perjantai 18. joulukuuta 2015

Mitä uusi tutkimus kertoo somaleistamme?

Helsingin Sanomat kertoo vasta julkaistusta uudesta UTH-tutkimuksesta seuraavasti: "yli kymmenen vuotta Suomessa asuneiden työllisyys on lähellä suomalaistaustaisten työllisyysastetta". Tämä kuulostaa siis hyvältä, mutta tutkimuksen toinen osuus työllisyyden ohella koski maahanmuuttajiemme terveyttä ja hyvinvointia, eikä HS kerro tutkimuksen annista siltä osin mitään. Paneudutaanpa niihin siis meitä kaikkia kovasti kiinnostavien somaleiden kautta.

Seuraavat lainaukset ovat suoraan tutkimusraportista ja kommentit omiani.

"Perhesyyt ovat olleet lähes kaikissa ryhmissä yleisin maahan muuton syy. Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla... suojelun tarve on ollut lähes yhtä yleinen syy maahantuloon kuin perhe ja rakkaus... Pakolaistaustaisten yleisimmät taustamaat olivat Irak, Somalia, Afganistan ja Iran."

Tämän kai arvoisa lukijani tiesi muutenkin. Maahamme on lähdetty eniten Irakista, Somaliasta, Afganistanista ja Iranista. Eikä siis esimerkiksi Syyriasta, jonka tapahtumilla viime syksyn pakolaisvirtaa on yritetty kovasti perustella (esimerkki).

"THL:n vuonna 2012 toteuttaman Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan taas noin joka kymmenes somalialais- ja kurditaustaisista naisista osasi lukea vain huonosti tai ei lainkaan, miehistä pari prosenttia...UTH-tutkimuksen perusteella korkeintaan muutaman vuoden koulua käyneitä löytyi kaikista 10-vuotisikäryhmistä, mutta he olivat useammin naisia kuin miehiä, yleisimmin pakolaistaustaisia ja kotoisin lähinnä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta sekä Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta."

Lukutaidottomien ihmisten kannalta on tietenkin ikävä, että Suomen kaltaisessa länsimaisessa yhteiskunnassa lukutaito on keskeinen tekijä menestymisen kannalta. Ilman sitä joutuu auttamatta syrjään koko yhteiskunnasta.

"Ulkomaalaistaustaisten palkansaajien arviot esimiestyöstä suomalaisilla työpaikoilla olivat varsin myönteisiä. Selvä enemmistö arvioi saavansa tarvittaessa tukea ja apua esimieheltään erittäin tai melko paljon (63 %). Osuus on varsin samalla tasolla kuin suomenkielisellä palkansaajaväestöllä (66 %).

Ainakin työpaikkojen esimiehet kohtelevat somaleita ja  muita pakolaisina maahamme tulleita reilusti. Niin olen yrittänyt tehdä itsekin. Mutta miten tämä sopii käsitykseen pakolaisten Suomessa yleisesti kohtaamasta syrjinnästä?

Aiemmmissa tutkimuksissa "somalialaistaustaisten havaittiin olevan useimmiten täysin raittiita. Ulkomaalaistaustaisten ryhmien elintapoihin liittyy kuitenkin myös merkittäviä terveysuhkia. Maamu-tutkimuksessa havaittiin mm., että venäläis- ja kurditaustaisista miehistä suuri osa tupakoi, somalialaistaustaiset henkilöt puolestaan käyttivät niukasti tuoreita kasviksia ja monilla heistä oli huomattavan alhainen D-vitamiinitaso. Lisäksi somalialais- ja kurditaustaiset naiset harrastivat hyvin vähän liikuntaa... somalialaistaustaiset, etenkin miehet, kokivat terveytensä erityisen hyväksi "

Kun kantasuomalaiset syyllistyvät väkivalta- ja seksuaalirikoksiin lähinnä juovuspäissään, viina ei näyttäisi selittävän näitä somaleiden parissa yleisiä rikollisuuden lajeja. D-vitamiinin puutoksella taas tiedetään olevan vakavia seurauksia.

Toisaalta D-vitamiinia saisi helposti viettämällä aikaansa auringonvalossa pitämällä riittävän ison osan ihosta paljaana. Näyttäisi siis siltä, että somalikulttuurin pukeutumiskoodi vaarantaa sen mukaan käyttäytyvien naisten terveyden. Kannattaisikohan asialle tehdä jotain?

"Tässä tutkimuksessa havaittiin suuria eroja eri taustamaaryhmien välillä hormonaalisen raskauden ehkäisyn käytössä. Vastaavasti Suomessa aiemmin julkaistujen tutkimusten mukaan somalialaistaustaiset naiset käyttivät muita harvemmin raskauden ehkäisymenetelmiä. Myös somalimiehistä kaksi kolmasosaa raportoi, ettei halua käyttää ehkäisyä. Syynä siihen ettei käytetä raskauden ehkäisyä, on tavallisimmin uskonto ja tapakulttuuri."

