tiistai 2. huhtikuuta 2024

Humanitaarisen maahanmuuton vallankumous

Ukrainalainen nainen muutti Suomeen kaksi vuotta sitten ja - asiasta kertoneen uutisen mukaan - on tehnyt kovasti töitä oppiakseen suomen: hän on osallistunut kielikursseille, käynyt kielikahvilassa ja hankkinut ystäviä, joiden kanssa voi puhua suomea. Nainen puhuu myös hyvää englantia, mutta hän yrittää välttää siihen vaihtamista viimeiseen asti, jotta saisi harjoitusta suomen puhumisessa.

Saman lähteen mukaan "yli 90 prosenttia ukrainalaisista on tyytyväisiä tai jopa erittäin tyytyväisiä elämäänsä Suomessa". Ja minun käsittääkseni myös suomalaiset ovat ottaneet ukrainalaiset vastaan ilman suurempia ongelmia. 

Vaikeuksia on sen sijaan monien sellaisten maahanmuuttajaryhmien kanssa, jotka ovat tulleet Suomeen Lähi-idästä tai Pohjois- ja Itä-Afrikasta eli MENA-maista. Tosin heidänkin osaltaan on tapahtumassa hidasta kehitystä ainakin niiden perheiden osalta, joissa vanhemmat ovat päättäneet häivyttää alkuperämaansa kulttuurin ikävimmät piirteet lapsiltaan. 

Siitä huolimatta Suomessa elävien irakilaistaustaisten ihmisten työllisyysaste on 26 ja somalialaistaustaisillakin vain 36 prosenttia. Mutta vastoin ainakin omaa ennakkoluuloani toisen polven somalialaistaustausten naisten työllisyysaste oli korkeampi kuin miehillä, mikä on katsottava positiiviseksi asiaksi. 

Kysymys kuitenkin kuuluu, että miksi ukrainalaisten ja niin sanottujen MENA-maista humanitaaristen syiden perusteella saapuneiden ihmisten välillä on niin valtava asenteellinen ero. Siinä missä alkujaan lyhyeksi aikaa maahamme aikoneet ukrainalaiset pyrkivät oppimaan maan tavoille ovat MENA-maista koko loppuelämäkseen Suomeen tulleet henkilöt pyrkineet erittäin yleisesti pikemminkin välttämään kuin aktiivisesti harjoittamaan tällaisia toimia. 

Ja sen seurauksena viimeksi mainittujen henkilöiden asema on Suomessa muita ihmisiä heikompi, eikä heistä pidetä myöskään kantaväestön parissa. Vielä oudompaa on, että tämä asia on ollut suomalaispoliitikkojen ja -viranomaisten tiedossa jo vuosikymmeniä, eikä sille ole tehty juuri mitään. 

Tarkoitan tällä sitä, että yhteiskunta on tulijoiden aktivoinnin sijaan tarjonnut maahanmuuttajille heitä passivoivia palveluja kuten tulkkeja eikä edes sosiaaliturvan tai kansalaisuuden saamiseksi ole vaadittu juuri mitään. 

