kiinnostunut ja haluaa tarkempaa ja/tai laajempaa tietoa. 

Koska blogi on mielipidekirjoitus, pitäisi minun varmaankin tähän loppuun luoda jonkinlainen oma kannanotto asiaan. Ehkä se on siinä, että on hyvä selvittää väestöryhmien asenteita toisiinsa, mutta se tulisi osata tehdä siten, että kysymykset olisi muotoiltu mahdollisimman yksiselitteisesti. 

Samalla pyydän arvoisaa lukijaani muistamaan, että kyselytutkimuksiin vastataan aina siten, kuin oletetaan vastausten lukijan (tutkijan) toivovan. Siksi niiden luotettavuus on parhaimmillaankin vain suuntaa antava erityisesti sellaisissa kysymyksissä, joissa oma asenne poikkeaa radikaalisti yhteiskunnallisesta normista. 

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Kulttuuri istuu syvässä - ja se määrittää myös suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden
Kelvoton analyysi
Suomalaisten maahanmuuttajien kuva

11 kommenttia:

 1. Sosiaalisesti sitovan normimoraalin kasvatit tietenkin vastaavat mielipidetiedusteluihin heille opetettujen normien pohjalta, ja traagisin juttu tässä kuviossa on se, että tuollaisen normimaailman sisällä elävä ei tietenkään itse pysty omaa tosiasiallista rajoittuneisuuttaan havaitsemaan. Se, etteivät toiskulttuuriset hahmota oman etnisyytensä ylimittaista esiintymistä tietyissä rikostilastoissa ei ehkä ole vain huvittavaa, vaan esittää kokokuvan siitä miten toivotonta on saada tietoa siirtymään yli kulttuurirajojen.

  Kulttuurit ovat kovia kognitiivisia tosiasioita. Inhimillinen kehitys on kova kognitiivinen tosiasia. Kehittymättömän ihmisen -- sanotaan tässä esimerkiksi vaikkapa lapsen -- on mahdotonta ymmärtää miten kehittynyt ihminen -- aikuinen -- ajattelee. Inhimillinen kehitys on niin sanoakseni yksisuuntainen perspektiivi.

  Toinen tuollaisia kyselytutkimuksia vaivaava lähtökohtarajoitus liittyy siihen, että yhteiskunnassa tietyistä asioista on opittu puhumaan tietyillä käsitteillä ja tietyllä "asianmukaisella" kielellä. Jos ja kun tällainen kieli itsessään on vääristynyttä -- jos käytetään vain "poliittisesti korrekteja" käsitteitä, jotka ovat jättäneet kaikkien ajatteluun valkoisia tabuaukkoja -- mitäpä virkaa silloin on millään mielipidekyselyilläkään. Nehän tosiasiallisesti mittavat vain sitä, miten tietyllä tavalla valikoituneisiin kielellisiin signaaleihin reagoidaan.

  VastaaPoista
 2. Luin myös tuota tutkimusta ja sen johtopäätöksiä, jotka olivat, no hieman outoja. Ehkä näiden ryhmien, jotka kokevat ns. syrjintää ja kammoksumista, ehkäpä heidän pitäisi tarkastella kriittisesti myös omaa käyttäytymistään ja asennettaan muihin ihmisiin nähden. Sanotaanhan että ei savua ilman tulta, eli ei ne nuivat asenteet tyhjästä synny.
  Huru-ukko

  VastaaPoista
 3. Tuollaiset tutkimukset ovat vain rahan tuhlausta. Tuollakin tutkimuksella lienee tarkoituksena vain moittia suomalaisia. Avasin tuon tutkimuksen, mutta kun näin avauspuheenvuoron kirjoittajan nimen, Johanna Suurpää, lopetin saman tien.
  Kun hän kaksin käsin haali somaleita Suomeen, hän perusti kai sen tutkimustuloksiin.
  "Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pakoloinen alkaa kuluttaa heti tultuaan yhteiskunnan varoja, eikä ala tuottaa edes sen 20 v jälkeen kuin lisää menoja.
   Huru-ukko

   Poista
  2. "Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta."

   Tuo väittämä varmastikaan ei kestä faktoihin perustuvaa kriittistä tarkastelua. Varmasti ylivoimaisella enemmistöllä osalla noista maahantunkeutuneista elintasopakolaisista puuttuu ainakin jokin työmarkkinakelpoisuuden perusedellytys: kieli-, luku-, kirjoitus- tai jonkin alan ammattitaito, joka puuttuminen tekee ko. henkilöstä maamme sosiaaliturvalla loisijan epälukuiseksi määräksi vuosia tai loppuiäkseen, riippuen mm. ko. henkilön työhaluisuudesta tai oppimiskyvystä.

   Miten muuten selitetään se, että noista maahantunkeutujista aiheutuu yli 3 miljardin euron vuosittaiset - yhä uudella ulkomaanvelalla rahoitettavat - kustannukset.

   Ja että tarvitaan seuraavassa kuvatunlainen verorahoilla kustannettava
   erilaisten avustajien armeija paapomaan noita maahantunkeutujia:
   https://jukkahankamaki.blogspot.com/2017/12/kuinka-maahanmuutto-pelastaa-suomen.html

   Wikipedian mukaan "Suurpää toimi vuonna 1990 Suomen Demokraattisten Lakimiesten puheenjohtajana." eli hän kuuluu samanlaiseen barbaarien invaasiolla Suomea tuhoavien joukkoon kuin Ohisalokin viherkommunisteineen.

