perjantai 14. joulukuuta 2018

Ovatko kantaväestön tekemät raiskaukset hyväksyttäviä?

Akatemiatutkija Suvi Keskinen ja professori Päivi Honkatukia asettivat mielipidekirjoituksessaan kolme kysymystä, jotka vaativat vastausta myös - ja etenkin - maahanmuuttokriittisiltä ihmisiltä. Niinpä koin kirjoituksen luettuani tarvetta vastata siihen.

Ensimmäinen kysymys kuului seuraavasti: "eikö ole syytä puuttua seksuaaliseen väkivaltaan ja sitä mahdollistaviin toimintamalleihin verkkoympäristössä kokonaisuudessaan – yhtä lailla silloin, kun sen tekijöinä ovat valtaväestöön kuuluvat miehet?"

Vastaan kysymykseen, että kyllä, seksuaaliseen väkivaltaan pitää puuttua aina kun sellaisesta on viitteitä. Näin myös silloin, kun se tapahtuu verkossa ja tekijä kuuluu valtaväestöön.

Toisessa kysymyksen tutkijakaksikko tiedusteli, että "onko tyttöjen kokema väkivalta vähemmän pöyristyttävää, jos sen tekijä on (valtaväestöön kuuluva) koulun opettaja, urheiluvalmentaja tai poliitikko?"

Tähän kysymykseen vastaan, että ei ole. Itse asiassa opettajan, urheiluvalmentajan tai poliitikon tekemä väkivalta on aivan erityisen pöyristyttävää, koska tällaisilla ihmisillä on erityisasema uhreihinsa. Olisi hienoa, jos tämä näkyisi myös oikeuden päätöksissä.

Kolmas kysymys oli muotoiltu mielenkiintoisesti. Se nimittäin kuului, että "miksi tällöin ei kysytä, edustavatko näiden miesten teot ­sitoutumista suomalaisiin arvoihin ja onko niiden pahuus käsittämätöntä?"

Vastaan kysymykseen, että todennäköisesti siksi, ettei Suomessa liene mitään syytä epäillä tällaitsen tekojen edustavan millään tavalla suomalaisia arvoja tai ettei tekojen pahuus olisi kaikkien mielestä käsittämätöntä. Päinvastoin, suomalaisen tekemänä tällaiset rikokset ovat vieläkin käsittämättömämpiä kuin epätasa-arvoisista kulttuuritaustoista tulevien tekemänä. Mutta siis täsmälleen yhtä tuomittavia.

Epäilen tutkijakaksikon kysymysten juontavan siitä, että tällaisia kysellään silloin kun muunkulttuurinen henkilö on syyllistynyt seksuaalirikoksiin. Jos ja kun näin on, liittyy asiaan nähdäkseni ainakin kaksi huomioon otettavaa seikkaa.

Ensinnäkin Suomessa ei tunneta näitä muita kulttuureita. Siksi kysymykset heidän kulttuureidensa arvoista ja pahuudesta - sekä meikäläisten arvojen omaksumisesta - ovat ymmärrettäviä ja jopa tärkeitä.

Toiseksi tietyistä kulttuureista tulevat ihmiset ovat oleellisesti eurooppalaista kantaväestöä useammin - suhteessa väkimääräänsä - syyllistyneet seksuaalirikoksiin sekä Suomessa että muualla. Lisäksi Oulussa tapahtunut alaikäisen ympärillä pyörinyt kahdeksan miehen raiskausrinki on jotain sellaista, jota Suomessa ei ole aiemmin ollut tai ainakaan uutisoitu.

Sen sijaan muualta tunnetaan vastaavia, ja jopa paljon pahempia maahanmuuttajiin liittyviä seksuaalirikosvyyhtejä. Siksi kutsuinkin aiemmassa kirjoituksessani Oulun tapahtumia pikku-telfordiksi tuhansia tyttöjä hyväkseen käyttäneiden uusbrittiläisen raiskausringin mukaan.