Onneksi tähän on nyt kuitenkin tulossa muutos, sillä Petteri Orpon (kok) hallituksen ohjelmassa on seuraavat kohdat, jotka onnistuessaan voisivat johtaa jopa jonkinlaiseen humanitaarisen maahanmuuton vallankumoukseen.
 1. Toteutetaan toimeentulotuen ja työmarkkinatuen korvaaminen maahanmuuttajille kotoutumistuella, johon sisällytetään kannustin ja velvoite kotoutumiseen.
 2. Edistetään kotoutumispalveluihin kuuluvan kielikoulutuksen saatavuutta joustavasti myös työpaikoilla.
 3. Nostetaan maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen, sillä se tukee koko perheen kotoutumista ja kielenoppimista. Huolehditaan, että toimeentulotukea saavien alle kouluikäisten lasten vanhemmat ohjataan työmarkkinoille.
 4. Tehostetaan toimeentulotuen ja työmarkkinatuen alentamisen käyttöä sanktiona, jos maahanmuuttaja ei noudata kotoutumissuunnitelmaansa, osallistu kielikoulutukseen tai suorita päättötestausta määräajassa hyväksytysti.
 5. Tehostetaan Kelan myöntämien tukien osalta tietojenvaihtoa väärinkäytösten estämiseksi. Vahvistetaan Kelan suorittamaa valvontaa väärinkäytösten paljastamiseksi.
 6. Varmistetaan, että työnhakua ja työn vastaanottamista koskevat velvoitteet astuvat voimaan heti oleskeluluvan saamisen jälkeen, eivätkä ne katkea kotoutumisjaksolla tarjottavien palveluiden ajaksi.
 7. Varmistetaan, että kotoutuminen on mahdollista molemmilla kotimaisilla kielillä. Tavoitteena on, että noin 5–10 prosenttia kotoutuu ruotsin kielellä. Viranomaisten tulee selkeämmin tiedottaa mahdollisuudesta kotoutua myös ruotsiksi. Maahanmuuttajien tulee saada valita, millä kielellä kotoutuu. 
 8. Tehostetaan kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen etsimistä myös ruotsinkielisistä kunnista.
 9. Selvitetään pitkäaikaisen tulkkauspalveluoikeuden rajaaminen kolmeen vuoteen muuten kuin erityistapauksissa, kuten vammaisten henkilöiden osalta.
 10. Lyhennetään kotoutumisen edistämisestä kunnalle ja hyvinvointialueelle maksettavan korvauksen maksuaikaa kolmesta vuodesta kahteen vuoteen ja neljästä vuodesta kolmeen vuoteen.
 11. Perutaan uuden kotoutumislain myötä kunnille lisättäviä tehtäviä, kuten kaupassa käymisen avustamisen.
 12. Selvitetään lain muuttaminen niin, että kotoutumisen suunnitelmia tehdään vain yksi. Esimerkiksi erillisestä alkukartoituksesta luovutaan.
 13. Toteutetaan kotoutumispalvelujen uudistus, jossa järjestelmää tehostetaan ja rahoitus kootaan yhteen kanavaan.
 14. Lyhennetään kotoutumistuen kestoa. Muutetaan kotoutumiskoulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus osin tulosperusteiseksi.
 15. Laaditaan perusopetuksen valmistavalle opetukselle selkeät tavoitteet ja testaus, jonka läpäisy on edellytys yleisopetukseen siirtymiselle. Laajennetaan valmistavan opetuksen rahoitus enintään kaksivuotiseksi.
 16. Toteutetaan Norjan mallin käyttöönotto siten, että oikeus kotihoidontukeen alkaa usean vuoden asumisajan jälkeen.
 17. Lasketaan kotoutumislain mukainen aikuistumisen tuen saamisen ikäraja samalle tasolle kuin se on lastensuojelun jälkihuollossa.
 18. Kotoutumisen mittareina seurataan työllistymistä, koulutustasoa ja sosiaalitukien käyttöä.
 19. Tunnistetaan ja tunnustetaan kolmannen sektorin keskeinen rooli kotoutumistoimien monipuolisessa kokonaisuudessa.
Toivoa sopii, että ohjelma saadaan käynnissä olevan hallituskauden aikana toteutetuksi kokonaan. Ja että sen seurauksena myös MENA-maista tulleiden humanitaaristen pakolaisten kotoutuminen paranee nykyisestä. Ja ehkäpä myös heidän arvostuksensa suomalaisen yhteiskunnan jäseninä nousee. 

Jos näin käy, on todennäköistä - tai ainakin toivottavaa - että myös heidän aiheuttamansa taakka yhteiskunnalle pienenee ja myös tämän ihmisryhmän aiheuttama rikollisuus laskee. Ellei aivan ukrainalaisten tasolle, niin ainakin jonkin verran nykyisestä.

