keskiviikko 27. maaliskuuta 2019

Sananvapauden kuoppa syveni jälleen

Sananvapaus on yksi niistä asioista, jotka on turvattu Suomen perustuslaissa. Tarkalleen ottaen siellä sanotaan, että "jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia."

Perustuslaista huolimatta Suomeen on viime vuosina syntynyt tapa, jossa ihmiset menettävät työpaikkojaan käytettyään sananvapautta siten, ettei se ole miellyttänyt työnantajaa. Viimeisin esimerkki tästä on vanha kommunisti ja laulaja Kari Peitsamo, joka Iltalehden mukaan poistettiin hämeenlinnalaisen Amy-rockin esiintyjälistalta ääneen sanomansa mielipiteen takia.

Asiaa ei myöskään peitelty, sillä festivaalia järjestävän Amy ry:n hallitus antoi lausunnon, jonka mukaan "Ämy ry on täten päättänyt perua Kari Peitsamon esiintymisen kesän 2019 Ämyrockissa. Kari Peitsamon viimeaikainen mielipiteiden ilmaisu julkisuudessa on aiheuttanut keskustelua siitä, onko vahvaan eettiseen arvomaailmaan perustuvan festivaalin ohjelmistossa sijaa rajoja kiinni vaativalle artistille."

Toki festivaalin järjestäjällä on oikeus palkata kenet haluaa. Mutta on mielenkiintoista, että ääneen lausuttu mielipide tunnutaan suomalaisessa yhteiskunnassa hyväksyttävän poisvalinnan perusteluksi silmiä räpäyttämättä. Siis ihmisen ansaintamahdollisuuksien heikentäminen mielipiteen takia. Siis ei esimerkiksi laittomuuden, solvauksen tai kansankiihottamisen perusteella vaan ihan laillisen poliittisluonteisen mielipiteen takia.

Aiempia samankaltaisia tapauksia olen käsitellyt otsikon "Suomalaisen sananvapauden kriisi syvenee" alla. Peitsamon tapaus näyttäisi syventävän tuota kuoppaa entisestään.

Jäljelle jääkin enää oikeastaan kysymys siitä, kuinka syvään kuoppaan suomalaisten sananvapaus ja osa perustuslaistamme lopulta haudataankaan. Ja mitä siitä seuraa meille suomalaisille kun huomioidaan sananvapauden asteen ja erilaisten yhteiskuntien mädännäisyyden välinen vahva korrelaatio, joka viittaa vahvasti siihen, että näiden asioiden välillä olisi myös syy-seuraussuhde.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Seinäjoen arabikevät ja sananvapauden tukahduttaminen
Kirjailijan helvettiin-toivotukset päätyivät lehden sivuille
Suomalaisen sananvapauden kriisi syvenee

8 kommenttia:

 1. Sananvapauden puolesta huutavat monet, mutta tragedia syntyy siitä, ettei Vapauden Jumala hoida hommiaan, vaan ihmisten pitäisi ihan itse omassa keskuudessaan pitää huolta siitä että yhteiskunnissa kaikki mielipidesuunnat saisivat mahdollisuuden tulla esiin ja vaikuttaa. Siis että demokraattiselle mielipiteen muodostukselle välttämätön yhteiskunnallinen läpinäkyvyys toteutuisi.

  Tällaisissa yhteisöjä -- yhteisövoimia, yhteisöominaisuuksia ja yhteisöilmiöitä -- koskevissa kysymyksissä olemme tätä nykyä aika heikoilla. Sananvapauttakin toitotetaan ikään kuin yksilöoikeutena tajuamtta, että kyse on enemmänkin hyvän yhteisön ominaisuuksista.

  Niinpä me omista tunnustuksellisista lähtökohdistamme esimerkiksi vaadimme että sille-ja-sille opilliselle ismille on saatava julkisuutta, tai päinvastoin, sille-ja-sille ideologialle ei saa antaa mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan. Ja ilmeisestikin ihan tosissamme uskomme, että juuri ikiomaa ismimme uhkaa tietty sille vastakkainen ismi, joka siis on hävitettävä maailmasta.

  Kaikki ismit ovat kuitenkin puolikkaita totuuksia, ja kaikki ideologinen ajattelu muodostuu nimenomaan vastakohdista, teeseistä ja vastateeseistä. On tarpeen pitää julkisella pinnalla kumpiakin, muuten kriittinen ajattelu huuhdotaan pois käsitepinnoilta ja haudataan jonnekin alitajuntaan, jossa se tekee tuhojaan.

