torstai 18. toukokuuta 2017

Muslimien parissa esiintyvän mielenvikaisuuden syyt tulisi selvittää

Yle teki mielenkiintoisen jutun islamin opetuksesta Suomessa. Sen mukaan se ei ole tunnustuksellista, eikä pyri kasvattamaan oppilaista "hyviä muslimeita". Jos asia on näin, niin hyvä.

Itse kiinnitin huomiota yhdeksäsluokkalaisen muslimin kommenttiin terrorismin ja islamin suhteesta. Kopioin sen myös arvoisan lukijani nähtäväksi seuraavaan.

"Jos sanoo ´terroristi´, niin ensimmäinen asia mitä tulee mieleen, on islamilainen terroristi. Se (islam) on ikään kuin syy siihen terrorismiin. Eikä vaikka se, että sillä on mielenterveysongelmia, se on yksinäinen, tai sillä on kostonhalua, ei. Vaan siksi, koska se on muslimi."

Oppilaan huomautus tarjoaa hyvän lähtökohdan maahanmuuttoon liittyvien ongelmien pohdintaan. Siksi sitä on syytä käsitellä myös tässä, koska tämän blogin yhdeksi kestoteemaksi on muodostunut islamilainen maahanmuutto ja sen seuraukset länsimaissa.

Lienee selvää, että jokainen terroristi on mielenvikainen. Näin myös siinä tapauksessa, että kyseessä on kostonhaluinen ihminen tai hänen motiivinsa on uskonnollinen fanatismi. Mielenvikaisia ovat lähtökohtaisesti myös seksuaalisen ja muun vakavan väkivallan tekijät.

Koska islamilainen maahanmuutto on kiistatta lisännyt terrorismin määrää Euroopassa, tulemme siihen loogiseen johtopäätökseen, että länteen muuttaneiden muslimien joukossa on paljon mielenvikaisia. Lisäksi on selvää, että koska länsimaissa terroritekoja tehneet muslimit ovat pääsääntöisesti toisen polven maahanmuuttajia, esiintyy myös länsimaissa syntyneiden maahanmuuttajataustaustaisten joukossa kantaväestöä enemmän terrorismiin johtavaa mielenvikaisuutta.

Varsinaisen terrorismin lisäksi muslimien piirissä näyttäisi siis esiintyvän mös seksuaalista ja muuhun väkivaltaan liittyvää mielenvikaisuutta. Tarkoitan tietenkin muslimien yliedustusta näissä rikollisuuden lajeissa.

Ensimmäinen edelle kirjoitetun perusteella esille nouseva kysymys koskee maahanmuuttajien parissa yleisen mielenvikaisuuden laatua. Johtuuko sen korkea esiintymissfrekvenssi toisessa sukupolvessa geneettisestä vai kulttuurisesta periytyvyydestä?

Käytännössä meillä ei ole tällä hetkellä tähän ongelmaan tieteellisesti pätevää vastausta, vaikka sellainen olisi äärettömän tärkeää maahanmuuttopolitiikan kannalta. Pikemminkin tällaisten asioiden tutkiminen on aiheena tabu, vaikka ihmisryhmien väliset erot sairauksissa ovatkin juuri nyt kuuma tutkimuksen aihe (esimerkki), eikä sille luultavasti olisi saatavissa edes rahoitusta mistään perinteisestä tieteen rahoituslähteestä.

Aiheen peitteleminen tai vältteleminen ei kuitenkaan poista itse ongelmaa. Eikä muuta sitä tosiasiaa, että tutkimuksen kautta se voitaisiin saada pois päiväjärjestyksestä samalla tavalla kuin moni muukin asia.

Jos kyseessä on tulijaväestön geneettinen erityisominaisuus, se voitaisiin periytymismekanismista riippuen mahdollisesti tunnistaa jonkinlaisella geenitestillä tulijaväestöstä ja estää näin mielenvikaisuutta aiheuttavien geenien virta länsimaihin. Ellei geenitesti olisi mahdollinen, saattaisi jonkinlainen fenotyyppinenkin testi avata ainakin joissain periytymismekanismien tapauksissa kohtuullisen luotettavan tunnistamismahdollisuuden.