22 kommenttia:

 1. Islamimaista tulleissa ei ole mitää muutosta tapahtumassa muuta kun se, että nuo kerää moskeijoihinsa asevarastoja ja kun on tarpeeksi islamisteja ja aseita, niin nuo julistaa sodan ja valloittaa Suomen. Noilla ei ole mitään haluja sulautua yhteiskuntaan vaan pakottaa maa alleen ja tappaa vääräuskoiset.

  VastaaPoista
 2. Ei riitä työllisysluvuissa pelkät prosentit. Pitäisi myös selvittää, kuinka monesta työstä oikeasti tulee verotuloja enemmän kuin sosiaalitukina menetetään ja tuohon somalinaisten työllisyysprosenttiin en usko ollenkaan.

  VastaaPoista
 3. Pitäisi todella avata, mitä somaleiden työllisyys tarkoittaa: "Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt työtä vähintään tunnin palkkaa tai yrittäjätuloa saadakseen, tai on työskennellyt palkatta perheenjäsenen omistamassa yrityksessä tai maatilalla."

  VastaaPoista
 4. Erityisesti nro 8 on hyvää edistystä. Myöskin ahvenanmaalle pitää ns integroida vaikkapa pari tuhatta nuorta muslimi miestä.

  VastaaPoista
 5. Siinäpä oli havainnollinen lista, mitä kaikkea vihervasemmisto on näille elintasopakolaisille järjestänyt.

  VastaaPoista
 6. Loistava lista. Jotenkin kuitenkin epäilen että vaikka nykyisellä hallituksellamme olisi haluja toteuttaa tällaisenaan niin entäpä se seuraava? Kohdat 4, 8 ja 10 voin jo sieluni silmin, sikäli kun ainoastaan tieteeseen uskovalla ateistilla sielua on... nähdä sen vastalause myrskyn mikä tästä nousee.

  VastaaPoista
 7. Ahvenanmaalle kaikki 2025 tulleet laittomaan maahantunkeet. Saisivat välillä kantaa lusmuilijat oman osansa eikä aina olla kuin loinen mantereen Suomalaisten kupeessa.

  VastaaPoista
 8. Tässä on 10 osainen sarja, jossa käsitellään Euroopan tapahtumia ja taustoja Venäjän tsaariperheen murhasta maailmansotien kautta nykypäiviin.

  Kannattaa katsoa ajatuksella ja miettiä näitä esitettyjä seikkoja ja miettiä miksi juuri kristittyjen länsimaiden pitäisi muuttua monikulttuuriseksi paskastaniaksi?

  "Historia on aina voittajien kirjoittama" - sanotaan. Niin se taitaa olla sekin historia, jota meille on opetettu?

  https://odysee.com/@suurinollaus:f/eurooppa-viimeinen-taistelu-osa-1:a

  VastaaPoista
 9. ""... käsittääkseni myös suomalaiset ovat ottaneet ukrainalaiset vastaan ilman suurempia ongelmia. ...""

  Paitsi siis tuo operaatio, jossa maahanmuuttoviranomaisten valikoivat sympatiat tulivat liian räikeästi esiile.

  Valitettavasti kaikki pohjimmainen optimismi, jota tuo hallitusohjelmakin ikään kuin viran puolesta hehkuttaa, on lähtökohtaisesti katteetonta. Jo ilmiöiden kuvaamisessa on lähdetty liikkeelle käsitteillä, joilla reaalimaailmaa ei kannattaisi kuvata saati selittää.

  Kansaivaelluksen kohteiksi joutuvat maat jotka tarjoavat vaeltajille suojelua ja elatusta -- ja käsitteen "maahanmuutto" käyttäminen on vain älyllistä epärehellisyyttä, väistöliike, joka siirtää mannertenkokoista ja toisilleen täysin yhteismitattomien kulttuurien yhteentörmäystä koskevat mielikuvat ajatusraiteille, jotka ohjaavat vain torjumaan rujoakin rujompaa todellisuutta.