  Ja nuo alitajunnan tuhot -- torjunta ja tabut -- ovat sitten niitä voimia, jotka lopulta romauttavat väkisin yhden ideologian käsitteillä ylläpidetyt yhteiskunnat. Ja siinä on siis kysymys ihan perustavanlaatuisista yhteisöilmiöistä, jotka ovat ihmisen historiassa kymmeniä tai satoja tuhansia vuosia vanhoja ja jotka eivät mitenkään liity mihinkään nimenomaiseen oman aikamme opilliseen ismitotuuteen.

  Yhteisövoimat, yhteisöominaisuudet ja yhteisöilmiöt ovat meille lajityypillisiä tekijöitä, aatteelliset ja tiedolliset opit ja ideologiat ovat historiallisesti ottaen päiväperhosia.

  Jos ymmärtäisimme edes sen, että yhteiskunnan taantuminen -- vajoaminen totalitarismiin, automotoriseen tilaan jossa asiat alkavat tapahtua ilman että mikään yksilöllinen äly, tieto, tahto, vapaus tai vastuu enää vaikuttaa -- voi todella käytännössä tapahtua ihan minkänimisen aatteellisen tai tiedollisen ismin ajatuskulisseissa. Että taantuminen totalitaruismiin voi siis ihan esteettä tapahtua myös esimerkiksi "punavihreiden ihmisarvo- ja -oikeusideologioiden" nimissä.

  ""Totalitarismi on yhteisöilmiö, ja yhteiskunnat voivat vajota taantumaan ihan minkä tahansa poliittisen ideologian tai tiedollis-opillisen sisällön nimissä. Tai, siis, eisuinkaan minkä tahansa opin nimissä, vaan taantumamekanismien mukaisesti juuri sen nimenomaisen tunnustuksen nimissä,joka omaa yhteisen auktorisoinnin, toimii "yleistyneen suuren Toisen" roolissa ja nauttii "poliittisen korrektiuden" suomaa ja suojaamaa koskemattomuutta. -- Viimekädessä kansallisvaltioiden sisäiset kriisiytymiset aiheuttivat viime vuosisadalla kaksi maailmansotaa. Kun eurooppalaiset kansallisvaltiot massamittaisten kansainvaellusten seurauksena tulevalla vuosisadalla kriisiytyvät ja sisäisesti hajoavat -- sosiaalisesti, taloudellisesti, terveydellisesti, ja, mikä meille on mahdotonta ymmärtää, myös tiedollis-kognitiivisesti, ja kun kulttuurisen hylkimisreaktiot puolin ja toisin räjäyttävät sosiaaliset häiriöt, totalitarismiin tullaan ajautumaan "punavihreän ihmisarvo- ja -oikeusideologian" nimissä."" -- ("Vallan kaikkiallisuudesta ja Tajunnallisista alkioista")

  VastaaPoista
 2. Kyllä nykyiseen punavihreään hyvyys- ja ihmisoikeusideologiaan sisältyy vahvoja piirteitä, jotka myötävaikuttavat juuri nähdyn kaltaiseen sensurointiin.

  Kun ideologia muuttuu uskonnon kaltaiseksi, eli sen perusaksioomia ei saa asettaa kyseenalaiseksi, se pyrkii käytännössä viemään liikkumatilan kilpailevilta ideologioilta.

  Punavihreään ideologiaan sisältyy paljon elementtejä, joiden kyseenalaistaminen johtaa "kirkonkiroukseen" eli yhteisöstä poissulkemiseen. Nämä elementit on kanonisoitu epämääräisiin termeihin kuten "jakamaton ihmisarvo", "tasa-arvo" jne.

  Näiden takana on joukko oletuksia, joiden varassa nämä käsitteet lepäävät. Nämä oletukset eivät välttämättä kestä lähempää tarkastelua.

  Näiden perusaksioomien kyseenalaistaminen johtaa ulossulkemiseen, kuten Peitsamon tapauksessa. Ulossulkemisen tarkoituksena on pitää omat ruodussa siten, että nämä eivät alkaisi esittää ikäviä kysymyksiä opin perustotuuksista.

  Toisaalta punavihreä totuusideologia naamioi sensurointinsa hyveellisen liturgian taakse ja usein ulkoistaa sen yksityisille toimijoille, jolloin varsinaiset sensorit voivat pestä kätensä asiasta. Ilmiannot tapahtuvat myös salassa eli ainakin jollain tasolla punavihreän totuusideologian edustajat häpeävät tekemisiään ja tietävät tekevänsä väärin.