Ellei yksittäisistä tulijoista voitaisi tunnistaa mielenterveysongelmiin johtavia geenejä, voitaisiin mielenterveysongelmien puhkeaminen mahdollisesti ehkäistä lääkityksen tai muun terapian keinoin. Tässä on kuitenkin muistettava, että matka tieteellisestä löydöksestä toimivaan lääketerapiaan kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Mahdollinen lääke ei siten ratkaisisi juuri nyt akuuttia muslimimaahanmuuttajien mielenterveysongelmaa. Siten on selvä, että ainakin aluksi tulisi maahanmuutto väkivaltageenejä sisältävistä väestöryhmistä rajoittaa ehdottomaan minimiin tai mieluummin lopettaa yhteiskunnan turvallisuuden säilyttämiseksi.

Jos kyseessä ei ole geneettisesti periytyvä väkivaltaisuus vaan käsillä on kulttuurinen ongelma, ei tarvittaisi muslimien maahantulon rajoittamista aivan minimiin, vaan ratkaisu voitaisiin löytää myös tehokkaasta puuttumisesta tulijoiden kulttuuriin. Tämä palauttaa meidät islamin äärelle: onko uskonnolla osuutensa muslimien piirissä yleiseen väkivaltaan johtavaan mielenterveysongelmaan, vai onko taustalla muita kulttuurisia piirteitä?

Oli kyse kummasta tahansa, jää vastattavaksi kysymys siitä, miten ongelman aiheuttavaan kulttuuripiirrettä tulisi muuttaa, jotta väkivaltaisuuteen johtava mielenterveysongelma katoaisi maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä parista. Ja miten mahdollinen ratkaisu saataisiin viedyksi läpi nyt täysin kritiikittömästi muslimimaahanmuuttoon suhtautuvan lehdistön ja poliittisen päätöksentekokoneiston vastustuksesta huolimatta.

Joka tapauksessa on selvää, että niin kauan kun meillä ei ole tieteellisesti luotettavaa tietoa Lähi- ja Keski-Aasiasta sekä Pohjois-Afrikasta tulevien muslimimaahanmuuttajien parissa yleisesti esiintyvistä väkivaltaan johtavista mielenterveysongelmista, on maahanmuuton tiukka rajoittaminen perusteltua. Koska maahamme on kuitenkin jo nyt muodostunut suuri - ja ilman maahanmuuttoakin - tulevaisuudessa kasvava muslimivähemmistö, tulisi tieteen keinoin selvittää luotettavasti heidän väkivaltaan johtavien mielenterveysongelmiensa syyt sekä mahdolliset hoitokeinot.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Veret seisauttavia seksuaalirikostilastoja
Orlandon opetukset ja islam
Terroristien kuva paljastaa seuraavan sukupolven terroristien isät ja äidit


21 kommenttia:

 1. Hyvin johdettu päätelmäketju, hehheh. :)

  Ei mulla muuta (järkevää) lisättävää/kommenttia...

  Setarkos

  VastaaPoista
 2. https://archive.is/zWtsC

  Onhan näitä muualla alettu jo tutkia.

  VastaaPoista
 3. Jos tilanne kulttuurissa on se, että mennään naimisiin lähinnä sovittujen avioliittojen kautta ja ne toteutuvat liian läheisten sukulaisten kesken, niin kyllä siinä on riski geeniperimän heikkenemiseen.

  Tätä "mielenvikaisuutta" saattaa kuitenkin muslimien keskuudessa eniten aiheuttaa imaamien saarna, uskollinen opetus, jos se keskittyy islamin vallan lisäämiseen eri väkivallan keinoin.

  Ei länsimailla ole keinoja tämän mahdollisen vihasaarnan kontrollointiin joten se jatkuu ja laajenee niin kauan kuin sen annetaan tapahtua esim. Euroopassa.

