tiistai 1. kesäkuuta 2021

Amerikkalaisprofessorit vaativat näpäytystä Suomen valtakunnansyyttäjälle

Suomen uutiset kertoi, että amerikkalaiset professorit ovat pyytäneet maan hallintoa asettamaan taloudellisia pakotteita valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle, koska tämä on loukannut Päivi Räsäsen (krist) oikeuksia. Kirjeessä todetaan Raija Toiviaisen rikkovan muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklaa 18, jossa todetaan kaikille ihmisille kuuluva ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus. 

En tiedä onko esityksellä minkäänlaisia läpimenon mahdollisuuksia. Minun nähdäkseni olisi kuitenkin suomalaisen oikeudenkäytön kannalta tervehdyttävää, mikäli Toiviainen saisi USA:n hallinnolta professorien esittämän näpäytyksen. Onhan hän selkeästi lähtenyt vainoamaan Räsästä tämän perinteisen kristinuskon ja Raamatun mukaisen näkemyksen takia. 

Enkä toivo tätä siksi, että millään tavalla jakaisin Räsäsen näkemyksiä. Päinvastoin, en pidä jumalien olemassaoloa mitenkään todennäköisenä, enkä etenkään näe minkäänlaisia perusteita sille, että Raamatun kaltainen sekava kirja olisi Jumalan sanaa tai että se sisältäisi tähän päivään sopivia käsityksiä ihmisten seksuaalisuudesta.

Sen sijaan pidän sananvapautta yhtenä tärkeimmistä kelvollisen yhteiskunnan edellytyksistä. Ja siksi myös sellaisia näkemyksiä, joita en itse kannata, on voitava sanoa ääneen elleivät ne sisällä suoranaista yllytystä ihmisiä tai kansanryhmiä vastaan. 

Räsäsen julki tulleet kommentit eivät sellaista sisällä, eikä valtakunnansyyttäjällä siksi ole perusteita ajojahdilleen. Eikä myöskään suomalaisella medialla näy olevan sen vertaa tarvetta sananvapauden puolustamiseen, että se olisi selkein sanoin kertonut Toiviaiselle, miksi tämän toiminta on sanan- ja uskonnonvapauden vastaisuutta.

Niinpä näyttää siltä, että tässä tilanteessa suomalainen yhteiskunta tarvitsee ulkopuolista puuttumista sanan- ja uskonnonvapauden turvaamiseksi yhteiskunnassamme. Ja siksi amerikkalaisprofessorien kannanoton läpimenolla Yhdysvaltain hallinnossa olisi tervehdyttävä vaikutus koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Lainsäädäntömme on vajonnut lasten ymmärryskyvyn tasolle
Kuinka poistaa harhainen kultti tuhoamasta yhteiskuntaamme?
Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen kyvyt eivät riitä

13 kommenttia:

 1. Tunnen hyvin materialistisen evoluutioteorian ja siihen kriittisesti suhtautuvien näkökannat. Itse olen nuorenmaan kreationisti, siis monien mielestä hörhö. En kuitenkaan usko, että voisin väkisin pakottaa ketään uskomaan Jumalaan. Ihmisen mielenterveyden kannalta on tärkeää, että hän saa vapaasti elää omien perususkomustensa mukaisesti. Siksi kannatan sananvapautta, enkä halua tukkia ateistiksi tunnustautuvan professorinkaan suuta, saati sitten marssittaa häntä roviolle. Toivottavasti todellinen sananvapaus palautetaan Suomeen.

  VastaaPoista
 2. Toivon tulevilla, taistolaispunavihreävapailla, hallituksilla olevan selkärankaa sanoutua irti toisinajattelijoiden vainoamiseta.

  VastaaPoista
 3. Yhdyn Professorin mielipiteeseen täysin. Olen myös odotellut julkisuuden vakiokommentaattoreiden ulostuloa huolineen siitä, kuinka massiivista mainehaittaa tämä tarkoittaa Suomelle mutta menestykseni lausuntojen löytämisessä on ollut toistaiseksi heikkoa.

  En muista että edes EU:ssa pahamaineiselle Unkarille olisi esitetty minkäänlaista pakotekäytäntöä, saati että se olisi tullut Atlantin takaa asti. Tässähän ollaan Valko-Venäjän kanssa samassa kastissa.

  Mielestäni vähintään A-studion keskusteluilta valtakunnansyyttäjän vainoista olisi nyt paikallaan odotellessa EU-komission kannanottoa oikeusvaltion toteutumisesta. Lievän kylmän hien saa pintaan epävarmuus sen muistamisesta vaatiko Suomi EU-rahoitusten sitomista siihen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. https://ylilauta.org/rikokset/129298625

   "RIKOSILMOITUS POLIISIVIRANOMAISEN JOHTAMASTA KIDUTTAMISESTA" osoittaa missä kastissa Suomi on ollut jo pidemmän aikaa.

