sunnuntai 29. marraskuuta 2020

Miten musliminaisten kouluttaminen ja työllistäminen pelastaisi kulttuurimme?

Ylen toimittaja Jani Kaaro kirjoitti pikakelauksen väestöön liittyvästä maailmanhistoriasta ja päätyi lopulta siihen, että länsimaiden - hänen salaliitoksi kutsumansa - väestönvaihto tai ainakin kulttuurinvaihto länsimaisesta kehitysmaalaiseksi olisi vältettävissä musliminaisten koulutuksella ja työmarkkinoille päästämisellä. Miten tämä siis sopii suomalaiselle - ja yleisemminkin eurooppalaiselle - yhteiskunnalle. 

Suomessahan ei ollut käytännössä lainkaan muslimeja silloin kun minä olin nuori. Heidän laajamittainen maahantulonsa sai lähtölaukauksen vasta vuonna 1990 kun maamme päätti ottaa vastaan Somaliaa aiemmin hallinneen sotilasdiktaattori Siad Barren Moskovaan opiskelemaan lähettämän klaanin lapsia.

Vuonna 2016 maassamme olikin Pew-tutkimuslaitoksen mukaan jo 160 000 muslimia, mutta lukemaa on epäilty. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 maassamme oli 31 920 arabiaa, 21 920 somaliaa, 14 803 kurdia, 14 118 persiaa, 11 806 albaniaa, 8 840 turkkia, 4 417 bengalia ja 3 519 urdua puhuvaa asukasta. Siis yhteensä 111 343 ihmistä puhuu sellaista kieltä, joista pääosa on islaminuskoisia ja lisäksi tulevat pienemmät islaminuskoiset kieliryhmät. Myös esimerkiksi venäjää, bulgariaa ja englantia puhuvien joukossa lienee myös paljon muslimeja.

Siten on kiistatonta, että Suomessa asuu ainakin 110 000 kulttuurisesti muslimia, todennäköisesti enemmänkin. Siten voidaan laskea, että vuodesta 1990 alkaen on maamme muslimiväestö lisääntynyt noin 3 700 asukkaan keskimääräistä vuosivauhtia. 

Noin suuri väestönkasvu ei olisi ollut mahdollista ilman mittavaa maahanmuuttoa, vaikka osa siitä selittyykin Suomessa asuvien muslimien syntyvyyden kautta. Siten pääosa muslimipopulaatiomme kasvusta on peräisin ulkomailta. Jos oletetaan tämän kasvun jatkuvan samalla tasolla (eli Kaaron mainitseman musliminaisten koulutuksen ja työelämään osallistumisen onnistuvan), elää Suomessa enemmän muslimeita kuin suomalaistaustaisia ihmisiä vuonna 3 500. 

Jos muslimiväestömme oletetaan kuitenkin lisääntyvän siten, että 3 000 ihmisen maahanmuuton lisäksi heidän syntyvyytensä johtaa islamilaisten lisääntymiseen yhdellä prosentilla vuodessa, saavuttavat muslimit 5 500 000 ihmisen rajan 2090-luvulla. Yksi prosentti on varovainen arvio, koska väkirikkaissa Egyptissä ihmisten määrä kasvaa 2,45 %, Somaliassa 1,75 %, Pakistanissa 1,58 % ja Indonesiassa 0,95 % vuodessa.

Edelle kirjoittamani laskelmat osoittavat, että muslimien määrän lisääntyminen on ennen kaikkea syntyvyyskysymys. Tarkasteltakoon siten Kaaron kirjoituksen loppua, jonka mukaan islamilaisen maahanmuuton ongelmat ratkeavat, mikäli "musliminaiset saavat koulutuksen ja... heillä on pääsy työmarkkinoille".  

Suomessa elävät muslimitytöt saavat no nyt uskonnonopetusta ja mahdollista kieleen liittyvää erityisopetusta lukuun ottamatta samanlaisen koulutuksen kuin suomalaisetkin. Naisilla on suomalaisten puolesta myös tasa-arvoinen oikeus osallistua työelämään, mutta sitä rajoittaa heidän kulttuurinsa, jossa naisen paikka on ns. hellan ja nyrkin välissä eikä suinkaan työelämässä. Ja vaikka kaikissa perheissä ei olisikaan näin, ovat he suurelta osin pakotettuja pukeutumaan tavalla, joka ehkäisee heidän työllistymistään. 