Somalialaisten runsas lisääntyminen perustuu siis heidän kulttuuriinsa. Senhän me jo tiesimmekin, mutta mitähän heidän kulttuurinsa sitten sanoo seuraavasta.

"Synnytyksiin liittyvät ongelmat, perinataalikuolleisuus, lapsen pienipainoisuus ja ennenaikaiset synnytykset olivat... keskimääräistä yleisempiä Somaliasta, Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä sekä jossain määrin myös Itä-Euroopasta ja Etelä-Aasiasta muuttaneilla... somalialais-, kurdi- ja venäläistaustaisilla naisilla oli enemmän synnytyksiä ja spontaaneja keskenmenoja kuin tutkimuspaikkakuntien koko samanikäisen väestön naisilla... Monisynnyttäjien osuus kaikista synnyttäneistä oli suurin muu Afrikka- sekä Lähi-itä- ja Pohjois-Afrikka-ryhmissä. Lisäksi keskenmenon kokeneiden osuus oli suuri muu Afrikka-ryhmässä."

Tutkimuksessa on myös tietoa suomalaisia yleisesti iljettävästä somaliperinteestä.

"Maamu-tutkimuksen mukaan Suomessa asuvista somalialaistaustaisista naisista 70 prosenttia ja kurditaustaisista 32 prosenttia oli ympärileikattuja. Lähes joka viides niistä UTH-tutkimuksessa haastatelluista naisista, jotka olivat kotoisin maista, joissa tehdään ympärileikkauksia, kertoi olevansa ympärileikattu."

Minulle heräsi kysymys siitä, kuinka moni somali (ja muukin ympärileikkauskulttuurista tuleva) on luopunut tästä kulttuurinsa piirteestä saavuttuaan Suomeen. Näin siksi, ettei kulttuurin muista haitallisista piirteistä ole edelle kirjoitetun perusteella luovuttu kovinkaan hanakasti.

"Mielenterveysongelmien osalta...tulokset vahvistavat tietoja siitä, että Lähi-itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisen väestön tilanne on huolestuttava. Heillä, sekä miehillä että naisilla, oli enemmän lääkärin toteamia mielenterveysongelmia kuin Suomen koko väestössä tai muissa ulkomaalaistaustaisissa ryhmissä, sekä muita ulkomaalaistaustaisia ryhmiä enemmän masennus-, uni- tai rauhoittavien lääkkeiden käyttöä."

"Sekä liikkumiskyvyn rajoitukset että työkyvyn ongelmat kasautuvat erityisesti Lähi-itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisille. Joka neljäs tähän ryhmään kuuluva koki jonkin terveysongelman rajoittavan tavanomaista toimintaansa ja lähes yhtä moni arvioi olevansa osittain tai kokonaan työkyvytön. Tulos on sopusoinnussa Maamu-tutkimuksen tulosten kanssa, joiden mukaan fyysisen toimintakyvyn ja työkyvyn rajoitukset olivat yleisiä erityisesti kurditaustaisessa, mutta joiltain osin myös somalialaistaustaisessa väestössä."

Ei ihme, etteivät somalit työllisty. Heillä on sekä mielenterveys- että fyysisiä esteitä suoriutua normaalissa työelämässä. Lisäksi mielenterveysongelmat lienevät yhteydessä heidän huomattavaan osuuteensa väkivalta- ja seksuaalirikollisuudessa.

Vaikka kyllähän "toisaalta tiedetään, että suuri enemmistö työttömistä venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista maahanmuuttajista kokee olevansa työkykyisiä ja työhaluisia."

Ja mitä tutkimuksessa sitten kerrotaan työllisyydestä. Suoraan somaleiden osalta ei mitään (kirjoitin asiasta jokin aika sitten täällä), mutta seuraavan löysin.

"Maassa-asumisaika vaikuttaa eniten pakolaistaustaisten työllisyyteen: alle viisi vuotta maassa-asuneista pakolaisista vain hyvin harva* oli työllistynyt vuonna 2014, mutta yli kymmenen vuotta asuneista työllisiä oli jo puolet."