   ”a. Asianomistajan ollessa kesällä 2013 vapautensa menettäneenä; pelotellakseen ja rangaistakseen asianomistajaa sekä saadakseen asianomistajan tunnustamaan väitteitä, etupäässä Kinnunen on aiheuttanut asianomistajalle voimakasta ruumiillista ja henkistä kärsimystä osaltaan tuomiosta (Liite 1) ilmenevällä tavalla. Tuomioistuin on tutkinut asian ja todennut että, mitä tulee kärsimykseen, jonka uhri on kokenut poliisin menettelyn johdosta, kysymys on perusteista, jotka eivät ole korvattavissa syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menettämisen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain perusteella. Tuomio on lainvoimainen, eikä täten tapauksen tosiseikastoa tule arvioida toisin.

   b. Kinnunen on käyttänyt rikoslain 40 luvun 8 §:n tarkoittamalla tavalla virka-asemaansa tör-keästi väärin hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa kiduttamalla asianomistajaa – uhriaan rikoslain 11 luvun 9 a §:n tarkoittamalla tavalla sekä nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksynyt tosiasiallisessa mää-räysvallassaan ja valvonnassaan olleiden henkilöiden – Rautkiven, Saarijärven ja muiden uhrin nujertamiseen poliisivankilassa osallistuneiden – viimeksi mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun teon.”

   Poista
 4. Nolkytluvulla Tampereen yliopiston pervotutkimuksen seminaarissa kyseenalaistettiin heteroiden olemassaolonoikeus, mutta siitä ei kyllä tullut valtakunnansyyttäjältä mitään sanomista.

  VastaaPoista
 5. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen johtama menettely esimerkiksi Päivi Räsästä kohtaan voidaan todeta olevan perustuslain vastaista ainakin seuraavista syistä. Perustuslain 11 §:ssä taataan jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapaus ja 12 §:ssä sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Perustuslain 8 §:ssä säädetään rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta ja sen mukaan edelleenkään ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.

  Perustuslaista ilmenevin perustein voidaan siis todeta, ettei Toiviaisen johtama menettely perustu lakiin, vaan sen rikkomiseen, sillä virkatoiminnassa noudatettavien säännösten noudattaminen on edelleen myös Toiviaisen virkavelvollisuus.

  Esimerkkejä riittää jokaiselle päivälle, mutta etupäässä Toiviaisen mielipidesuuntautuneiden väitteiden johdosta Räsäseen kohdistettu menettely, osoittaa oikein hyvin sen, että syyttäjäviranomaisen oikeudenmukaisuus on illuusio, johon ihmiset helposti uskovat, jos eivät itse edes asianomistajana ole olleet tekemisissä syyttäjäviranomaisen kanssa.

  Toiviaisesta on toki mahdollista tehdä rikosilmoitus poliisiviranomaiselle, mutta niin kauan kuin Toiviaisen johdolla poliisirikosasioissa syyttäjätutkinnanjohtajia näyttelevät syyttäjät voivat antaa rikoksiin syyllistyneille poliisiviranomaisille syytesuojaa, on ilmeistä, että ”käsi käden puhtaaksi pyrkii pesemään”.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. https://tykistomies.blogspot.com/2021/04/mika-on-julkista-valtaa-kayttaville.html#comment-form

   Yllä olevan linkin välityksellä voi lukea siitä miten todennäköisin syin törkeisiin rikoksiin syyllistyneelle entiselle syyttäjäsiskolle (oikeudenkäyntiavustaja Paula Pajula) voidaan antaa syytesuojaa valtakunnansyyttäjän toimiston johdolla.

   Poista
 6. Ironisinta tässä on, että umpiateistitkin joutuvat nykyään puolustamaan Räsäskää.

  Suomessa lienee muuten käsittääkseni edelleen valtionkirkko? Raamattu on siis teknisesti ottaen Suomen valtion virallinen kirja, ja sen siteeraamisesta joutuu käräjille?

  Vanh kärttyne äm

  VastaaPoista
 7. Ottaen huomioon, mitä valtakunnansyyttäjän toimistosta ja valtakunnansyyttäjän tehtävistä on säädetty, niin Toiviaisen voidaan todeta onnistuneen luomaan edellytyksiä muodostaa itsestään kuva valtionhallinnon viranomaisena, jolle valtakunnansyyttäjän toimiston ydintoimintojen kannalta epäolennainen voi olla oleellista tärkeämpää.

  Ehkä Toiviaisen ja hänen myötäjuoksijoidensa tulisi olla enemmän huolissaan myös toisistaan ja esittää toinen toisilleen vaikkapa kysymyksen.

  Miten osoitatte, että noudatatte lakia?

  VastaaPoista
 8. Niin kokoomushan tuon syyttäjän halusi kuten tarkastusviraston päällikönkin. Miksiköhän :)

  VastaaPoista
 9. https://oikeamedia.com/o1-140600

  Blogi: Heikki Porkka, ti 14.07.2020 12:23

  ”Presidentti Sauli Niinistö nimitti Raija Toiviaisen 13.7.2018 valtakunnansyyttäjäksi oikeusministerinä toimineen Antti Häkkäsen(kok) [valtioneuvoston] esityksestä.
  He (Niinistö, Häkkänen ja Sipilän hallitus) tiesivät jo etukäteen, että Toiviainen keskittää kaikki voimansa niin sanottuihin "viharikollisiin", joita voivat olla ketkä hyvänsä, jotka suhtautuvat kriittisesti esimerkiksi maahanmuuttoon, monikultturismiin tai samaa sukupuolta olevien avioliittoon (nimenomaan sana "avioliitto" on tässä merkityksellinen).