Siten Kaaron esille nostama kulttuurinen muutos on noidankehä. Muslimikulttuuri estää musliminaisia työllistymistä ja työllistymisen vaikeus estää heitä sopeutumasta länsimaiseen kulttuuriin ja siten omaksumasta suomalaista elämäntapaa pienine lapsilukuineen. Niinpä maamme muslimiväestö jatkaa kasvuaan, mikäli jatkamme nykyistä maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa, jossa keskeistä on heidän oman kulttuurinsa tukeminen. 

Siten Jani Kaaron ehdotus voidaan muotoilla myös toisin. Eli mikäli haluamme, että Suomi ei muutu muslimienemmistöiseksi tai ettei maamme kulttuuri muutu islamilaiseksi, pitäisi meidän tukea muslimiperheitä länsimaisen kulttuuriperinnön omaksumisessa kieltämällä heidän oman kulttuurinsa haitallisimmat perinteet kuten ihmisten toimintakykyä rajoittava naisten vaatetus, poistamalla heiltä erilaiset erityisoikeudet kuten omat uimahallivuorot sekä siirtymällä kouluissa uskonnon opetuksesta yhteisen elämänkatsomustiedon opettamiseen. Lisäksi pitäisi pystyä puuttumaan ns. kunniakulttuuriin, jossa kotoutumaan pyrkivätkin perheet on väkivallan uhalla alistettu fanaattisempien sukulaistensa mielivallan alle. 

Samalla olisi otettava erityiseen tarkkailuun muslimien uskonnollisten johtajien ja koraanikoulujen opetus, jotta länsimaisen elämäntavan kanssa ristiriitaiseen sananjulistukseen voitaisiin puuttua välittömästi. Tavoitteena tulisi olla erityisesti islamististen näkemysten ja naisia eriarvoistavien opinkappaleiden täydellinen poistaminen islaminuskon harjoittamisesta.

Tärkeää olisi myös luopua kulttuurirelativistisesta opinkappaleesta kaikista kulttuureista tasa-arvoisina. Sen sijaan tulisi jo kouluissa käydä läpi kulttuurien maailmanhistoriaa faktapohjaisesti tuomalla esille sen kautta näkyvä länsimaisen kulttuurin ylivoimainen paremmuus hyvän elämän tuottajana suhteessa erityisesti islamilaiseen ja afrikkalaisiin kulttuureihin. Näin oppilaille kävisi selväksi, että heidän oman elämänsä kannalta paras ratkaisu olisi luopua vanhempiensa primitiivisistä käsityksistä ja niiden sijaan assimiloitua länsimaiseen elämänmenoon. 

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Burkineista ja naisten tasa-arvosta
Vain siksi, että se kuvaa identiteettiä ja vakaumusta
Yllättäviä tietoja somaleista töissä ja erityispalveluiden piirissä

12 kommenttia:

 1. Parasta olisi olla ottamatta yhtään maahantulijaa, joka ei voi osallistua suomalaisiin grillijuhliin kevein mielin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Outoa on, että läsimaalaiset suvaitsevaiset vääntävät maailman brutaaleimmasta kuolemankultista jotain rauhan uskontoa, vaikka sen todellinen luonne on kyllä jo tähän mennessä ollut todettavissa mm. järkyttävistä terrori-iskuista. Natsiaate on jyrkästi kielletty, mutta vähintäin samanlainen oppi saa aivan rauhassa levittäytyä länsimaisen sivistyksen keskellä. Ohisalon mielestä sen edustajat joutuvat "turvautumaan" kaulankatkaisuun, jos joku uskaltaa tuoda julki sen mielettömyyden.

   Poista
 2. Tietokirjailija tunnistaa numerot, mutta ei ymmärrä niitä. Bangladeshissa oli 50 vuotta sitten 64 miljoonaa ihmistä, nyt 165 miljoonaa. 7 lasta per äiti oli silloin vähemmän lapsia kuin 2,5 lasta tänään. Muslimiäidit Bangladeshissa eivät voi kouluttautua eikä mennä töihin. Auttaisiko siis tuoda heidät Suomeen elämään. Ei meilläkään ole heille työpaikkoja. Unelmoida voi jokainen tykönään, mutta jos kirjoittaa verorahoitteiseen Yleen palkalla juttuja, voisi siirtyä arkirealismiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Ei meilläkään ole heille työpaikkoja."