   Kalergi-suunnitelma

   Poista
  3. Tämä kertoo Johanna Suurpäästä tarvittavan:

   "Mikä on Demla?",
   https://www.magneettimedia.com/mika-on-demla/

   Kalergi-suunnitelma

   Poista
 4. Se ajattelun alue, jolla ihmistä lajityypillisesti ja olemuksellisesti sosiaalisena olentona kuvaava ja selittävä ihmistietellinen ajattelu on pahimmassa alennustiulassaan, on juristeria, jossa kaikki ihmisyys yritetään pakata ylimittaisilla yleiskäsitteillä kyhättyihin lakipykäliin, joita ei edes teoriassa voida muotoilla muuten kuin normimoraalin ehdoilla.

  Juristeristit ovat aikamme pahimpia ihmisoikeusloukkaajia ja -pilkkaajia, kun he jo aivan perusasetusten tasolla lähtevät liikkeelle täysin vääristä premisseistä -- eli määrittelevät väkisin ihmisen abstraktiksi "yksilöksi", jota sitten suojellaan aivan kuin jokaisen yksilön ympärillä olisi luonnostaan tai pitäisi rakentaa kupla, jossa jokin maaginen voima tai toimija takaisi hänelle kaikki "oikeudet" ja "vapaudet".

  Mutta sellaista yksilöä ei todellisuudessa ole -- ei ole mitään yleispätevää "ihmisyyttä", vaan kaikki ihmisyys on aina kulttuurista ihmisyyttä, ja kaikki sosiaalisuus kulttuurista sosiaalisuutta. Ja kaikki epäsosiaalisuus on kulttuurista rikollisuutta.

  Jostain syystä juristeristit saavat panna kaiken ihmistieteen roskakoriin ja säätää lakeja, jotka saattaisivat olla uskottavia jossain keskiajan maagis-teokraattisessa ajatteluilmastossa, mutta joilla ei ole niin minkäänlaista pätevyuyttä koskien omaa aikaamme ja tulossa olevaa toisiinsa täysin sopeutumattomien kulttuurien massamittaista yhteentörmäystä.

  Kysymyksessä ovat siis aivan perustavanlaatuiset ihmistä koskevat totuudet, joita nyt ei "ihmisarvo- ja -oikeusideologioiden" normipaineessa saa edes ajatella. Siis sellaiset tosiasiat kuin että eri kulttuurien ihmiset eivät todellakaan ole "pohjimmiltaan samanlaisia", vaan nimenomaan pohjimmiltaan aivan erilaisia, tai että ei ole totta kun väitetään "että vieraiden kulttuurien vierastaminen osoittaa kehittymättömyyttä" -- sillä nimenomaan alkukantaisissa kulttuureissa ei välttämättä vieraista vierasteta, eivätkä myöskään kehittymättömät lapset vierasta -- kulttuuriset hylkimisreaktiot heräävät vasta kun kognitiiviset kehityserot tulevat kuvaan mukaan.

  Mutta kuka tuomitsisi tuomarit? Meillä on lakeja jotka on tarkoitettu esimerkiksi suojelemaan kulttuureita, joille on ominaista reagoida arvosteluun väkivaltaisesti. Nyt puuhataan lakeja joilla virkamiehet ja poliitikot voisivat nauttia erityissuojaa kaikelta "maalittamiselta". Eli sensuuri on kasvamaan, ei poistumaan päin.

  VastaaPoista
 5. Romaneissa ja muslimeissa samoja piirteitä. Kunnioittavat vain omiaan ja uhriutumisessa mestareita. Romaneistakin tosin löytyy fiksuja kotikunnassani, vaan ovatkin sitten tuota helluntailaisjengiä. Eli kristinusko vähän jarruttelee.

  VastaaPoista
 6. No, romanit eivät ole vielä ehtineet puolen vuosituhannen aikana kotiutua kunnolla, joten kai vika on kotouttamisessa ja suomalaisten rasismissa.
  Johanna Vesipää

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Varmaankin pitäisi moninkertaistaa
   Jukka Hankamäen em. artikkelissa lueteltu paapojien armeija!

   Kalergi-suunnitelma

   Poista
 7. Jotta voit muuttaa talouttasi kovan taloudellisen kokemuksen jälkeen, vakauttaa yrityksesi, aloittaa toimintasi, maksaa velat tai nämä sähkölainat, tarjota tarvikkeita myymälääsi ja lainoja lääketieteellisistä syistä sekä kaikista investoinneista tai ostoista ja paljon muuta tarpeisiin. Tarjoamme lainoja kaikille, jotka haluavat toimia jollakin edellä mainituista aloista. Luotettava ja turvallinen prosessi, jossa on luonteeltaan hyviä ihmisiä, jotka suorittavat kyseisen pankin yksityishenkilöt. Siten korko on 3% ja mahdolliset alennukset lainoille, joiden määrä on 2 000–1 000 000 euroa.
  Ota yhteyttä, jos siltä tuntuu. Olemme käytettävissä antamaan sinulle hyötyä epäilystä. Lupaan et tule katumaan.
  Yksi osoite: fotakisgrigorios@gmail.com
  Whatsapp: +79789127554

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!