lauantai 9. marraskuuta 2019

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat Euroopan afrikkalaisia

Yleisradio ja Helsingin Sanomat kertoivat tutkimuksesta, jonka mukaan suurin osa suomalaisista haluaisi säilyttää laissa pykälän, jonka perusteella ihmisiä voidaan tuomita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Vain lain poistamisesta aloitteen tehneiden perussuomalaisten kannattajat olivat eri mieltä.

Tämä uutinen on vain yksi osa sitä kuvaa, joka meistä suomalaisista on piirtynyt. Toinen kuva on se, ettei Suomessa syntynyt merkittäviä mielenilmauksia silloin kun maahamme vuonna 2015 saapui 32 150 ihmistä vaatimaan elatusta meidän piikkiimme, vaikka näiden määrä oli väkilukuumme nähden Euroopan viidenneksi suurin. 

* * *

Eurooppalaiset ovat läntisiä, koulutettuja, teollistuneita, rikkaita ja demokraattisia - ja siksi heitä kutsutaan joskus näistä sanoista johdetulla lyhenteellä WEIRD eli OUTO. Erityisen mielenkiintoista tässä on se, että eurooppalaisperäiset ovat outoja myös silloin, kun he ovat perustaneet yhteiskuntansa kotimantereensa ulkopuolelle.

Siten eurooppalaiselle outoudelle täytyy olla jokin selitys. Science lehdessä julkaistun tutkimuksen tehneiden Jonathan F. Schulzin ja hänen kollegoidensa  mukaan se on läntisessä kirkossa jo antiikin aikana syntynyt vastenmielisyys sukulaisavioliittoja kohtaan. Siis sitä käytäntöä, joka oli ollut - ja on edelleen - vallitseva suurimmassa osassa maailman kulttuureja.

Asiaa selvittääkseen tutkijat osoittivat, että eri ihmisryhmien serkusavioliittojen määrä korreloi käänteisesti siihen aikaan, jonka ne olivat olleet katolisen kirkon vaikutusvallan alla. Eli mitä pidempään Paavin kirkko oli vallinnut kansan uskonnollista ajattelua, sitä vähemmän herkuiksi olivat serkut muuttuneet. 

Sukulaisavioliittojen määrä korreloi vahvasti myös ihmisten yksilökeskeiseen psykologiaan (vs. yhteisöllisyys). Jälkimmäisellä tarkoitettiin korkeaa yksilöllisyyttä ja riippumattomuutta, vähäisempää mukautuvuutta yhteisönormeihin ja kuuliaisuutta sekä taipumusta luottaa ja tehdä yhteistyötä vieraiden kanssa. Myös yksilökeskeisyyden ja läntisen kirkon vaikutusvallan keston väliltä löytyi vahva korrelaatio. 

Seuraavaksi tutkijat selvittivät sukulaissuhteiden kiinteyden ja yksilökeskeisyyden välistä suhdetta. Myös ne korreloivat keskenään siten, että mitä tiukemmin ihmiset olivat kiinni sukulaisissaan, sitä yhteisöllisempiä he olivat. 

Tutkijat osoittivat myös, että yhteys kirkon vaikutusvallan pituuden ja kansojen psykologian välillä toteutui myös Euroopan sisällä. Ja vieläpä maahanmuuttajien parissa. Sen sijaan tutkijoiden tutkimat vaihtoehdot eli antiikin Rooman valtakunnan, keskiaikaisen Karolingien valtakunnan tai 1900-luvun sosialistisen blokin vaikutus osoittautuivat merkityksettömiksi. 

Yhteenvetona tutkijat totesivat, että heidän havaitsemansa psykologiset lainalaisuudet yksilöllisyydestä ja luottamuksesta sopeutuvuuteen ja analyyttiseen ajatteluun ovat Euroopassa muokkautuneet varhaisen katolisen kirkon ainutlaatuisen lapsipolitiikan seurauksena. Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että monet näistä psykologisista eroista ovat sellaisia, että niillä selitetään maailmanlaajuista vaihtelua kansojen innovatiivisuudessa sekä niiden instituutioiden toimivuudessa ja taloudellisessa menestyksessä. 

Itselleni heräsi juttua lukiessa kysymys meistä suomalaisista. Valitettavasti meidän osaltamme data oli kovin vajavainen yksityiskohtaisia tietoja sisältävässä liitetiedostossa

Oli kuitenkin mielenkiintoista havaita, että yksilökeskeisyyden osalta me emme ole tyypillisiä eurooppalaisia vaan kuulumme pohjoisena erikoisuutena samaan joukkoon entisten Jugoslavian alueen kansojen, kiinalaisten, intialaisten ja monien afrikkalaisväestöjen kanssa. Ehkäpä tämä selittää osaltaan niitä päivän uutisia, joilla aloitin tämän blogimerkinnän. 