Kuulostaa aika lupaavalta, mutta tutkimus ei kerro kuinka suuri osa työllistyneistä pitkään maassa olevista pakolaisista on työllistynyt tehtäviin, joita ei Suomessa tarvittaisi ilman laajamittaista humanitaarista maahanmuuttoa. Siis esimerkiksi tulkiksi tai muuksi turvapaikkabisneksen työntekijäksi. Toisin sanoen jäljelle jää kysymys siitä, kuinka hyvin he työllistyvät avoimille työmarkkinoille, mikä lienee keskeistä maassa vasta lyhyen ajan olleiden kohdalla.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
HS harhauttaa somaleilla
Vietnamilaiset tarjoavat mallin somaleiden sopeuttamiseen
Abdikadirin kohtalo lienee pelkästään hänen oman hyvän tahtonsa varassa


15 kommenttia:

 1. Hesari sitten jatkaa samalla tutulla disinformaatiolinjallaan. Se otsikoi, että "yli kymmenen vuotta Suomessa asuneiden työllisyys on lähellä suomalaistaustaisten työllisyysastetta" Se jättää kertomatta, että Lähi-Idästä ja Afrikasta tulleiden työllisyys jää alle 50 % tason ja, kuten raportissa kerrotaan vielä kymmenen vuodenkin jälkeen pakolaistaustaisten työllisyysaste jää 52 % tasolle. Kun siis kymmenen vuoden maassaolon jälkeen virolaistaustaisten, EU-alueelta ja Pohjois-Amerikasta tulleiden työllisyys on erinomainen ja Aasiasta ja Etelä-Amerikasta tulleiden työllisyys suomalaisella tasolla, niin mitäpä siitä, jos niiden Lähi-Idästä ja Afrikasta tulleiden työllisyys jää edelleenkin sinne 50 % tasoon. Ja, kuten professori totesi, selvittämättä jää, kuinka suuri osa heistä on oikeissa avoimen sektorin töissä. Kun Matti ja Maija ovat töissä ja hoitavat hommansa, kiitellään tästä Mikkoa ja Miinaakin, joka tosin ei ole töissä eikä hoida hommiaan. Mutta toisaalta, kuten tutkimuksesta selviää, nämä Mikot ja Miinat kyllä kuormittavat meidän terveydenhuoltoamme huomattavasti enemmän kuin ne Matit ja Maijat ja kantaväestö.

  VastaaPoista
 2. " ... Synnytyksiin liittyvät ongelmat, perinataalikuolleisuus, lapsen pienipainoisuus ja ennenaikaiset synnytykset ... "
  Tämän "newspeakin" olisi voinut kirjoittaa auki esim kysymällä kätilöiltä tai lääkäreiltä syitä:
  -ympärileikkaus vaarantaa äidit ja lapset kuten pikkulapsena tehty raiskaus
  -nuorena synnyttäminen samoin (<14v jne)
  -krooniset infektiot: tubi, malaria, hepatiitit, loiset, madot ...
  -äidin huono lihas- ja yleiskunto
  -D-vitamiinin puute ( burkhat )
  ---- jne ----
  Mikseivät feministijärjestöt aja näihin pontevaa parannusta?
  -Beowolf-

  VastaaPoista
 3. Tutkitaan ja tutkitaan, muttei sanota suoraan oleellista tuloksista, kierrellään ja etsitään sopivaa poliittisesti korrektia ilmaisua, ettei mitään negatiivista tutkimuksen kohdeyhteisöstä tulisi julki. Kaikki negatiivinen yritetään tulkita positiiviseksi tai ainakin niin, että kohdeyhteisö nähdään uhrina, ei aktiivisena toimijana oman elämänsä suhteen. Eilinen YLEn uutisten juttu tästä tutkimuksesta oli niin hymistelevää ja ympäripyöreää ja harhauttavaa että tuppasi huvittamaan.

  VastaaPoista
 4. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 5. Liberaaleilla on voimakkaat paineet saada "tutkimustuloksia" jostain hyvästä somaleihin liittyvästä ja toisaalta poliittinen korrektius / etnopositiivisuus velvoittaa liberaaleja valehtelemaan ja vääristelemään. Ymmärrettävistä syistä olen epäluuloinen.

  50% työllisyys ei ole paljon itsessäänkään, mutta jos sitä ruvetaan purkamaan, suurin osa selittyy todennäköisesti sillä, että työllistyneihin on laskettu mukaan 1) työllistämiseen liittyvässä koulutuksessa olevat 2) tukityöllistetyt, jotka ovat jonkin aikaa jossain suhteellisen tarpeettomassa tehtävässä 3) valtion ja kuntien kustannuksella tulkkeina, monikulttuurisuustehtävissä, suvaitsevaisuusprojekteissa, kulttuuriin- ja uskontoon liittyvissä yhdistyksissä (myös nämä ovat suurimmalta osin kuntien ja valtion rahoittamia), jne., ts. tehtävissä, joita "tarvitaan" vain somalien takia ja todellisuudessa ei edes heidänkään takia 4) jos tutkijat ovat olleet röyhkeällä tuulella, he ovat laskeneet työllistyneihin myös vähänkään aktiiviset työnhakijat (näin on tehty joissain monikulttuurisuustutkimuksissa) 5) jne., tms.