Laajemmassa viitekehyksessä kyse on siitä, että laajamittainen maahanmuutto vieraista kulttuureista on muuttamassa suomalaista yhteiskuntaa nopealla vauhdilla, eikä tälle kehitykselle ole edes suomalaisten merkittävän vähemmistön tukea. Sen sijaan vapaa keskustelu aiheesta on lehtien sensuurilla ja jopa oikeustoimilla tukahdutettu, kuten esimerkiksi Uuden Suomen kansanedustaja Laura Huhtasaarelle langettama kirjoituskielto tai taannoinen Jussi Halla-ahon tuomio osoittavat. Siksi en tarjonnut tätäkään kirjoitusta Helsingin Sanomien julkaistavaksi, koska en uskonut sillä olevan läpimenon mahdollisuuksia.

Lopuksi tahtoisin kysyä Keskiseltä ja Honkatukialta, että miksi he eivät ole osanneet itse vastata kysymyksiinsä, vaan vihjaavat, että Suomessa jotenkin hyväksyttäisiin kantaväestön tekemät seksuaalirikokset. Ja samalla ovat olevinaan ymmärtämättä, mistä maahanmuuttajataustaisten raiskaamiseen liittyvät kysymykset johtuvat.

On nimittäin mahdoton kuvitella, ettei tutkijakaksikko olisi perillä kaikesta siitä, mitä olen edelle kirjoittanut. Tai ellei ole, on heidän syytä perehtyä nykyistä paremmin tutkimusaiheeseensa. Tai ehkäpä vain pyrkiä eroon älyllisestä epärehellisyydestä.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Pitäisi tehdä välikysymys Oulun raiskausringin takia
Tuhannen uhrin pedofiilirinki
96% suomalaisista haluaa rajoittaa EU:n ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa

10 kommenttia:

 1. Oliko se Suvi se 'En pysty hengittää' tyttö?

  VastaaPoista
 2. Sen verran lapsellisia kysymyksiä tutkijaveteraaneilta, että näyttää teiniangsti jääneen päälle. Toisaalta tietysti ymmärrettävää siinä mielessä, että rasismintorjunta on nykyisin elinkeino siinä missä vastaanottoteollisuuskin.
  Näissä on sitä ilmeisen tahatonta komiikkaa, jota useimmat feministiset rasisimintutkijat suoltavat. Merkillistä, miten maahanmuuttajien rikoksia yritetään valkopestä kaikilla mahdollisilla tavoilla.

  VastaaPoista
 3. On kyllä käsittämätöntä tämä ns. "tutkijoiden" harrastama islmin valkopesu. Kyllä ne kulttuuriset erot näkyvät siinä, että Koraanin ja sharialain mukaan raiskaaminen on tiettyjen olosuhteiden vallitessa täysin sallittua. Suomalaisen kulttuurin mukaan se ei ole sallittua koskaan eikä missään.

  En voi uskoa, että nämä tutkijatyttöset eivät tiedä asian oikeaa laitaa eli he valehtelevat tutkijan roolissaan täysin häpeilemättä. Tai sitten he vain ovat uskomattoman epäpäteviä.

  VastaaPoista
 4. Sosiaalisesti sitoville kulttuureille ominainen ryhmäkäyttäytyminen, -sidonnaisuus ja -vahvistautuminen on se tekijä, jota eurooppalais-länsimaisen kulttuuripiirin rikollisuudessa ei esiinny. Tiedän esimerkiksi suomalaisesta kirjallisuudesta yhden teoksen, jossa on kuvattu kahden pojan yhdessä tekemä raiskaus. (Mika Waltari: Jokin ihmisessä. Mutta siinäkin toinen poika vain pitää vahtia edes ymmärtämättä mitä toinen kiinniotetun tytön kanssa tekee.)

