keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Suomen tuleva maahanmuuttopolitiikka

Tulevan hallituksen maahanmuuttolinjaukset on tuotu julkisuuteen. Kokonaisuutena minusta näyttää, että kansa sai vastinetta äänilleen. Mutta sallittakoon minullekin muutama kommentti.

Hallitus sanoo edistävänsä Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa. Näin pitääkin olla. 


Minusta oli yllättävää, että hallitus heti aluksi mainitsee kannustavansa avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta. Oletan, että se tässä yhteydessä poistaa myös Ylen toimintaperiaatteista siellä olleen pölyttyneen vaatimuksen "tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta".

Hauska oli myös huomata, että maahanmuuton kustannukset ja vaikutukset yhteiskuntaamme lopultakin selvitetään kunnolla. Tämä on välttämätöntä, jotta jatkossa maamme maahanmuuttopolitiikasta voidaan muotoilla koko kansan edun mukaista.

Humanitaarisen maahanmuuton osalta oli hiukan yllättävää, että kiintiöpakolaisten määrää ei palautettu paria viime vuotta edeltävälle tasolle. Toisaalta rikollisista ja turvapaikkaa tarvitsemattomista luvataan hankkiutua eroon nopeasti sekä turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyssä pyritään ehkäisemään väärinkäytöksiä. Mikäli näissä onnistutaan, tulee myös tänne pyrkijöiden määrä todennäköisesti supistumaan huomattavasti nykyisestä.

Työperäistä maahanmuuttoa edistetään ja paljon puhetta aiheuttanutta työvoiman tarveharkintaa jatketaan pääsääntöisesti nykykäytännön mukaisesti, joskin työvoimatarpeita nykyistä paremmin ymmärtäen. Työehtosopimusten noudattaminen mainitaan erikseen, mikä toivottavasti vähentää halpatyövoiman virtaa maahamme. 

Kotoutuskäytäntöihinkin halutaan lisää tehoa. Erityisesti on mainittu kielitaito ja lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen. Jälkimmäinen on näistä tärkein, sillä sen seurauksena vältettäneen monen tiettyihin uskonnollis-etnisiin maahanmuuttajaryhmiin kuuluvien nuorten syrjäytymistä ja pienennetään heidän radikalisoitumisriskiänsä. Samojen maahanmuuttajaryhmien kannalta on tärkeää, että kouluttamattomien naisten kotouttamiseen kiinnitetään huomiota - tällä tulee olemaan valtava merkitys heidän perheidensä integroitumiselle.

Opiskelijoiden osalta lopetetaan ilmainen palvelu ulkomaisille ja otetaan käyttöön lukukausimaksut EU‐ ja ETA –alueiden ulkopuolelta tuleville. Samalla pyritään täällä opiskelleita houkuttelemaan maahan jäämiseen. Tämä on sinänsä oikein, mutta aivan kaikkien ulkomailta tulleiden Suomeen työllistymiselle ei taida olla edellytyksiä - ainakin oman kokemukseni mukaan nykyisin ulkomailta tulleiden opiskelijoiden laatu on huomattavan vaihteleva ulottuen huippuälykkäistä ja päätyen täysin toivottomiin tapauksiin. 

Minusta Juho Eerolan johdolla tehty linjauspaperi on siis kokonaisuutena aivan erinomainen. Mikä parasta, siinä esiintyy erittäin oivaltavia ideoita, joiden toteutuessa käytännön tasolla saattaa maahanmuuttokin tulevaisuudessa jakaa suomalaisia nykyistä vähemmän. Se jos mikä parantaa myös maahanmuuttajien tilannetta maassamme.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:

5 kommenttia:

 1. Viimeinkin jotain hyviä linjauksia ja tiukempia suitsia loisijoille ja turvapaikkaturismin hyväksikäyttäjille. Mutta miksi ihimeessä tätä piti odottaa 20 vuotta!?!
  Ai niin, siksikin että Vihreät ja RKP saatiin ulos hallitukseta.

  heppa

  VastaaPoista
 2. Enpä tiedä. Pieniä ovat silakat joulukaloiksi.