  Kun kaikki nämä vähennetään somalien työllisyydestä, jäljelle jää todennäköisesti se surullisen kuuluisa 10%, jotka ovat oikeissa töissä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eilisessä Maahanmuuttajatutkimuksessa (Creutz, Saarinen, Juntunen) todettiin siis, että vuonna 2013 työikäisistä somaleista 19% oli mukana työelämässä. Arabiankielisisten vastaava luku oli 27%.

   Mitä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen tulee niin on hyvä muistaa näissä kulttuureissa yleinen , usein ketjuuntuva serkusten välinen avioliitto, ilmiö jota länsimainen tiede käsittääkseni pitää huolestuttavana.

   Poista
  2. Onneksi sen aiheuttamat ongelmat katoavat yhdessä sukupolvessa. Siis jos serkusavioliittokulttuurista luovutaan.

   Poista
  3. Hyvä, Suomessa avioliiton ehtoihin pystytään puuttumaan, hm, ainakin periaatteessa.

   Poista
  4. Epäilen kovasti puuttumisen halukkuutta. Vaikka se olisi kaikkien kannalta järkevää.

   Poista
  5. Niinpä! Ei tämä miehistö.

   Poista
 6. Starkilla oli tummempihipiäinen mies varastomiehenä, rivakka, palvelualtis ja jostain syystä oli kenialainen ..

  VastaaPoista
 7. Tuossa tutkimuksessa niputetaan Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä ja Aasia yhteen avaamatta sitä sen paremmin kansallisuuksien mukaan. Lienee ihan tarkoitushakuista. Esimerkiksi turkkilaisia ja intialaisia on maassa yli 12 000, jotka ovat pääosin hyvin työllistyneitä. Turkkilaisillahan on maahanmuuttajista eniten yritystoimintaa. Muutaman vuoden takaisessa Tilastokeskuksen tilastossa irakilaisten työllisyysprosentti oli 13,1, somaleiden 13,2 ja afgaanien 19,1. Vuonna 2012 eräässä raportissa somaleiden työllisyysprosentiksi oli saatu 20,3. Nämä lukemat korreloivat aika hyvin muiden Pohjoismaiden kanssa. Britannissa somaleiden työllisyys on korkeampi ja Yhdysvalloissa selvästi korkeampia. Se puolestaan korreloi sosiaalietuuksien määrän kanssa. Mitä pienemmät sosiaalietuudet, sitä korkeampi työllistyminen. Merkitsevää kaikissa Pohjoismaissa on somaleiden erittäin pieni yrittäjyysaste. Esimerkiksi Suomessa työikäisistä on yrittäjiä vain 0,4 %. Sama tilanne on myös muissa Pohjoismaissa, mutta Yhdysvalloissa yrittäjien osuus somaleista on erittäin paljon suurempi.

  VastaaPoista
 8. Itse ihmettelin tuota tutkimusta aamulla hieman toisesta vinkkelistä.

  Tutkimus nimittäin toteaa suomalaissyntyisten työllisyysasteen olevan 74 %. Sipilän hallitusohjelma asettaa tavoitteeksi työllisyysasteen nostamisen 72 prosenttiin ja tällä tavoitteella on perusteltu mm pakkolakien välttämättömyyttä.

  Mikäli tutkimus ja tilasto pitävät paikkaansa on hallitusohjelman tavoite saavutettu kirkkaasti suomalaissyntyisten osalta. Ulkomaalaisten työllisyysaste tuskin paranee pakkolaeilla.

  Aamun ihmettelyä:

  http://kyseenalaistava.blogspot.fi/2015/12/tyollisyystavoite-saavutettu-ilman.html

  VastaaPoista
 9. Hieman tipoittain.

  Ihmettelin taannoin kuinka maahantulijoiden kuvitellaan parantavan huoltosuhdetta. Tuolloin ihmettelyn kärjessä oli heidän heikompi työllistymisensä. Siihen kun lisätään maahantulleiden terveysongelmat olemme huoltosuhteen kanssa entistä pahemmassa liemessä -myös maahantulijat ikääntyvät aikanaan.

  Taannoinen ihmettely sisältää myös TEM:n tilaston viime vuodelta eri alueilta tulleiden työllistymisestä maassaolovuosien suhteen. Nyt saapuvien massojen suuret laumat ovat juuri niiltä alueilta, joilta saapuneet ovat aiemminkin työllistyneet heikoiten. Voi huoltosuhdetta.

  http://kyseenalaistava.blogspot.fi/2015/10/turvapaikanhakijat-tuhoavat.html?m=1

  VastaaPoista
 10. Hyvä, että tällaisia juttuja kirjoitetaan. Tulevat mamujen elämä, kokemukset ja ajatukset selville ja lähennymme jonkinlaista parempaa yhteisymmärrystä ja sitä myöten kanssakäymistä, joidea puute tulee aiheuttamaan vielä paljon ongelmia.

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!