  Voidaan korkeintaan puhua hyvin erityisissä psyykkisesti taannuttavissa oloissa harrastetusta seksuaalisesta häpäisemisestä, jollaiseen esimerkiksi sotarintamilla saatettiin syyllistyä kuolleiden vihollisten ruumiita häpäistäessä.

  Mitään arkielämässä esiintyvää ryhmävahvistautumiseen perustuvaa seksuaalirikostyyppiä historiallisella uudella ajalla ei eurooppalaisen individualismin maailmassa ole tyypillisenä esiintynyt.

  Kuten kaikki "ihmisyys" on aina kulttuurista ihmisyyttä, samoin rikollisuus on aina kulttuurista rikollisuutta. Sorrumme aina perustavanlaatuiseen virheeseen, kun käsittelemme eriperusteisten kulttuurien rikollisuutta samoilla käsitteillä kuin omaa rikollisuuttamme.

  Jos sosiaalista sitovuutta erityisesti sisältävien ilmiöiden vertailua vahvaan "mekaaniseen" (Durkheim) normimoraaliin ja "orgaaniseen" omantunnonetiikkaan perustuvien kulttuurien välillä tehdään, joukkoraiskaamista vastaava ilmiö oman kulttuurimme piirissä ei suinkaan ole "suomalainen joukkoraiskaus", vaan lähinnä se merkillinen kollektiivinen ihailu, jota joskus naissukupuolen taholta erilaisia väkivaltarikollisia kohtaan voidaan osoittaa. Vankiloihin tulvii fanipostia joukkosurmaajille.

  Väkivallan sukupuolittuneessa ihailussa vaikuttavat seksuaaliset vetovoimatekijät. jotka ovat uskoakseni myös kaiken vieraskulttuurisen ihannoinnin takana yleisemminkin. Seksuaalisuus perustuu nimenomaan erilaisuuteen -- erilaisuuteen sukupuolten välillä, erilaisuuteen ominaisuuksien välillä, erilaisuuteen jonkin fundamentaalisen ihmisyyden perustekijän välillä.

  Mutta aihe on tabu, jonka ympärille on kehittynyt ihan äärimmäisiä käsitteellisiä väistöliikkeitä. Ihmistieteet ja -tieto operoivat suunnattomalla määrällä epäselviä yleiskäsitteitä, ja kaikki mikä tällaisen "tiedon" varassa konstruoidaan on lähinnä skolastista käsiterealismia.

  Yleiskäsitteet noituvat ymmärryksemme, kuten Wittgenstein sanoi. Puhumme esimerkiksi "maahanmuutosta" ja "turvapaikoista", vaikka se ilmiö minkä alkuvaihetta nyt olemme todistamassa, on nimenomaan "kansainvaellus".

  Täysin eriperusteisten kulttuurien kohtaamisongelmat ja väistämättömästi eurooppalaisissa yhteiskunnissa nousevat kulttuuriset "maskuliiniset" hylkimisreaktiot yritämme nekin käsitellä ja ratkaista ylimitoitetuila yleiskäsitteillä. "Ihmisarvo- ja -oikeusideologiat" perustuvat eräänlaiseen "yli-ihmisyyteen", ihmiskuvaan joka on muotoiltu ylihistoriallisilla, ylikulttuurisilla, ylikansallisilla ja yliyhteisöllisillä yleiskäsitteillä.

  Valitettavasti ihmistieteilijämme eivät ole kykeneviä edes kohtaamaan ja käsitteellistämään todellisia ongelmia, vaan ryhmittyvät osaksi niitä rintamia jotka mieluummin valitsevat itsepetoksen, tiukentuvat sensuurin ja mielipide-inkvisition linjan kuin katsovat peiliin ja korjaavat harhaiset lähtökohta-oletuksensa.

  VastaaPoista
 5. Tutkijatantit yrittävät valkopestä ruskeanaamaisia raiskaajia, jotka on tänne päästetty politiikkojen lepsuuden vuoksi. Suomalaisten rikoksille ei mahda mitään, koska heitä ei voi ennakoivasti - eikä muutenkaan - lähettää maasta pois.