  Jos kuuntelee päivästä toiseen saarnaa, jossa julistetaan oikeaksi valehtelu uskonasian edistämiseksi tai vääräuskoisten tappaminen, on selvää, että kuulijat saadaan manipuloitua ja kehittyy "mielenvikaisia" henkilöitä.

  Toisaalta, ovatko terroristit sittenkään mielenvikaisia vai onko kysymys siitä, että toteutetaan sitä mihin ihminen on opetettu?

  Kaikkihan me teemme asioita mihin meidät on opetettu!

  VastaaPoista
 4. Mainio kirjoitus, oikein nauratti kun ajattelin että voisikohan tuosta joku vetää herneen nenään.. erityisesti kun mainitaan geneettiset ominaisuudet.
  Mutta ei kai sentään kukaan niin hullu ole, että terroristien mainetta yrittäisi puhdistaa. Paitsi tietenkin, jos on itsekin samanlainen hullu.

  Olen ihan samaa mieltä, ovathan ne kaikki terroristit mielenvikaisia, ei ole tervettä heidän toimintansa eikä ajatusmaailmansa. Ja heidän mielisairautensa on varmasti hyvin huonosti parantuvaa laatua.

  Tuli Halla-ahon tuomittu kirjoitus mieleen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Toki Halla-ahon kirjoitus oli kirjoitettu provosointimielessä. Tämä ei ollut, vaan toin esille nähdäkseni todellisen ongelman ja esitin, että sille olisi löydettävä ja jopa löydettävissä ratkaisu. Tämä olisi myös kaikkien muslimien etu.

   En myöskään yrittänyt sanoa, että kaikki muslimit ovat mielenvikaisia, eivät tietenkään ole. Mutta jos ja kun hyväksytään terrorismi tai seksuaaliväkivalta mielenvioksi, on kiistämätöntä, että niitä esiintyy huolestuttavan paljon juuri muslimiperheissä.

   Poista
 5. Islamin uskontoa paremmin tuntevat kirjoittavat poliittisen islamin olemassaolosta.
  Eri kirjoituksista olen ymmärtänyt, että tätä julistetaan nimenomaan saarnaajien toimesta esim. moskeijoissa.

  Jos näin on, on selvää, että iso, hieno ja juhlallisen oloinen ympäristö antaa poliittisen uskonnon julistamiselle otollisen maaperän.
  Tämän mahdollisuuden karsiminen tulisi myös huomioida etsittäessä ratkaisua ongelmaan.

  VastaaPoista
 6. Tina Magaard teki tutkimusryhmänsä kanssa vertailevan tutkimuksen uskonnoista, ja päätyi tulokseen, että islamin tekstit erottuvat merkittävästi muista uskonnoista kehottaessaan väkivaltaan ja hyökkäykseen muiden uskontojen kannattajia kohtaan. Islamista löytyy myös suoria kehotuksia terroriin. Tutkimusta täydensi 45 000 ihmistä käsittävä syvähaastattelu, mikä osoittaa, että islam on maailmassa ainoa uskonto, jonka kannattajasta tulee sitä väkivaltaisemoi mitä uskonnollisempi hän on.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä Magaardin tekemä tutkimus onkin aiheellista muistaa, jotta voi tarvittaessa viitata siihen.
   Hyvä että toit esille!

   Poista
 7. Kun vauva syntyy perheeseen, hän saa sen uskonnon mikä on hänen vanhemmillaan.
  Vauva ei siis itse sitä valitse vaan se on ennalta määrätty.

  Ainakin Suomessa on mahdollisuus kirkosta eroamiseen jos ei katso uskonasioiden olevan itselleen oleellisia.

  Tällä hetkellä islamissa ei ole eroamisen mahdollisuutta vaan vauvasta lähtien olet lopun ikäsi muslimi ja sinun on elettävä koko elämäsi uskonnon määräysten mukaan.

  Jos jätät islamin uskon, uskonsisaret ovat oikeutettuja tappamaan sinut uskonnon oppien mukaan.