  "Kotoutuminen" ja "sopeutuminen" ovat myäs käsitteitä, joilla ei näissä yhteyksissä ole minkäänlaista reaalimaailmaa kuvaavaa saati selittävää ominaisuutta. Eurooppalaisen kulttuurin piiriin ei yksikään sille kokonaan yhteismitaton ja sosiodynaamisesti kokonaan erisuuntaisille moraalivoimille yhtenäisyytensä rakentava kulttuuri voi "sopeutua".

  Joten saahan ne hallitukset pyöritellä pöydillään papereita, joihin humanistiset oppineemme ovat kirjanneet mitä hienoimpia termejä, mutta se mitä käytännössä tapahtuu, on oman eurooppalaiseen kulttuuriin kuuluvan yhteiskuntamme sisäinen romahdus, josta tosin meillä ei ole mitään käsitteellistä kuvaa eikä hallintaa.

  On turha toivoakaan, että esimerkiksi vanhat kansanviisaudet, joiden mukaan "kalikka saisi kalahtaa väärintekijän omaan nilkkaan", toteutuisivat käytännössä. Ne toiskulttuurisuutta alitajuisesti rakastavat tyypit, jotka värikylläisyyttä tännekin ovat kaivanneet, tuskin joutuvat lisääntyvän yhteiskunnallinen häiriön ja väkivaltaisuuden kohteiksi. Heillä on varaa järjestää eämänsä turvallisille asuinalueille ja panna lapsensa turvallisiin -- vaikkapa "kristillisiin" -- kouluihin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yle 1.4.2024

   ”Meillä saa laulaa Enkeli taivaan”

   Kristilliset koulut ovat lisänneet suosiotaan. Perheet perustelevat valintaa perinteisillä arvoilla, yhteisöllisyydellä ja tapakasvatuksella.

   https://yle.fi/a/74-20079306

   Poista
 10. Poliisi tänään:

  Ampumavälikohtaus Vantaalla Viertolan koululla

  https://poliisi.fi/-/ampumavalikohtaus-vantaalla-viertolan-koululla

  Vantaalla Viertolan koululla tapahtui tänään aamulla ampumavälikohtaus. Poliisi sai tehtävän kohteeseen noin kello 9.08

  Kello 9.40 Poliisi on paikalla selvittämässä tapahtumaa. Sivullisia pyydetään pysymään poissa alueelta ja sisätiloissa. Tuntemattomille henkilöille ei tule avata ovea.

  Uutista päivitetään ja voit seurata päivityksiä osoitteessa Poliisi.fi

  Kello 10.08 Ampumavälikohtauksessa on poliisin tiedon mukaan loukkaantuneita. Poliisilla epäilty tekijä kiinni. Teon selvittely jatkuu.

  Kello 10.35 Kaikki ampumavälikohtauksen osalliset ovat alaikäisiä. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan loukkaantuneita on kolme.

  11.18 Kaikki osalliset ovat 12-vuotiaita.

  -----------------------

  Poliisi järjestää asiasta tiedotustilaisuuden kello 13 Vantaan poliisiasemalla

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olisikohan kolmelle koulukiusaajalle käynyt ohraisesti? Asetelma vähän viittaisi siihen suuntaan.....

   Poista
  2. Koulua kuvataan rauhalliseksi.

   Kuinka ollakkaan Yle haastatteli kahta vanhempaa kuvien kanssa eikä kumpikaan ei ole kantaväestöä, ei nimen eikä ihonvärin perusteella.

   https://yle.fi/a/74-20081757

   Poista
  3. Uutisissa kuvattiin sekä ampujaa että uhreja kantasuomalaisiksi. Se tosin ei takaa mitään, ovat valehdelleet ennenkin.

   Poista
  4. Ja valettahan se olikin. Ainakin toinen loukkaantuneista tytöistä on Kosovosta.