   Työpaikkoja ei ole riittävästi edes kaikille kantasuomalaisille, maahamme tunkeutuneista kieli-, luku- ja kirjoitustaidottomista kamelikuskeista, lammaspaimenista ja vastaavan "ammattitaidon" omaavista puhumattakaan.

   Lisäksi tekoäly, robotisointi ja muu automaatio tulee jo melko lähitulevaisuudessa korvaamaan joko kokonaan tai huomattavan osan varsinkin matalan koulutustason työtehtävistä, joista osa voisi soveltua maahamme tunkeutuneille kehitysmaalaisille, käenpoikasiksi jääville onnenonkijoille, joiden elättäminen jo nykyisellään vaatii suomalaisten veronmaksajien piikkiin otetun ulkomaanvelkamme paisuttamista monella miljardilla eurolla vuodessa.

   "YK:n raportti paljastaa: Eurooppaan saapuvat siirtolaiset eivät ole vainottuja – tavoitteena on parempi toimeentulo",
   https://www.kansalainen.fi/ykn-raportti-paljastaa-eurooppaan-saapuvat-siirtolaiset-eivat-ole-vainottuja-tavoitteena-on-parempi-toimeentulo/

   Viherkommunisti-sisäministeri Ohisalon mukaan kuitenkin jokainen "asylum"-taikasanan lausuva maahantunkeutuja on "hädänalainen pakolainen" ja tervetullut maahamme koska "turvapaikan hakeminen on perusoikeus".

   Kalergi-suunnitelma

   Poista
 3. Kuinka monta allakuvatunlaista "yksintullutta lasta" viherkommunisti P.Haavisto vieläpä lainvastaisesti keplotteli maahamme narsistista "hyvän ihmisen" kuvaansa kiillottaakseen?

  "Nuorten turvapaikanhakijoiden teloitusvideo Itävallassa: ”Tämä kuuluu kulttuuriimme”",
  https://www.kansalainen.fi/nuorten-turvapaikanhakijoiden-teloitusvideo-itavallassa-tama-kuuluu-kulttuuriimme/

  Kalergi-suunnitelma

  VastaaPoista
 4. Kulttuurirelativismi perustuu käsiterealismiin. Eli annetaan jollekin asialle yleiskäsitteellinen nimi, jolloin noidutaan oma ymmärrys jäsentämään niin, että kyseessä on sama asia.

  Ja tuossa nimeämisess tehdään todellakin ymmärykselle katalin mahdollinen temppu. Kun pitäisi ymmärtää kulttuurikognition kaltaisia asioita, jotka tajunnallisesti palautuvat jonnekin hahmon- ja käsitteenmuodostuksen hämärille rajalinjoille, äkkiä riittääkin se, että lätkäistään päälle yleiskäsitteellinen leima.

  Kuitenkin "kulttuurit" ovat keskenään hyvinkin erilaisia juuri symvimpien kognitiivisten perusratkaisujensa puolesta. Ne vaikuttavat ihmisyyden tajunnallisten alkioiden tasolla -- jossain kollektiivisen laumaolennon historiallisessa jatkumossa, jonka jokainen yksilö imee jo äidinmaidossa ja joka on aanut muotonsa jo ennen kuin yksilön psyykeen edes alkaa hahmottua se fokusoiva keskus, jota sanomme sitten "minäksi".

  Asia, jota emme ollenkaan toistaiseksi ymmärrä, on se, ettei kehitysmaiden väestöpaineen msiivinen purkautuminen Eurooppaan tule romauttamaan vanhoja euroopplalaisia valtioita vain taloudellisesti, sosiaalisesti ja terveydellisesti, vaan myös tiedollis-kognitiivisesti. Ja tämän perustavanlaatuisen väistämättömän kognitiivisen romahduksen rinnalla kaikki nykyiset, yliyleistettyihin yleiskäsitteisiin perustuvat ja lähinnä keskiaikaista käsiterealismia edustavat puheet esimerkiksi toiskulttuuristen "naisten kouluttamisesta" puksahtavat käytännössä ihan tyhjää.