  Minun vakaumukseni mukaan ihmisella pitäisi aikuisena olla vapaus valita omat asiansa - myös uskonnon - ilman pelkoa tulla tapetuksi.

  Tältäkin osin islam osoittaa olevansa pakottava uskonto mikä on huono asia.

  Ei siis ihme että mielenvikaisuus lisääntyy kun asiassa jos toisessa on jokin pakottava määräys.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Totta tosiaan, voi elää normaalia elämää ilman uskonnon kahleita tai isän määräämää aviopuolisoa.
   Aviopuolisokin pitää saada itse valita eikä elää pakotetussa avioliitossa koko elämänsä.

   Poista
  2. Toki kaikki muslimit eivät noudata tiukkaa tulkintaa. Siten jopa muslimiksi syntyneen tyttölapsen on aikuistuttuaan mahdollista avioitua toisuskoisen tai vaikka uskonnottoman miehen tai vaikka naisen) kanssa.

   Poista
 8. Mikähän näiden tyttöjen mielenterveyttä(?) on häirinnyt?

  "Alaikäiset tytöt suunnittelivat hyökkäystä kouluun? Juttu syyttäjälle"

  https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/221176-tyttojen-epaillaan-suunnitelleen-hyokkaysta-kouluun-juttu-syyttajalle

  VastaaPoista
 9. Mitä järkeä on opettaa lapsia aineessa, jolla lapsista ei haluta hyviä? Voisiko meillä olla esimerkiksi vaikkapa sellainen olympiavalmennus, jonka valmentajat sanoisivat, ettei me haluta ihmisestä olympiavoittajaa? Sama pätee kaikkiin muihinkin kouluaineisiin; Jos lapsien haluta oppivan hyvää englantia, niin miksi sitä opetetaan? Jne.

  VastaaPoista
 10. Professori kirjoitti:
  "Itse kiinnitin huomiota yhdeksäsluokkalaisen muslimin kommenttiin terrorismin ja islamin suhteesta.
  Kopioin sen myös arvoisan lukijani nähtäväksi seuraavaan."

  "Jos sanoo ´terroristi´, niin ensimmäinen asia mitä tulee mieleen, on islamilainen terroristi. Se (islam) on ikään kuin syy siihen terrorismiin."

  siis hetkinen! Se (islam) on ikään kuin syy siihen terrorismiin.

  Ehkä se onkin näin kuin yhdeksäsluokkalainen muslimi sanoi?

  Islamissa on kaksi pääsuuntaa, sunnalaisuus ja shiialaisuus.
  Sunnalaisuus on islamin suurin suuntaus. Se on eräänlainen sateenvarjo-liike, joka kattaa yli 90 prosenttia maailman yli miljardista muslimista. Shiialaisuus on islamin toiseksi suurin suuntaus sunnalaisuuden jälkeen. Shiialaisia on nykyään kaikista maailman muslimeista alle 13 prosenttia.

  Määrävälein tulee uutisia pommi-iskuista ja itsemurhaiskuista maailmalta.
  Niitä tapahtuu myös islam-enemmistöisissä maissa ja ovat uutisten mukaan hyvinkin raakoja.
  "rauhanuskonnon" sivuilla oleva laskuri kertoo 30821 islamistisesta terroriteosta tämän päivän saldona 11.9.2001 teon jälkeen.

  Olen siinä uskossa, että sunnalaiset pitävät shiialaisia vääräuskoisina ja päinvastoin.
  Samoin molempien joukossa on näkemystä, että kaikki muut, esim. länsimaalaiset, ovat vääräuskoisia.

  Mitä kyseinen uskonto sitten opettaa? Alistakaa tai tappakaa vääräuskoiset.

  Jos itse uskonto näin opettaa, eikö yhdeksäsluokkalainen päätelmässään ole ihan oikeassa, uskonto on syy terrorismiin?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Käsittääkseni hän tarkoitti, että julkisuudessaa sanotaan islamin olevan terrorismin syy, vaikka syy olisi todellisuudessa esimerkiksi mielenterveysongelma. Hän ei siis liene tarkoittanut itse, että islam olisi terrorismin syy. Jonkinlainen korrelaatio näiden välillä näyttäisi kuitenkin vallitsevan ainakin viimeisten vuosikymmenten tapahtumien valossa.