   Poista
 11. Kannatetaan. Semminkin, kun tässä ns ramadanin alussa uutisoitiin, miten kouluihin on ilmestynyt kuin tyhjästä paastopoliiseja, jotka eivät anna lasten syödä. Olisikohan ne ukrainaialaisia? Epäillä saa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Unohdin mainita, että sekin on varmaan sitä ylen mainiota maallistumista, joka saa suomalaiset lapset siirtymään kristillisiin arvoihin.

   Poista
  2. No itse asiassa "kristillisten" koulujen perustaminen ja erityisesti se, että ne tulevat muodostumaan turvapaikoiksi monikulttuuristumisen mukana väistämättä tulevaa sosiaalista häiriötä ja kulttuurista rikollisuutta vastaan, kertoo nimenomaan eurooppalaisen valistuksen ja maallistumisen vaikutuksista.

   Opilliset käsitepinnat sellaisina kuin me meissä vaikuttavat ovat vain uuden ajan tiedolliseen ajattelulaatuun kuuluvaa pintaa -- ne eivät ole samalla tavalla symbioottiseen tunnustuksellisuuteen palautuvaa sosiopsyykkistä taantumaa kuin mitä ne esimerkiksi keskiajalla olivat. Toki uskontojen nimissä esiintyvä yhteisöllistyminen pohjaa edelleenkin tietynlaatuiseen taantuneeseen tunnustuksellisuuteen -- mutta näm nyt nähtävät ilmiöt kyllä tulevat saamaan kannatusta myös ja ehkä nimenomaan niidn ihmisten piirissä, jotka haluavat lapsensa turvaan ei-eurooppalaisten kulttuurien vaikutuksilta.

   Näillä ihmisilläei ole käytettävänä sellaisia käsitteitä, joilla he voisivat sekä pätevästi että hyväksyttävästi ilmaista tuntemuksiaan. On luontevaa puhua viitteellisesti -- esimerkiksi "kristillisyydestä". Tosiasiassa moni varmaan haluaisi puhua osuvimmin käsittein, esimerkiksi "eurooppalaisuudesta".

   Mutta tuon käsitteen "eurooppalaisuus" on pilannut se sama monikuttuuri-ihannoijien porukka, jolle EU on uuden ylikansallisen totalitarismin ihannevaltio.

   Poista
 12. Yksi selitys ukrainalaisten sopeutumiselle: ovat lähtöisin kristillisestä, ortodoksisesta maasta. Sopeutumista auttaa, että täältä löytyy ortodoksinen kirkko. Ortodoksikirkko onkin ottanut ukrainalaisia helnoihinsa
  .

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Toinen selitys on, että he ovat oikeita pakolaisia jotka ovat kiitollisia suomalaisten heille suomasta turvapaikasta, toisin kuin valloittamaan ja terrorisoimaan tunkeutuneet kehitysmaalaiset.

   Poista
  2. Tässä taipuisin olemaan kadin kanssa samaa mieltä.

   Poista
 13. Tarkoitan tällä sitä, että yhteiskunta on tulijoiden aktivoinnin sijaan tarjonnut maahanmuuttajille heitä passivoivia palveluja kuten tulkkeja eikä edes sosiaaliturvan tai kansalaisuuden saamiseksi ole vaadittu juuri mitään.
  Näin tuumii proffa.
  Ja selitys siihen on vallan yksinkertainen kuin sen seurauskin. Eli meillä ja muualla suvakisto (naiset etupäässä) pitävät ja kohtelevat tulijoita juuri sinä minä he esiintyvätkin, eli lapsina. Ja eihän LAPSILTA voi odottaa minkään laisia tapoja/sivistynyttä käytöstä. Hehän ovat "lapsia".
  Mites se kulunut vanha sanonta menikään: voit ottaa apina pois viidakosta, mutta et voi ottaa viidakkoa pois apinasta.
  Huru-ukko

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!