  Turvapaikkojen saajia on monikymmenkertaisesti enemmän kuin aiemmin. Näin ei voi olla, jos noudatetaan Geneven sopimusta. Kriteerejä on lievennetty tai sitten tulijat ovat oppineet valehtelemaan paremmin.

  Miksi oleskelulupaoikeutta ei rajattu vain turvapaikan saaneisiin. Sehän vähentäisi jatkossa uusien tulijoiden määrää todella paljon. Turvapaikkateollisuuden määrän siis halutaan mieluummin nousevan kuin vähenevän.

  Tuo EU:n uusi pakko ottaa taakkaa pitäisi vähentää muiden kiintiöpakolaisten määrää. Tuo 20.000 on vain syötti, jolla padot aukaistaan.

  Miksi tulijoiden sosiaaliturvaa ei alennettu merkittävästi? Se olisi tehokkain keino rajoittaa tulijoiden määrää.

  VastaaPoista
 3. Asumisperusteisen sosiaaliturvan selkiyttäminen varmasti laittaa monet kunnat miettimään, kannattaako seurata lieksan jalanjäljissä ja hamstrata mamuja kahden vuoden kotouttamistuilla shoppailemaan? Ne rahathan voi periä valtiolta takaisin. Tähän asti pienet paikkakunnat ovat kikkailleet sillä, että sen kaksivuotiskauden jälkeen mamut muuttavat isompien kaupunkien taakaksi. Nyt voikin käydä niin, että joutuvat itse huolehtimaan kultamunistaan vielä kuherruskuukausien jälkeenkin.

  VastaaPoista
 4. Järkevästi laadittu paperi, jossa näihin kolmeen sanaan kiteytyy olennaisin: "Maahanmuuton tulee olla hallittua".

  Paperissa on nostettu esiin monta kipukohtaa ja toivon, että tarvittavat lainmuutokset yms. tehdään pikavauhtia jo tämän vuoden puolella.

  Pantalone, valde maksaa kunnille kiintiöpakolaisista aiheutuvat muut kuin tulkkauskulut neljän vuoden ajan. Tulkkauskulut menevät valden piikkiin ad infinitum. Tämä epäkohta pitää pikaisesti korjata. Tiedän mm. tapauksen, missä tulkkina toiminut henkilö vaati ja sai itselleen tulkin käräjäoikeuden istuntoon.

  VastaaPoista
 5. Itse olisin myös lisännyt tuohon paperiin toissijaisesta oleskeluluvasta luopumisen tai ainakin sen kriteereiden kiristämisen. Suomihan päättää itse esimerkiksi ne maat, joihin tulijoita ei voi palauttaa.

  On kuitenkin selvää, että tämä paperi on askel kohti parempaa. Erityisen mielissäni olen siitä, että rikolliset on luvattu palauttaa takaisin sinne, mistä tulivat. Tässä pyrkimyksessä hallituksen tukena myös tarvittavat kannattajat saanut kansalaisaloite ja ylipäänsä kansalaismielipide.

  Sosiaalitukien osalta hallitus joutunee joka tapauksessa tekemään kaikille niitä saaville kohdistuvia supistuksia. Se vaikuttaa myös elintasoa hakevien maahanmuuttajien innokkuuteen saapua maahamme.

  Samoin näen Oinomaoksen kanssa oleellisena tuon lauseen maahanmuuton hallinnasta. Ja sen, että ylipäänsä tavoitellaan maahanmuutossakin Suomen etua - minkä tavoitteen saavuttamista helpotetaan asiasta tehtävällä selvityksellä.

  Tähän tosin pieni varauma sen suhteen, että selvitysten tuloksiin vaikuttaa myös se, mitä kaikkea selvityksessä huomioidaan ja mikä on selvityksen tekijän oma maailmankatsomus. Olen kuitenkin tässä asiassa luottavainen.

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!