  VastaaPoista
 6. Virus näyttää saavuttaneen Suomenkin:

  "Suomalaiset keltaliivit osoittavat mieltä eduskuntatalon edessä
  Tulevana maanantaina, eli 17. joulukuuta suomalaiset keltaliivit kokoontuvat eduskuntatalon edessä.",
  https://mvlehti.net/2018/12/13/suomalaiset-keltaliivit-osoittavat-mielta-eduskuntatalon-edessa/

  Minkähänlaista rokotetta Brysseliä kumartava nukkehallituksemme aikoo käyttää pahemman tartunnan ehkäisemiseksi?

  Kalergi-suunnitelma

  VastaaPoista
 7. Minusta on yrityksistä huolimatta, syytä pitää esille islminuskoisista kehitysmaista tulleiden raakuudet kuten tämäkin esimerkki näyttää:

  Iltalehti 22.11.

  "Kuusi miestä raiskasi 15-vuotiasta neljän päivän ajan Saksassa"
  Päätekijä houkutteli tytön asuntoon Münchenissä.

  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/8b62c4e8-0f9a-475b-81bd-c9f55103fbf6

  Artikkelista poimittua:

  Saksaa järkyttää jälleen uusi joukkoraiskaus, jonka uhrina on 15-vuotias tyttö. Tekijöitä on kuusi, ja he ovat kaikki afganistanilaisia.
  --------------------
  Tämänpäivän uutinen:

  "Kolme naista vakavasti haavoittunut puukotuksissa Nürnbergissä"
  Saksan poliisin mukaan tekijä voi olla kaikissa tapauksissa sama.

  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/08a4c383-5488-4767-8678-5f3d341b2e38

  VastaaPoista
 8. IL tänään:

  "IL selvitti: Irakilaisten osuus peräti 12 prosenttia Suomessa vuonna 2017 tehdyistä raiskauksista"

  Poliisin ja Tilastokeskuksen tilastot kertovat, että tietoon tulleista raiskauksista peräti 30 prosenttia on ulkomaalaisten tekemiä.
  Irakin lisäksi maana korostuu Afganistan.

  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c2640498-3233-4d76-b2ef-af2fc9d0d473

  VastaaPoista
 9. Tutkijakaksikko voisi vaikka hakea apurahaa EU:lta ja lähteä tutkimaan naisen asemaa Afganistanistanissa. Jos uskaltavat.
  Expressenissä on meneillään artikkelisarja, jonka on kirjoittanut rohkea Magda Gad. Reportteri asuu siellä ja tapaa naisia ja lapsia ja kirjoittaa heidän elämästään. Artikkelisarja on maksullinen. Tästä on kirjoitettu jo aikaisemminkin. Onko kukaan välittänyt?

  https://www.expressen.se/premium/nyheter/-han-kastade-syra-pa-mig-nar-jag-ville-flytta-hem-till-mamma/

  Mikä on tämän karmean käyttäytymisen takana? Uskonto? Huumeet?

  /EE

  VastaaPoista
 10. Tietysti jokainen raiskaus on liikaa tekijästä riippumatta mutta jos kuitenkin varaudutaan pahimpaan - tavalla tai toisella?
  Taustaksi keskusteluun voi katsoa tämän artikkelin ja graafin väestöennusteesta:

  "Kaksi kuvaa kertoo, miksi Afrikan väestönkehitys on yksi Euroopan suurimmista haasteista – Mykkänen luvuista: ”Dramaattisia”

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005931738.html

  Artikkelista poimittua:

  Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) kuvailee lukuja Afrikan väestönkehityksestä ”dramaattisiksi”.

  Pew Research Centerin mukaan jopa puolet useamman Saharan eteläpuoleisen Afrikan maan asukkaista muuttaisi jo tällä hetkellä ulkomaille, jos saisi siihen mahdollisuuden.

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!