  Toisin sanoen Niinistöllä ja Häkkäsellä oli jo ennakkoon tiedossa, että uusi valtakunnansyyttäjä on perinteisen länsimaisen sananvapauden vastainen henkilö.”

  VastaaPoista
 10. Mm. Sauli Niinistöä ja joukkoa tunnetuimpia poliitikkojamme sekä korkeimpia virkamiehiämme voi pitää varsinaisina Suomen ja Suomen kansan vihollisina kun lukee lakimies, OTL Jaana Kavoniuksen laatiman dokumentin "1(60) Perustuslain rikkominen ja sen seuraukset", https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2021/05/Perustuslain-rikkominen-ja-sen-seuraukset-MUISTIO.pdf

  ja kuuntelee hänen haastattelunsa https://tokentube.net/v/2965378396/FixFinland-Media

  Kalergi-suunnitelma

  VastaaPoista
 11. Niin uskomatontahan tämä on Suomessa!
  Olen lähellä kuuttakymmentä ja koskaan ennen ei tuommoinen olisi tullut kuuloonkaan , että tavallisia normaaleja lakia kunnioittavia ja muutenkin normaalisti käyttäytyviä ihmisiä aletaan vainoamaan valtion viranomaisten taholta mielipiteiden ja vakaumusten vuoksi Suomessa!
  Kyllä tämmöinen on hyvin tuttua monissa muissa maissa ollut ja yhä edelleen on tänäkin päivänä. Lähin esimerkki on tuossa rajan takana entisessä neukkulassa jossa tuli käytyä silloin kun vielä neukkula oli voimissaan , vainottujen kristyittyjen luona, joilta puuttui nuo vapaudet jotka myös Toiviainen haluaisi ainakin kristityiltä viedä.
  Neukkulassa moni kristitty maksoi uskostaan , erityisesti pastorit korkeaa hintaa , vankeustuomioina ja monin tavoin ahdinkoon ajettuina .
  Kysyn vaan, tätäkö Suomessakin halutaan?
  Neukkula ei taida juuri kenenkään mielessä muistua paratiisina . Nykyinen venäjä on antanut vapaammat ajat kristityille , ehkä siellä kohta on vapaampaa kuin täällä jos nämä toiviaiset saa jatkaa , eikä tämmöiseen päivänselvään laittomaan virkaaseman väärinkäyttöön puututa ,jolla oman poliitis-ideologisen näkemyksen uskotaan olevan ainut joka saa olla ,kuulua ja näkyä . Ja jonka mukaan harjoitetaan ihmisoikeuksien rajoittamista toisenlaisten näkemysten ja maailmankatsomuksen omaavilta!
  Ihmettelen myös suuresti sitä hiljaisuutta , mitä tulee valtionsyyttäjän toimintaan medioissa ja poliitikoiden yms vaikuttajien taholta . Päiviä kyllä jaksetaan päivitellä, ja ruotia hänen vakaumustaan yms. jotka kuitenkin on hänen , niinkuin meidän itsekunkin oikeus , millä tavalla kukin oman maailmankatsomuksensa sitten muodostaa ja valitsee, ilman että sen oikeutusta vapaassa maassa pitäisi erityisesti perustella .

  Kysehän ei tulisi olla Päivistä, vaan valtakunnan syyttäjän laillisesti perusteltuna kestämättömästä toiminnasta joka ylittää kenen tahansa valtion viranhoitajan valtuudet puuttua kansalaisen perusoikeuksiin jotka on aina kuuluneet vapaaseen ,demokraattiseen tasa-arvoiseen yhteiskuntaan!

  Kysyn vaan : Onko Suomi enää vapaa demokraattinen ja tasa.-arvoinen maa jossa jokaisella on taattu mielipiteen , uskonnon, sanan vapaus .

  Jos tuo Toiviaisen touhu saa vielä jatkua , niin täytyy todeta että ei ole enää!
  Ylipäätään että tuommoinen juttu saa edetä jo tähänkin asti , niin että siihen ei puututa sen ilmiselvän tarkoitusperän tähden osoittaa jo että Suomi on todellakin astumassa totalitarististen valtioiden surullisen kuuluisaan joukkoon!

  Mutta me kristityt , jos tämä näin tulee mennä,otetaan tämä vastaan ja todistetaan uskostamme kärsimällä , niinkuin aina on ollut seurakunnan parituhatvuotisen historian aikana, ja tänäänkin monissa kommunistisissa ja islamilaisissa maissa ja liitytään muiden vainottujen kristittyjen joukkoon !
  Me emme julista jihadeita vainoojillemme, vaan siunaamme ja rukoilemme vainoojiemme puolesta , että hekin tulisivat tuntemaan totuuden ja pelastuisivat, niin Toiviaisen puolesta kuin hänen mahdollisilta manttelinperijöiden puolesta. !

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!