tiistai 11. tammikuuta 2011

Haluaako sisäasiainministeriö rikolliset Suomen kansalaisiksi?

Verkkouutiset kertoo, että eduskunnassa on käsittelyssä laki, jonka mukaan pitkäkään ehdoton vankeusrangaistus ei jatkossa estäisi Suomen kansalaisuuden saamista. Onko tarkoitus siis avata ovet rikolliselle ainekselle?

Sisäasiainministeriön valmisteleman esityksen yhteenveto on kirjattu näin:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisuuslakia. Lailla edistettäisiin Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta mahdollistamalla kansalaisuuden saaminen nykyistä joustavammin. Pääasialliset muutokset koskisivat kansalaisuuteen edellytettävän asumisajan lyhentämistä yhtäjaksoisen asumisajan osalta viiteen vuoteen ja kerätyn asumisajan osalta seitsemään vuoteen. Puolet Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla oleskellusta ajasta laskettaisiin mukaan asumisaikaan. Asumisen pysyväisyyden osoittamiseksi hakijan oleskelun olisi kuitenkin tullut muuttua jatkuvaksi ennen kuin kansalaisuus voitaisiin myöntää.

Asumisaikaedellytyksestä tehtäviä poikkeuksia selkiytettäisiin. Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseksi asumisajasta voitaisiin poiketa, jos hakija osoittaa hallitsevansa suomen tai ruotsin kielen laissa tarkemmin edellytetyllä tasolla. Lisäksi kielitaitoedellytyksestä tehtävistä poikkeuksista säädettäisiin nykyistä selkeämmin. Myös nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamisen perusteista sekä poikkeamisen yhteydessä määrättävän odotusajan määräytymisestä ja pituudesta säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin laissa.

Kansalaisuusilmoitusta koskevia säännöksiä selkiytettäisiin. Entinen Suomen kansalainen voisi saada kansalaisuuden yhdellä ilmoitusmenettelyllä. Kansalaisuuden saisi riippumatta siitä, asuuko entinen Suomen kansalainen Suomessa vai ulkomailla. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että voimassa olevan lain entistä Suomen kansalaista koskeva viiden vuoden siirtymäsäännös menetetyn kansalaisuuden takaisinsaamiseksi vakinaistettaisiin.

Lisäksi esityksellä pyritään nopeuttamaan kansalaisuusasioiden käsittelyä Maahanmuuttovirastossa selkiyttämällä menettelyitä, kielitaitoedellytyksen osoittamistapaa ja hakijan velvollisuutta liittää hakemukseensa asian käsittelemisen kannalta tarvittavat liitteet. Myös hakijan selvitettyä henkilöllisyyttä koskevia säännöksiä ja henkilöllisyyden oikaisua tai muuttamista koskevia säännöksiä selkiytettäisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2011.

Rikollisten maahanmuuttajien osalta esitys on miten tahansa arvioituna pöyristyttävällä tavalla vastoin kansalaisten tutkittua tahtoa: hehän haluaisivat kansalaisuuden antamisen sijaan karkottaa rikolliset maasta. Esitys siis kertoo nykyisten päättäjiemme ja sisäasianministeriön virkamiesten törkeästä ylimielisyydestä äänestäjiään kohtaan. Tämä on huolestuttavaa. Demokratiassahan on tarkoitus tehdä sellaista politiikkaa, joka vastaa kansan enemmistön näkemystä. Nyt kuitenkin on ilmeisesti tarkoitus tehdä sellaista politiikkaa, joka vastaa päättäjien näkemystä. Tällaista järjestelmää kutsutaan yleisesti diktatuuriksi. 

Ovatko sisäministeriötä johtavat sisäasianministeri Anne Holmlund ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors sekä kansliapäällikkö Ritva Viljanen siis sellaisessa käsityksessä että Suomi on diktatuuri?


Onneksi sisäasianministeriön kolmikko on väärässä, ja elämme sittenkin demokratiassa. Sen merkkinä ensi keväänä järjestetään vaalit, joissa äänestäjät voivat päättä Suomen politiikan suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Uskon, että mm. tämä esitys vauhdittaa kansanvallan paluuta Suomen politiikkaan. Se on hienoa!

Aiempia ajatuksia samasta aiheesta:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!