sunnuntai 1. marraskuuta 2015

Vihreät nuoret prostituution, tasa-arvon ja ISISin asialla

Vihreät nuoret ovat kokoontuneet Vantaalla ja keskustelleet tärkeiksi katsomistaan aiheista. Kokouksessa on muun muassa tuotu esiin kuinka kotihoidontuki on naisten köyhyysloukku, mutta seksityö pitäisi laillistaa.

Jälkimmäinen aihe on sikäli omituinen, että seksin myyminen on Suomessa jo muutenkin laillista. Vain seksityön kauppaaminen julkisella paikalla sekä seksityöläisten myyminen eli paritus ovat laitonta. Haluavatkohan vihreät nuoret siis palauttaa prostituution kadulle vai laillistaa naisten hyväksikäytön?

Kotihoidontuki näyttäisi olevan myös emopuolueen näkemysten mukaisesti naisten köyhyyteen vaikuttava tekijä, koska asiaan on ottanut kantaa myös Vihreiden johtohahmoihin kuuluva Outi Alanko-Kahiluoto. Sinänsä puolue ja sen nuoret ovat tietenkin oikeassa siinä, että muutaman vuoden poissaolo työelämästä vaikuttaa naisten urakehitykseen negatiivisesti.

Sen sijaan puolueessa näyttäisi jäävän vähemmälle huomiolle se tosiasia, että kotihoidontuen varaan jääminen ei ole pakollista, vaan tarjoaa vanhemmille (siis myös miehille) mahdollisuuden jäädä kotiin. Tasa-arvon kannalta voitaisiin tietenkin ajatella tuen pakollista jakamista vanhempien kesken, jolloin sillä ei olisi tasa-arvovaikutuksia.

Jokin aika sitten esillä olleella ja tähän suuntaan vievällä 6+6+6 mallilla on suomalaisten enemmistön kannatus. Tosin siinä ei ole kyse kotihoidon tuesta vaan nykyisen perhevapaan muuttamisesta. Tulisiko suomalaisten lapsiperheiden valintamahdollisuuksiin jättää 6+6+6-mallin lisäksi edelleen kotihoidon tuki, ja tulisiko sekin pakkojakaa vanhempien kohdalla ovat sitten kokonaan omia kysymyksiänsä?

Tässä on syytä huomata, että perhevapaiden pakkoratkaisulla puututtaisiin perheiden sisäisiin asioihin tilanteessa, jossa suuri osa naisista nimenomaisesti haluaa hoitaa lapsensa kotona. Viime kädessä perhevapaiden jakamisen kohdalla kyseessä on siis priorisointi perheiden päätösvallan ja yhteiskunnan tasa-arvopyrkimysten välillä.

Vihreät nuoret ottivat kantaa myös lukumääräneutraalin avioliiton puolesta. Tässä he ovat "hyvässä" seurassa, sillä esimerkiksi islamilaisisa maissa, Intiassa ja monissa Afrikan maissa sellainen on sallittu. Suomessa lukumääräneutraaleja avioliittoja esiintyy periaatteellisesta kiellosta huolimatta etenkin somaleiden piirissä: meillä elävistä somalinaisista ilmeisesti 46 prosenttia elää islamilaisessa moniavioisessa suhteessa.

Lukumääräneutraalin avioliitton käytännöt maailmalla viittaavat siihen, että myös Suomessa yleisin malli tulisi olemaan mies ja kaksi naista, vaikka varmasti myös muunlaisia moniavioisia liittoja solmittaisiin. Kaikkiaan olisi luultavaa, että lukumääräneutraali avioliitto aiheuttaisi yleistyessään naista vaille jäävien miesten määrän kasvun.

Sellainen taas aiheuttaisi yhteiskunnallista levottomuutta ja kasvattaisi seksuaalirikosten määriä. Minusta olisikin tärkeää, että joku ottaisi tutkiakseen moniavoisuuden vaikutusta somaleiden ja lähi-itäläisten korkeaan seksuaalirikollisuustasoon.

Tässä yhteydessä on lisäksi erityisen mielenkiintoista huomata, että muslimijärjestö ISIS houkuttelee riveihinsä nuoria miehiä lupaamalla näille vaimon. Liittyykö ISISin rekrytointitoiminnan tehokkuus juuri moniavioisuuden aiheuttamaan naisenpuutteeseen?

Kuten kotihoidontuenkin tapauksessa, myös lukumääräneutraalissa avioliitossa on siis kyse yksilön ja yhteiskunnan välisestä intressiristiriidasta. Yhteiskunnan kannalta moniavioisuus on levottomuutta tuova elementti, mutta sen sallimisen voisi ajatella lisäävän yksittäisten ihmisten valinnanvapautta. Lisäksi, kuten edellä tuli todetuksi, se on joka tapauksessa arkipäivää monien maahanmuuttajien kohdalla jo nyt.

Sinänsä on mielenkiintoista havaita, ettei vihreitä nuoria tunnu kiinnostavat ainakaan uutisoinnin perusteella valtakunnallisen politiikan keskiössä olevat kotimaiset tai EU-tason talousasiat, koko Eurooppaa horjuttavat maahanmuuttokysymykset tai edes kaivosten ongelmien myötä pintaan noussut ympäristönsuojelu. Sen sijaan puolueen nuorison mieliä askarruttavat politiikan marginaalissa olevat perhepoliittiset kysymykset. Tämä on mielenkiintoista.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Kasvipeite sitoo yhä enemmän ilmakehän hiiltä
Vihreiden vaaliohjelma on puhtaasti vasemmistolaista jakopolitiikkaa
Ozan Yanar ja minä edistäisimme ihmisoikeuksia

5 kommenttia:

 1. Kuka ottas 2,3 tai 4 vaimoa, jotta saisis samanverran anoppeja ? :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ehkä sellainen, jonka anopit ovat samassa asemassa kuin vaimo?

   Poista
 2. ISISin suosio perustuu ainakin osin jo pelkästään arabimaailman narratiivien yksipuolisuuteen; ei ole paljoa muuta levottomalle nuorelle miehelle.
  Uskonnollista mädätystä ja luutuneita tapoja joka puolella.
  Moniavioisuudessa taas ei mitään uutta auringon alla sinänsä; ainahan ne suosituimmat miehet ovat pitäneet haaremia jos jonkinasteista.. sen sijaan voitaisiin tuoda suomeen miesenemmistön sijaan ne heikoimmat ja hädänalaisimmat niiltä pakolaisleireiltä - joissa ovat tiemmä uhrin alisteisessa asemassa jo itsessään - eli naiset ja lapset.

  VastaaPoista
 3. Amnesty International päättää näinä päivinä vaatia seksityön lallistamista kaikkialla maailmassa.

  Se on hyvä ja oikeamielinen vaatimus.

  Tässä suhteessa vihreiden politiikassa ei ole moitteen sijaa, vaikka moni muu kanta on vähintään outo ellei suorastaan pelottava.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuskinpa Amnesty aikoo vaatia parittamisen laillistamista?

   Poista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!