  VastaaPoista
 5. Onko realistista toivoa, että muslimit pakotetaan luopumaan perinteistään mm. naisten aseman suhteen? Varsinkin, kun joka vuosi muslimeja tulee/tuodaan maahan tuhansittain ja heidän joukkovoimansa lisääntyy. Ehei, päinvastoin, hallintomme tosiaan tukee tulijoiden kulttuurin ylläpitämistä ja rankaisee suomalaisia jo siitä, että he mainitsevat asian olevan ongelma. Iso osa budjetista menee maahanmuuton kulujen maksamiseen, eikä sitäkään haluta laskea ja saattaa julki. Feministiset marksilaiset ministerimme eivät vahingossakaan puolusta musliminaisten asemaa, vaan pitävät islamia aatteellisena liittolaisenaan.

  Kun ongelmien päälle vedetään aina kiireesti mattoa, ei ole toivoa niiden ratkaisusta. Suomalaiset ovat valtamedian opastamana houkuteltu tuhoamaan oman kulttuurinsa ja maansa. Ainut toivo on, että tulijat järjestävät niin dramaattisen tapahtuman, että Euroopan ohisalot älyävät erota häpeissään. Joka päiväiset ”yksittäistapaukset” eivät ministereitä hetkauta, vaikka toisaalta yksi Irakiin palannut valekuollut ”pakolainen”sai sisäministerimme ekstaasiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nämä ohisalot eivät häpeä ja eivät varmasti eroa vapaaehtoisesti.

   Poista
  2. Iso este maahantuotujen ongelmien ratkaisemiselle on ilmiö nimeltä Tukholma-syndrooma. Suomalaiset ovat panttivankeina omassa maassaan. Kun tulijat ovat valmiita katkaisemaan kaulan vastustajiltaan, eivät laimeat länsimaalaiset halua riskeerata omaa tai omaistensa elämää puhumalla alistettujen ja silvottujen muslimityttöjen puolesta.

   Eivät tulijat ole muuttuneet laimeammiksi uskonsa suhteen maahamme tultuaan, vaan päinvastoin, he kokevat olevansa etulinjassa valtaamassa uutta aluetta islamille. Maaperä sille onkin otollinen, sillä sosialisteille islam on liittolainen, samoin kuin se oli myös kansallissosialisteille. Hitler ihaili muslimien päättäväisyyttä ja mm. suhtautumista sopimuksiin, jotka rikotaan heti, kun on ”voimaannuttu” riittävästi.

   Poista
  3. "Suomalaiset ovat valtamedian opastamana houkuteltu tuhoamaan oman kulttuurinsa ja maansa."

   Eikä vain suomalaiset:

   "Valkoiset punaliberaalit edistävät enemmistönä olevien etnovähemmistöjen moraalista diktatuuria

   Valkoisia on maailman koko väestöstä tällä hetkellä vaivaiset 6 prosenttia. Luku pienenee värillisten väestöräjähdyksen, suunnitelmallisen väestönvaihdoksen ja indoktrinoidun itseinhon seurauksena jatkuvasti. Silti vihamielisen "eliitin" agendaa ajava valtamedia kutsuu värillisen globaalin enemmistön ihmisiä vähemmistön edustajiksi, vaikka väestötilastot kertovat päinvastaista. Toisaalta yleiseksi sylkykupiksi alennetut valkoiset leimataan surutta "etuoikeutetuksi" vähemmistöksi, vaikka rasistinen rasismilainsäädäntö riistää heiltä puolueellisesti oikeuden etniseen itsesäilytykseen ja ylpeyden historiallisesti ansaittuihin saavutuksiin. Valkoisille suodaan vain syyllisyys ja loputon elatusvelvollisuus miljardeille vapaamatkustajille.

   Terveen itsekunnioituksen puute ja sen ohjelmallinen rapauttaminen ovat keskeisiä syitä sille, miksi valkoiset eivät enää kollektiivisesti välitä kohtalostaan. He ovatkin luovuttamassa resurssinsa näennäisen vapaaehtoisesti populaatioille, joille se ei kuulu ja joilta puuttuu sitä paitsi kyky vaalia sitä.