  Kristinusko on länsimaista jo kuollut ja korvautumassa punavihreän totuusideologian kaltaisilla poliittisuskonnollisilla hybrideillä. Atomistinen yksilökeskeisyys ja konsumerismi eivät riitä ihmisille, jotka etsivät elämälleen merkitystä. Nähtäväksi jää, ehtiikö punavihreä totuusideologia koskaan kehittyä oikeaksi uskonnoksi vai romahtaako se kuten sitä edeltäneet uskonnon kaltaiset ideologiat.

  Jos minulta kysyttäisiin, valitsisin mieluummin sen vanhan uskonnon.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Kristinusko on länsimaista jo kuollut ja korvautumassa punavihreän totuusideologian kaltaisilla poliittisuskonnollisilla hybrideillä."

   Jäljet johtavat sylttytehtaalle: neuvosto-bolsevikkien toimeksiantoon Frankfurtin yliopiston kommunisti-sosiologeille läntisten maiden kypsyttämiseksi kommunismiin mädättämällä ne sisältäpäin:

   "Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon", http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

   Viher- ja muut kommunistit soveltavat noita oppeja kulttuurimarxisteina ja ovat dominoivassa asemassa valtaVALEmediassa toimittajina suoltamassa perversio-propagandaansa kaiken kansan tajuntaan.

   Samaa saastaa vuodatetaan kouluissa lasten tajuntaan KANSATTOMAN ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen alaisen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistamina, ks.
   "Kouluista tehtiin poliittisia aivopesukeskuksia – ketkä ovat syyllisiä?", http://www.magneettimedia.com/kouluista-tehtiin-poliittisia-aivopesukeskuksia-ketka-ovat-syyllisia/

   Koulujen ohjeistajina saaneet sanansa kuuluviin myös kovaäänisesti räyhäävät feministit ja näiden haaraosasto SETA seksuaaliperververtikkoineen. - Feminismihän oli alunperin USA:n kommunistipuolueen luomus epävakauttamaan läntisiä yhteiskuntia.

   Ks. myös "”Totuuden henki johda sinä meitä…harhaan!” eli kuinka kulttuurimarxismin henki täytti valtionkirkon", https://sarastuslehti.com/2013/02/07/totuuden-henki-johda-sina-meita-harhaan-eli-kuinka-kulttuurimarxismin-henki-taytti-valtionkirkon/

   Kalergi-suunnitelma

   Poista
 3. "Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai olettamukseen.

  Yhdenvertaisuuslaki kieltää myös henkilön asettamisen muita epäedullisempaan asemaan. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä."
  Eikö tässä ole kyseessä selvä yhdenvertaisuuslain rikkominen ? Ämy ry ilmoittaa aivan avoimesti, että Peitsamo laitettiin ulos hänen mielipiteensä vuoksi. Maallikon järjellä Peitsamolla näyttäisi olevan perusteet tehdä ainakin tutkintapyyntö asiasta.

  VastaaPoista
 4. Ei sananvapauden kuoppa tullut syvemmäksi vaan totalitaarisuuden vuori nousi korkeammaksi.

  Ei Peitsamon sananvapautta kiistetty, ainoastaan hänen elinkeinonsa ja ammatinharjoittamisensa kimppuun käytiin. Tapahtumajärjestäjä säikähti niin, että taipui näiden tämän ajan ruseapaitojen/mustapaitojen edessä. Menetelmä on tuttu käytännöllisesti katsoen kaikkien totalitaaristen järjestelmien synnytysajoilta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Britti-patriootti David Noakes: "Expose the EU dictatorship and its police state", https://eutruth.org.uk/
   *

   "Former Soviet Dissident Warns For EU Dictatorship

   2006-02-27 21:13
   Vladimir Bukovksy, the 63-year old former Soviet dissident, fears that the European Union is on its way to becoming another Soviet Union. In a speech he delivered in Brussels last week Mr Bukovsky called the EU a “monster” that must be destroyed, the sooner the better, before it develops into a fullfledged totalitarian state.
   Mr Bukovsky paid a visit to the European Parliament on Thursday at the invitation of Fidesz, the Hungarian Civic Forum..."

   Koko artikkeli: https://www.brusselsjournal.com/node/865
   *

   "Suhteellisuutta maahanmuuttoon: luonnolla on kantokykynsä ja kanta-asukkailla sietokykynsä.
   Kaikella on rajansa, paitsi Suomen päättömillä päättäjillä..."

   https://mvlehti.net/2019/03/26/suhteellisuutta-maahanmuuttoon-luonnolla-on-kantokykynsa-ja-kanta-asukkailla-sietokykynsa/

   Kalergi-suunnitelma

   Poista
 5. There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech

  - Idi Amin

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!