   Poista
 11. "Lienee selvää, että jokainen terroristi on mielenvikainen. Näin myös siinä tapauksessa, että kyseessä on kostonhaluinen ihminen tai hänen motiivinsa on uskonnollinen fanatismi. Mielenvikaisia ovat lähtökohtaisesti myös seksuaalisen ja muun vakavan väkivallan tekijät."

  Ongelma: Mikäli ko. tekoihin syyllistyneet todella olisivat mielenvikaisia/hulluja, siis sanan psykoottista tarkoittavassa merkityksessä, se tarkoittaisi samalla myös sitä, että heidän todellisuudentajunsa olisi siinä määrin murentunut, etteivät he enää kykenisi ymmärtämään omia tekojaan ja niiden merkitystä. Ja näinhän asia ei mitä ilmeisimmin ole, sillä varsinkin terroriteot vaativat jo siinä määrin suunnittelukykyä, että kyseisiin tekoihin syyllistyvien täytyy jo oletusarvoisesti olla tietoisia siitä, mihin he ovat ryhtyneet, so. syyntakeisia.

  Yleensäkin terroristit, kuten muutkin vakaviin rikoksiin syyllistyvät lienevät useinkin ainakin tässä mielessä rationaalisia toimijoita, että kykenevät suunnitelmalliseen toimintaan ja päätöksentekoon, mihinkä ns. hulluista ei ole. Asia erikseen sitten tietysti on, missä
  määrin tällaisiin tekoihin syyllistyvät ovat esim. persoonallisuushäiriöisiä (esim. psykopaatteja, useimmiten kaiketi ovat), ja missä määrin esim. toisenlainen kulttuuritausta saattaa vaikuttaa alttiuteen omaksua väkivaltaisia toimintatapoja (aivopesu, traumatisoituminen, yms.). Mutta ne ovatkin sitten asia erikseen, eikä niillä voida sinänsä katsoa olevan varsinaista syyntakeisuutta poistavaa vaikutusta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En tiedä mutta miksi on ruvennut ärsyttää niin helkutisti toi yle puheella olava Mahadura&Özberkanissa nimisten naisten ohjelma, ensinnäkin niin helkatin ärsyttävästi vanuttavat ja venyttävät puhettaaan, ja viimeksiki yhdessä ohjelmassa oli joka toinen minuutti rasisti sana, että alkaa jo tulla itsestäkin oikeesti rasisti kun niitä erehtyy kunteleen ..

   Poista
 12. "Islamin verkosto: näin Eurooppaan tehdään ”kalifaatti”

  Euroopasta löytyy yli 180 islamilaista organisaatiota. Näiden järjestöjen toimintaa edistetään kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen nimissä, mutta organisaatio edistävät maailmanlaajuisen ”kalifaatin” syntymistä ja taistelevat Euroopan islamilaistumista vastustavia tahoja vastaan. Tämän islamistiset organisaatiot tekevät eurooppalaisten veronmaksajien ja Lähi-idän rahoilla..."

  Koko artikkeli: http://mvlehti.net/2017/05/17/islamin-verkosto-nain-eurooppaan-tehdaan-kalifaatti/

  VastaaPoista
 13. Kun ynnätään dominoimaan pyrkivä kunniakulttuuriajattelu, mitättömän suppea ääripatriarkaalinen uskonnollinen kulttuurillinen narratiivi ja runsas adhd:n esiintyminen, niin saadaan kyllä aikaiseksi erilaiselle rikollisuudelle tyypillisiä arkkityyppejä.

  http://www.hs.fi/tiede/art-2000002899395.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ovat ottaneet liian tosissaan sen sanonnan, että "Mitä serkumpi niin sitä herkumpi." :(

   Poista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!