   Yhtenä näkyvimpänä oireena tästä etnomasokismista on globaalia enemmistöä edustavien rotumuukalaisten julkeus käydä haavoitetun titaanin päälle. He ovat haistaneet veren, mutta eivät uskaltaisi silti käydä päälle ilman valkoisten maiden viidettä kolonnaa, joka hegemoniallaan määrittää nykyeurooppalaisten itsetuhoiset arvot. Kun kansallismasokismista tehdään jo lastentarhoissa normi, ei ole ihme, että etuoikeuksia haalivat "vähemmistöt" aloittavat röyhkeän kitinänsä olemattomasta sorrosta nykyaikana. Taikasanana he käyttävät rasismia, josta on tullut pelkkä koodisana valkoisten vastaiselle rasismille.

   Tyyppiesimerkki kaunaisten värillisten pullistelevasta identiteettipolitiikasta on vaatimus tuotemerkkien nimien vaihtamisesta, koska ne jotenkin loukkaavat heidän etnisyyttään so. rotuylpeyttään. Harmittomat ja jopa hyväntahtoiset tuotenimet tulkitaan kieroutuneella logiikalla rasismiksi. Toisin sanoen etniset ammattiloukkaantujat vaativat, miten valkoisten luomien yritysten pitäisi käyttää kieltä kotimaissaan.

   Vastaavasti tiedotusvälineissä vainoharhainen rasismin kyyläys ei herätä minkäänlaisia kriittiisiä puheenvuoroja, mikä kertoo jo omalta osaltaan pelin hengen..."

   Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2020/11/valkoiset-punaliberaalit-edistavat.html

   Kalergi-suunnitelma

   Poista
 6. Ohisalo ja P.Haavisto voisivat käydä opintomatkalla Göteborgissa, jotta Suomessa ei tehtäisi samanlaista virhettä kehitysmaalaisia "hädänalaisia" työllistettäessä "ammattitaitoaan" vastaavaan tehtävään:

  "Göteborgiin haluttiin perustaa kamelikeskus – avustuksia saaneiden yhdistysten toimihenkilöt syytettynä petoksesta",
  https://www.kansalainen.fi/goteborgiin-haluttiin-perustaa-kamelikeskus-avustuksia-saaneiden-yhdistysten-toimihenkilot-syytettyna-petoksesta/

  Kalergi-suunnitelma

  VastaaPoista
 7. Olen jo sen verran kauan seurannut näitä maahanmuutto- ja integraatioasioita, että en usko mihinkään poppakonsteihin.

  Vain määrien pitäminen riittävän pieninä toimii. Jos päästetään kerralla tulemaan sellainen määrä maahanmuuttajia kuin vuonna 2015, ongelmat kasvavat ja kehitys kääntyy nopeasti negatiiviseen suuuntaan.

  Kun tulijat on kerran päästetty rajojen sisäpuolelle, heistä on nykykeinoilla käytännössä mahdotonta päästä eroon. Kun tulija on rajojen sisällä, perheenydistämisautomaatti käynnistyy pian ja tulijoiden määrä moninkertaistuu.

  Ongelmat alkavat muuttua yhä näkyvämmiksi vuosien edetessä eikä ole merkkejä mistään, joka kääntäisi kehityksen suunnan.

  Yasan kaltaiset sekulaarit muslimit ovat ymmärtäneet, että länsimaisessa yhteiskunnassa ei kannata yrittää elää takapajuisen islamin normien mukaan. Valitettavasti olen samaa mieltä Seppo Oikkosen kanssa, että hyvin integroituneilla maahanmuuttajilla voi olla päinvastainen vaikutus eli normimoraali maahanmuuttajayhteisöissä kiristyy.

  Kun ihmiset laajemmin ymmärtävät, että kehityksellä valitettavasti vain yksi suunta eli aina vain huonompaan, jotkut alkavat ajatella, voitaisiinko maahanmuuttovirrat kääntää toiseen suuntaan. Tämä ei valitettavsti onnistu millään hyvillä keinoilla.

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!