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:

7 kommenttia:

 1. No sinänsähän voidaan aatella että koko Suomenmaa on tullut afrikasta, kun noi mannerlaatat ovat liikkuneet satojamiljoonia vuosia, niin nykynen Suomi on sijainnut päiväntasaajalla satoaj miljoonia vuosia sitten :P

  VastaaPoista
 2. . niin ja kuulemma Suomi on n. 190 miljoonan den kuluttua pohjoisnavalla mannerlaattojen liikkumisen vuoksi

  VastaaPoista
 3. Wikipedian mukaan muinaisia mannerliikuntoja on saatu selville tutkimalla eri alueiden vuosimiljoonien takaista magnetismia, paleomagnetismia. Mannerliikuntoja on pystytty mittaamaan myös tarkoilla nykyisillä paikannusmenetelmillä.

  Geodeettiset nykymenetelmät, kuten GPS-paikannus, pitkäkanta-interferometria (VLBI) ja Satelliitti-laser, mahdollistavat geodeettisten havaintoasemien tarkan paikannuksen maailmanlaajuisessa vertausjärjestelmässä. Saavutettava tarkkuus on cm-luokkaa. Näiden mittausten avulla, joita on tehty jo 1970-luvulta saakka, on mannerten liike voitu havaita varsin tarkasti. Saadut eri mannerlaattojen keskinäiset liikenopeudet ja -radat sopivat erinomaisesti yhteen paleomagnetismin tutkimuksesta saatujen tietojen kanssa

  VastaaPoista
 4. Blogimerkinnän aloittavan tutkimuksen tulos (kiihottaminen kansanryhmää vastaan pitää olla rikollista) johtunee siitä, että rikosta kutsutaan kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Hitlerin hommat tulee ensimmäisenä mieleen. Kukapa tuota ei pitäisi rikollisena.

  Ongelmana laissa on se, että tavallinen tiedon julkistaminen saatetaan tulkita rikolliseksi. Mitta tätähän ei kyselytutkimukseen vastaaja välttämättä tiedä. Kun kysytään, että kannatatko kansanryhmiä vastaan kiihottamista, niin onhan vastaus normaalille ihmiselle että "en tietenkään kannata".

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Noin minäkin itse asiassa tuon tuloksen tulkitsin. Eli etteivät ihmiset ymmärtäneet kysymystä = lain sisältöä.

   Poista
 5. Meidän suvussa on perimätieto, että sukumme on lähtöisin Afrikasta. Siellä oli esi, esi, esi-isämme Uolevi sanonut muijalleen Kyllikille: "Eiköhän akkakulta lähetä kauas pohjoiseen ja ruveta valkoihoisiksi." Näin se meni.

  VastaaPoista
 6. Mikään maailmassa, ei ihminen eikä viesti, kulkenut hevosta nopeammin ennen kuin vasta eurooppalaisen uuden ajan ajatteluparadigmojen täydellistyttyä parin viime vuosisadan aikana. Nämä uuden ajan ajatuseväät ovat ne jotka todella ovat olleet "poikkeavia" -- niiden vaikutuksesta maailma ja ihmisen elinehdot ovat kokeneet muutoksen joka on miljoonakertainen verrattuna koko ihmislajin aiemman miljoonan vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen.

  Siitä mistä tämä ilmeinen mutta ihmeellinen tosiasia "johtuu" voidaan yhteisötodellisuuden ilmiöitä tilastoimalla saada ehkä jonkinlaista "kuvaa", mutta kaikki ihmistiede on aina jo lähtökohtaisesti aivan eri sarjassa kuin luonnontieteet -- so. "ihmisestä riippumattoman todellisuuden" tutkiminen. Koska ihmistä voi "ymmärtää" vain toinen ihminen, ihmisen tutkimisessa "empirismin" aina tarvitsema lähtökohtainen kuvaileva käsitteistö sisältää jo itsessään tulkintaa ja selitystä.

  Minä mielelläni saarnaisin noiden uuden ajan ajatustyökalujen historiallista erityislaatuisuutta. Maailmassa tapahtunut valtava muutos palautuu jokseenkin jäännöksemättömästi tämän yhden suuren kulttuurin yhden aikakauden erityisiin ajatteluehtoihin.

  Esimerkiksi tuo "empirismin" metodi kuuluu, sellaisena kuin sitä on uudella ajalla toteutettu, vain tähän tiettyyn historialliseen kontekstiin. Induktiivinen päättelymme -- jota laajemmin ottaen kutsutaan monella nimellä, esim. nykyisin "innovatiivisuudeksi" -- ja koko se dynaaminen draivi joka eurooppalaista uutta aikaa on masinoinut, on varmasti ollut "weberilaisittain" myös "kapitalismin hengen" takana. Paljon tärkeämpää meidän olisi tajuta sellaisia tosiasioita kuin että se on ollut myös kielelis-kulttuurisen kansallisvaltion ja sille -- ja vain sille -- ominaisen "edustuksellisen" demokratian takana.

  Mutta juuri sellaisia paradigmaattisia yhteyksiä olemme aika huonoja havaitsemaan ja ymmärtämään. Tutkimuskaan ei niitä löydä ellei se osaa niitä etsiä. Ja tässä tutkimuksessa tarvitaan varsin laaja "kuva" tästä lähtökohtaisesti sosiaalisesta olennosta -- tarvitaan kaikenlaista sisäisesti ristiriidatonta tietoa aina kulttuuriantropologiasta kielifilosofiaan asti.

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!